Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Březen - měsíc Internetu v knihovnách: příležitost pro každého, spokojenost pro všechny?

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Březen - měsíc Internetu v knihovnách: příležitost pro každého, spokojenost pro všechny?

0 comments

Mladší ročníky si možná už neuvědomí, že slogan "příležitost pro každého, spokojenost pro všechny" použitý v nadpisu lákal koupěschopné obyvatelstvo v nenapodobitelných televizních reklamách pana Vajíčka tu k nákupu lokomotivy, tu ke koupi žehličky, tu k ochutnávce čaje dovezeného ze země přátel. Tyto na první pohled nesourodé produkty spojovalo to, že byly právě k mání.

Co je k mání v nabídce našich knihoven právě teď, s nadcházejícím březnem, měsícem internetu - BMI? Škála je poměrně pestrá: knihovny sáhly k tomu, co nemůže zklamat, k tomu, co by beztak dříve nebo později dělaly, ale některé také přicházejí s produkty mimořádně lákavě zabalenými nebo dokonce o třídu převyšujícími kvalitu zboží v kraji obvykle kupovaného. Některé knihovny ještě váhají, některé se ještě stále (a marně) pokoušejí obhájit tezi, že nabídek a kampaní netřeba, jiné, které jsou na začátku elektronického putování, se zatím trochu stydí upozornit na fakt, že ve světové síti stojí vedle těch největších a nejznámějších.

Aby povídání o vztahu BMI 2002 a knihoven v České republice nebylo úplně nekonkrétní, dopřejme si několik dobrých příkladů, občas kritickou poznámku a nějakou tu inspirativní poznámku navíc.

Knihovny, BMI a provozní doba


Provozní doba knihoven je sice už stále více vnímána jako určující kritérium činnosti knihovny, které by mělo stále lépe kopírovat zájem veřejnosti, hlavně té uživatelské, je však stále také zároveň odrazem toho, na co stačí provozní prostředky a lidské kapacity. Internet je oproti tomu prostředí, které je k dispozici stále.

Jen velmi málo knihoven v rámci BMI rozšiřuje provozní hodiny, po které zpřístupní internet veřejnosti.

Knihovny, BMI, uživatelé a peníze

Středně velký počet knihoven z těch, které se do BMI hlásí, snižuje v březnu poplatky za přístup na internet, nebo je zcela ruší.

Knihovny, BMI a "neuživatelská veřejnost"

I akce v rámci BMI pomáhají občanům, kteří do knihovny běžně nechodí, zjistit, že z mechem a kapradí zarostlých institucí (jak je ještě uchovávají ve svých představách) se staly leckde moderní instituce, kde zůstali lidé - knihovníci, regály a knihy, ale kde také existuje možnost podívat se z knihovny "za humna" bez ohledu na to, jak jsou humna daleko.

Řada knihoven oslovuje svou nabídkou akcí a svou otevřeností i nečtenáře knihovny k ochutnávce svých služeb.

Knihovny, BMI a oslovované skupiny

Co všechno dokáží knihovny vymyslet proto, aby se lidé internetu nebáli? Zvláštní akce pro ženy, zvláštní akce pro muže (aby se navzájem nestyděli), zvláštní akce pro děti a jiné zase pro seniory, něco pro dyslektiky, něco pro nevidomé, něco pro nezaměstnané, něco pro starosty v regionu, něco pro středoškolské pedagogy a kopu akcí pro celé rodiny...

BMI se pro knihovnu stává mimořádnou příležitostí k rušení starých hranic a omezení, motivuje knihovníky ke snaze "prodat" to, co se naučili.

Knihovny, BMI a veřejná správa

Zvláště knihovny menších měst a obcí prokázaly letos v přípravě BMI obdivuhodnou schopnost spojit příjemné s užitečným. Knihovna je krátce připojena k internetu? - ideální příležitost pro prezentaci místnímu zastupitelstvu, co všechno pro jejich práci se dá na internetu najít. Starosta by rád prezentoval obec, ale neví, kudy do toho? Knihovník mu poradí s přípravou webovské stránky obce (a nebo třeba i naopak). Internet byl do knihovny zaveden a široko daleko ještě není? Přijeďte k nám do knihovny, poradíme Vám, jak žádat o grant na připojení, podíváme se na stránky důležitých úřadů, vyhledáme Vám stránky pro Vaše hobby...

Informovaní knihovníci a zorientované knihovny se stávají pro veřejnou správu vítaným partnerem!

Knihovny, BMI a informační zdroje

ProQuest 5000, PCI Web, EIFL Direct a KnowEurope jsou dnes díky usilovnému lobbování knihovníků a státní finanční podpoře dostupné právě tak v malé (ovšem alespoň částečně elektronizované) vísce, tak i ve velkých městech, univezitních sídlech atd. A jsme u té kdesi v úvodu zmiňované příležitosti: není nutné, aby byl rektor zapsaným čtenářem univerzitní knihovny, primátor města nemusí absolvovat úvodní školení o využití těchto informačních zdrojů a řadového starostu menší obce ani mimořádně osvícený knihovník pravděpodobně nedonutí, aby preventivně sledoval přírůstky bibliografických záznamů zahraničních odborných periodik. Všechny knihovny však mají právě dnes příležitost usilovat o svou elektronizaci a všechny by měly umět zdůraznit výjimečnou šíři nabídky informačních zdrojů, které jsou v knihovnách aktuálně dostupné.

Jen velmi málo knihoven v rámci BMI medializuje svou schopnost zprostředkovat "informace bez hranic", jejichž plošnou dostupnost v budoucnu je potřebné podepřít povědomím o jejich významu a o skutečnosti, že jsou součástí nabídky velkého počtu našich knihoven.

Knihovny, BMI a knihovny

Je na 200 knihoven přihlášených k BMI hodně nebo málo, zvážíme-li, že k internetu připojených knihoven v ČR je na 1100?

Je dobře, že z těch opravdu velkých, oborově významných a především akademických je jich tam velmi málo?

Dokážeme si při běžné práci opakovaně vždy znovu a znovu uvědomit, že mediální prostor nabídnutý knihovnám v BMI je prostor mimořádné ceny, a chápat kampaň jako příležitost, ne jako nutné zlo nebo hrozbu?

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTĚRBOVÁ, Jaroslava. Březen - měsíc Internetu v knihovnách: příležitost pro každého, spokojenost pro všechny?. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 3 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-10885. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10885

automaticky generované reklamy
registration login password