Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Statistiky přístupů na Ikaros.cz

Ikaros.cz využívá od 1.7.2009 pro sledování přístupů a chování návštěvníků na webu služby Google Analytics. Základní informace o počtu přístupů jsou za roky 2014 a 2015, kdy došlo k migraci redakčního systému, uvedeny níže.

2014

2015

Detailní statistiky jsou zveřejněny na:
http://ikaros.cz/detailni-statistiky-pristupu-na-ikaroscz

registration login password