Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šanci pokračovat? (Mária Žitňanská)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šanci pokračovat? (Mária Žitňanská)

2 comments
Autoři: 

Mária Žitňanská

Mária Žitňanská si svůj příspěvek připravila ve spolupráci s Michalem Sliackým a Mariánom Vaněm z CVTI SR, a jako téma si zvolila představení projektu NISPEZ, který má rozpočet téměř 20 milionů eur. Projekt je řešen v CVTI SR a centrálně zabezpečuje nákup licencí pro přístup k e-zdrojům (celkem k patnácti), odborná setkání (pracovní a informační semináře a výroční odborná setkání), publicitu projektu (byl vytvořen speciální web projektu, a důležitou roli hrají také prezentace v médiích) a hodnocení řešení (zde jsou vyhodnocovány statistiky využívání jednotlivých e-zdrojů a jsou realizovány dotazníkové průzkumy).

Co se týká statistických ukazatelů, jsou zpracovány v tabulkovém i grafickém provedení. Ukazatele pomáhají sledovat tendence a změny v jednotlivých letech. Kupříkladu při srovnání roků 2009 a 2010 došlo k významnému (až stoprocentnímu) nárůstu využití zakoupených e-zdrojů.

Do výše zmíněných dotazníkových průzkumů bylo zařazeno celkem šest okruhů údajů. V roce 2010 bylo získáno celkem 1 375 vyplněných dotazníků, v letošním roce pak 1 275 dotazníků. Hodnotící zprávy za roky 2009 a 2010 zase přinášejí zhodnocení všech centralizovaných činností, přičemž důraz je kladen na kompletní zpracování statistických ukazatelů všech databází za jednotlivé instituce zapojené do projektu NISPEZ.

Michal Sliacky následně podrobněji představil zpracované statistické výstupy. Počty přístupů jsou přepočítávány podle počtu uživatelů z dané instituce, a díky tomu je možné porovnávat i různě velké instituce. Přednášející dále představil vyhledávací portál pro vědu a výzkum scientia.cvtisr.sk. Jedná se o portál umožňující federativní vyhledávání (je použit vyhledávač MetaLib a linkovací server SFX), který slouží všem 25 institucím zapojeným do projektu.

M. Žitňanská se v závěru příspěvku vyjádřila k odpovědi na otázku položenou v názvu. Z pohledu řešitelů projektu je odpověď kladná. Na dotaz Judity Kopáčikové, která z databází je z hlediska přístupů "hvězdou", přednášející zmínili zejména databáze ScienceDirect, Scopus a Web of Science. Na dotaz Ivy Procháskové upřesnila, že projekt nevznikl na zelené louce, a výběr databází byl založen na již dříve předplacených bázích (doplněných o některé další zdroje), a že se v budoucnu předpokládá možné finanční zapojení zúčastněných institucí (v závislosti na využívání databází).

(lj)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Centralizovaný nákup EIZ na Slovensku – Máme šanci pokračovat? (Mária Žitňanská). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13675. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13675

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Správný odkaz pro scientia.sk má být <em>http://scientia.cvtisr.sk</em>

Dobrý den, děkujeme za informaci; odkaz jsme opravili.
Jan Rylich

registration login password