Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

BMI a Malá jarní soutěž

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

BMI a Malá jarní soutěž

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

V den, kdy vychází třetí číslo časopisu Ikaros roku 2005, sice podle meteorologů začíná jaro, sněhové zpravodajství a teploty vzduchu však tentokrát svědčí o něčem poněkud jiném. Obáváme se, že letošní zima bude mít tuhý kořínek a k nástupu skutečného rozpuku nám schází více než ony tři týdny, které zbývají do jara astronomického. Zřejmě budeme muset vyčkat až jara fenologického, které počíná rašením srstky obecné neboli angreštu.

V mezičase nás ovšem na poli odborném čeká řada událostí, které rozproudí naši krev i mysl. V tomto měsíci je to především již tradiční Březen měsíc Internetu, do kterého se řada knihoven aktivně zapojuje a koná tak nejen pro sebe, ale i pro celý obor neocenitelnou propagační službu. Je potěšitelné, že roste počet uživatelů, kteří považují za běžné, že v knihovně mohou využívat většinu internetových služeb a že naopak z domova či práce mohou vyhledávat v knihovních katalozích, objednávat zvolené dokumenty a v řadě případů i přistupovat do plnotextových databází, digitálních archivů a dalších primárních pramenů, zpřístupňovaných či dokonce vytvářených knihovnami.

Možnost přístupu k internetu se dnes naskýtá již v přibližně 2500 městských a obecních knihovnách a většině knihoven univerzitních, odborných a regionálních. Tento přístup se aktuálně týká cca tří čtvrtin obyvatel ČR. Situace se ovšem ještě podstatně zlepší do konce roku 2006, kdy má být pomocí Projektu internetizace knihoven (PIK), který realizuje Ministerstvo informatiky ČR, na internet připojeno všech 6000 veřejných knihoven.

BMI se letos aktivně účastní rekordní počet 339 knihoven (údaj platný k 1.3.2005 18:14). Do akce Noc s Andersenem je přihlášeno 275 knihoven, z toho 9 ze Slovenska a 6 z Polska (údaje platné k 28.2.2005 14:15). Aktuální přehled přihlášených knihoven a výčet akcí, které jednotlivé knihovny připravily pro své uživatele, můžete sledovat na stránkách STK. Ikaros bude dění kolem BMI jako obvykle monitorovat a podávat vám průběžné zpravodajství. Všechny informace o akcích, které jste uskutečnili ve vaší knihovně a zašlete nám je na adresu redakce@ikaros.cz, zveřejníme v našich aktualitách.

Stranou BMI nezůstává ani Ikaros. Protože našimi uživateli jste vy, naši čtenáři, připravili jsme pro vás na měsíc březen Malou jarní soutěž, která, jak doufáme, potěší mysl každého knihovníka a informačního profesionála. Vzhledem k tomu, že soutěž je tentokrát vázána na delší text, vyhlašujeme ji v jiné rubrice.

Doufáme, že letošní BMI i naše soutěž bude opět dokladem toho, že do českých knihoven a informačních středisek jaro přišlo již dávno.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. BMI a Malá jarní soutěž. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 3 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-11788. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11788

automaticky generované reklamy
registration login password