Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Analýza stavu informačního zabezpečení hutnictví v ČR 2007, ročník 11, číslo 12 Informační zdroje, služby, aplikace 19.587 x 5
Šachový šampión poražen počítačem IBM 1997, ročník 1, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 19.507 x 8
A přece se točí! 1998, ročník 2, číslo 10 Kyberfeministické okénko 19.445 x 6
Šifrování a šifrovací systémy 1997, ročník 1, číslo 6 Informační technologie a elektronická komunikace 19.306 x 1
Textová povaha elektronické pošty v Internetu 2008, ročník 12, číslo 2 Informační technologie a elektronická komunikace 19.197 x 1
Informační gramotnost - náš problém(?) 2002, ročník 6, číslo 8 Informační gramotnost 18.978 x 1
Zdeněk Václav Tobolka 2005, ročník 9, číslo 10 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 18.904 x 3
Elektronické publikování 1999, ročník 3, číslo 3 Elektronické publikování 18.899 x 2
Marketing B2B 2005, ročník 9, číslo 4 Ekonomika v informační společnosti 18.825 x 3
Proti pokusu o cenzuru na Internetu se zvedla vlna odporu 1998, ročník 2, číslo 2 Elektronické publikování 18.822 x 3
Základní kritéria výběru a hodnocení systémů a služeb dodávání dokumentů 2007, ročník 11, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.800 x 1
Křesťané a pohani 1999, ročník 3, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 18.746 x 4
Konspekt jako nástroj pro popis a hodnocení fondů 2000, ročník 4, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.701 x 3
Výstavba Národní technické knihovny je na spadnutí 2006, ročník 10, číslo 9 Zprávy, reportáže a glosy 18.679 x 2
Čtvrtý díl Průvodce po rukopisných fondech v České republice 2005, ročník 9, číslo 9 Recenze 18.535 x 2
Novela vysokoškolského zákona nabyla účinnosti… A co bude dál? 2006, ročník 10, číslo 2 Právo v informační společnosti 18.494 x 3
Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU 2006, ročník 10, číslo 2 Digitalizace a digitální knihovny 18.405 x 2
Detekce plagiátorství 2009, ročník 13, číslo 3 Informační technologie a elektronická komunikace 18.319 x 6
Čas, entropie a informace ve složitých systémech 1998, ročník 2, číslo 4 Informační věda 18.276 x 4
OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local 2009, ročník 13, číslo 10 Informační zdroje, služby, aplikace 18.198 x 2

Stránky