Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru (Michael Neuroth)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru (Michael Neuroth)

0 comments
Autoři: 

Michael Neuroth

Poslední dopolední přednášející Michael Neuroth z Elsevieru použil ve svém příspěvku příměr "v objetí ebooks", čímž vyjádřil celkový dojem z této dopolední sekce. Hned na úvod také nabídl několik čísel - například že z hlediska hodnoty knihy v procesu výzkumu je např. až 73% obecných znalostí uloženo v knihách. Grafem také ilustroval využívání ebooks badateli.

Jako zástupce firmy Elsevier pochopitelně neopomněl zmínit Scopus, ve kterém citace knih tvoří až 24% všech citací. Prezentoval také některá fakta z případových studií v knihovnách - například že navigace k obsahům ebooks vede zejména ze stránek univerzit, naproti tomu k elektronickým časopisům nejvíce přes Google; že je zájem o retrospektivu, či že se po roce 2007 objevuje přesun uživatelů k elektronickým zdrojům (viz graf chování uživatelů v knihovně univerzity Cardiff, UK). M. Neuroth dále nabídl globální pohled na migraci k ebooks, v rámci které je na špičce USA a Čína, následuje Austrálie, a Evropa je až v druhé polovině.

V závěru svého příspěvku pohovořil o službě ScienceDirect, která nabízí velké množství plných textů a poskytuje přístup k referenčním zdrojům konkrétního díla. Přednášející také ukázal, jak vypadá přístup do databáze přes mobil, protože nejnaléhavější snahou je dostat zdroje co nejblíže k uživateli.

(jk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Do Vaší budoucnosti patří elektronické knihy od Elsevieru (Michael Neuroth). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13666. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13666

automaticky generované reklamy