Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Elektronické studijní texty ÚISK 2008, ročník 12, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 15.633 x 3
Dramatická výchova jako cesta k četbě 2009, ročník 13, číslo 4 Informační věda 15.623 x 2
Funkční školní knihovna – mýtus, nebo realita? 2006, ročník 10, číslo 3 Informační zdroje, služby, aplikace 15.592 x 3
Anglií na sever ... a zase na jih 2000, ročník 4, číslo 7 Speciální příloha - prázdniny 15.582 x 2
»Nechám vás zmizet jako rigorózní práci z plzeňský univerzitní knihovny« – veselou notou na okraj jednoho skandálu 2009, ročník 13, číslo 13 Aféry 15.523 x 3
Novinky z oblasti Polytematického strukturovaného hesláře 2009, ročník 13, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 15.519 x 0
Elektronické zdroje publikované v síti Internet jako součást České národní bibliografie 2000, ročník 4, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.481 x 2
Vrahem je knihovník 2003, ročník 7, číslo 13 Kulturní okénko 15.473 x 8
Nedokumentové informační prameny nebo informační objekty? 1999, ročník 3, číslo 9 Informační věda 15.468 x 1
Evropský inovační zpravodaj (European Innovation Scoreboard, EIS) 2007, ročník 11, číslo 2 Ekonomika v informační společnosti 15.463 x 0
Možnosti uspořádání fondu v Národní technické knihovně ČR 2006, ročník 10, číslo 1 Pořádání informací 15.452 x 0
Česká elektronická knihovna – Poezie 19. století 2005, ročník 9, číslo 12 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.447 x 1
Sémantický web – jak dál? 2009, ročník 13, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 15.446 x 3
Elektronické informační zdroje pro pedagogiku 2001, ročník 5, číslo 1 Informační zdroje pro humanitní a společenské vědy 15.442 x 9
Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie 2004, ročník 8, číslo 8 Informační zdroje, služby, aplikace 15.395 x 5
Rozhovor s Jaroslavem Winterem: internet může být neocenitelným nástrojem 2009, ročník 13, číslo 9 Rozhovor 15.312 x 3
Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci 2006, ročník 10, číslo 12 Zprávy, reportáže a glosy 15.309 x 0
Diskuze na Novinkách aneb Velký bratr marketingu 2009, ročník 13, číslo 5 Zprávy, reportáže a glosy 15.262 x 1
Fotografie z konference INFORUM 2009 2009, ročník 13, číslo 5/2 Fotogalerie 15.253 x 2
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 15.246 x 1

Stránky

registration login password