Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Emporium – neznámý fond významného nakladatelství

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Emporium – neznámý fond významného nakladatelství

0 comments

Národní muzeum uspořádalo výstavu, která přibližuje pražské nakladatelství Emporium, založené bankovním úředníkem Aloisem Dykem (1881–1971). Představuje unikátní nakladatelskou pozůstalost, kterou Knihovna Národního muzea získala v roce 2005. Soubor obsahuje převážně práce grafika Jana Konůpka (1883–1950) – originální knižní ilustrace a studie k nim, grafické listy, návrhy grafických úprav, exlibris a novoročenky. Konůpek, Dykův dlouholetý přítel, byl hlavním výtvarníkem Emporia – ilustroval téměř všechny Dykovy knihy, navrhoval knižní obálky, titulní listy, vytvořil mnoho variant edičních značek.

Alois Dyk byl také vydavatelem grafických cyklů; kromě cyklu Rytmus malíře a grafika Františka Pavelky (1894–1948) je autorem všech opět Jan Konůpek. V souboru nalezneme například grafické listy z cyklu Erbenova Kytice nebo Don Juan či studie k vrcholnému grafickému cyklu Hamlet, kterým spolupráce Dyk–Konůpek v Emporiu začala.

Výstava je rozdělena do několika částí: největší prostor je věnován ukázkám kvalitně upravených knih vydávaných Aloisem Dykem mezi dvěma světovými válkami. Knižní ilustrace, studie, ediční značky, návrhy grafických úprav a zkušební otisky, vystavené společně s knihami, dokumentují výtvarníkův pracovní postup.

Další část výstavy přibližuje spolupráci a přátelství Aloise Dyka s Janem Konůpkem – nalezneme zde fotografie, Konůpkovy návrhy osobních grafických značek pro Aloise Dyka a také například medailon s Konůpkovým portrétem, o jehož vznik se zasloužil právě Dyk a jehož autorem je rytec Karel Špánek. Vystaveny jsou také ukázky z kolekce novoročenek, které pro Aloise Dyka a Emporium Jan Konůpek vytvářel pravidelně od roku 1919. Výjevy, převážně biblické, umisťoval výtvarník v posledních letech do prostředí jihočeského Římova, kde se vydavatel zasloužil o obnovu tamějšího zámečku a křížové cesty.

V závěru výstavy jsou představeni další spolupracovníci nakladatele – autoři textů knih, které Jan Konůpek zachytil v kresbách.

Výjimečně zachovalý nakladatelský soubor, jehož ukázky jsou vystaveny, významně obohatil fondy oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea.

K výstavě byla vydána doprovodná publikace Alois Dyk a jeho nakladatelství Emporium s bohatým obrazovým doprovodem.

Výstava Knihovny Národního muzea
Emporium – neznámý fond významného nakladatelství
Muzeum knihy Žďár nad Sázavou, zámek dr. Radslava Kinského, letní refektář
3. května – 31. října 2006
Otevřeno:
duben a říjen: so–ne 8–12 a 12.30–16 hod.
květen, červen a září: út–ne 8–12 a 12.30–16 hod.
červenec a srpen: út–ne 9–12 a 12.30–17 hod.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BOTOVÁ, Veronika. Emporium – neznámý fond významného nakladatelství. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 7 [cit. 2024-03-02]. urn:nbn:cz:ik-12184. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12184

automaticky generované reklamy
registration login password