Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Dobrá zpráva: národní akademická licence ProQuest a PCI

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Dobrá zpráva: národní akademická licence ProQuest a PCI

0 comments
Díky grantové dotaci získané Ústřední knihovnou Univerzity Karlovy v Praze v rámci programu LI MŠMT se nyní rozjíždí dosud nejširší plošná licence v ČR. Národní akademická licence na online produkty PROQUEST 5000 a PERIODICALS CONTENTS INDEX pokrývá všechny vysoké školy, akademické ústavy, veřejné knihovny, muzea, ministerstva a Radu vlády pro výzkum a vývoj. Díky dohodě Albertina icome Praha s vydavatelem - společností ProQuest, Inc. (dříve Bell+Howell Information & Learning, ještě předtím UMI) - budou mít tyto instituce možnost s oběma bázemi pracovat ve velkém předstihu před vlastním vyřízením nákupu licence. Pro tyto instituce bude přístup k produktům bezplatný až do konce roku 2003, dokdy bude hrazen z prostředků grantu.

O jaké produkty se vlastně jedná?

PROQUEST 5000 zpřístupňuje obsah všech článkových databází produkovaných firmou ProQuest Inc. (např. Academic Research Library, ABI/INFORM, ProQuest Medical Library, ProQuest Religion a dalších s výjimkou databází produkovaných třetími stranami, jako jsou např. Inspec a PsycInfo) - tj. bibliografické záznamy o článcích z téměř 7000 zahraničních periodik (z toho cca 4000 s plnými texty) z oblastí medicíny, společenských a humanitních oborů, obchodu a aplikovaných přírodních věd.

PERIODICALS CONTENTS INDEX je retrospektivní bibliografická báze dat o článcích z více než 3000 periodik z oblasti humanitních a společenských věd počínaje jejich prvním číslem až do roku 1990. Retrospektiva nejstarších periodik začíná již rokem 1770.

Bližší informace o národní licenci ProQuest/PCI a také odkaz na online formulář pro registraci instituce coby uživatele těchto služeb naleznete na adrese http://www.aip.cz/praha/konzorcia/proquest.htm.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KAREN, Vladimír. Dobrá zpráva: národní akademická licence ProQuest a PCI. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 7 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-10602. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10602

automaticky generované reklamy