Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
Sáva Medonos - zakladatel, propagátor, dokumentalista 2004, ročník 8, číslo 2 Kdo byl kdo - knihovníci a informační pracovníci 15.214 x 5
Rozjímání ufona nad e-learningem 2006, ročník 10, číslo 3 Informační gramotnost 15.165 x 1
Autorské právo a počítačové programy 1998, ročník 2, číslo 4 Informační technologie a elektronická komunikace 15.129 x 7
Informační sítě v oblasti evropské integrace v Polsku 2006, ročník 10, číslo 6 Informační zdroje, služby, aplikace 15.120 x 2
Zázračný přístroj na skenování knih i na českém trhu! 2005, ročník 9, číslo 13 Zprávy, reportáže a glosy 15.109 x 0
Monasterium.net – virtuální archivy klášterů ve střední a východní Evropě (Thomas Aigner, Karl Heinz) 2005, ročník 9, číslo 5/2 Virtuální zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví 15.071 x 2
Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih 2008, ročník 12, číslo 10 Informační technologie a elektronická komunikace 15.070 x 7
Jazykové korpusy 2008, ročník 12, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 15.007 x 13
Informační služby s přidanou hodnotou 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.950 x 1
Information Commons: myšlenková i fyzická revoluce v knihovnách 2004, ročník 8, číslo 3 Informační politika 14.948 x 1
Zpráva z 3. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2011, ročník 15, číslo 1 Zprávy, reportáže a glosy 14.942 x 2
Knihovny a architektura – Interiéry knihoven 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.924 x 4
Národní technická knihovna - rok poté 2010, ročník 14, číslo 6 Zprávy, reportáže a glosy 14.892 x 4
E-learning forum 2006 2006, ročník 10, číslo 4 Zprávy, reportáže a glosy 14.834 x 0
CrossCheck - nová služba v boji proti plagiátorství 2007, ročník 11, číslo 9 Informační zdroje, služby, aplikace 14.829 x 2
Vybrané výsledky aktualizace průzkumu stavu zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v ČR 2008, ročník 12, číslo 3 Elektronické publikování 14.779 x 2
Třídění Kongresové knihovny 2007, ročník 11, číslo 6 Pořádání informací 14.748 x 3
Spolupráce SFX s identifikátorem DOI – funkce Cookie Pusher 2009, ročník 13, číslo 7 Informační zdroje, služby, aplikace 14.747 x 2
Právní ochrana databází v novém autorském zákoně 2001, ročník 5, číslo 3 Informační politika 14.729 x 1
Léčba knihou v podání projektu BiblioHelp 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.699 x 5

Stránky

registration login password