Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nejčtenější redakční články

Poznámka: Přestože prezentujeme počty zobrazení všech článků za celou dobu existence elektronického časopisu Ikaros (od roku 1997), systém monitorující návštěvy byl spuštěn až v polovině roku 2009 s přechodem na nový redakční systém. Reálně jde tedy o statistiky návštěvnosti až po tomto datu.
Nadpis Vydání Rubrika Celkem zobrazeno Zobrazení dnes
PLoS = Public Library of Science 2004, ročník 8, číslo 5 Informační zdroje, služby, aplikace 14.698 x 1
Analýza vědy a výzkumu na základě dat z databáze RIV 2012, ročník 16, číslo 12 Výzkumná činnost 14.679 x 7
Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I 2003, ročník 7, číslo 3 Výročí měsíce 14.648 x 3
Bezpečnost informací 2006, ročník 10, číslo 5 Informační technologie a elektronická komunikace 14.647 x 3
Současné české elektronické knihovnické časopisy 2005, ročník 9, číslo 1 Elektronické publikování 14.611 x 3
OPACy nové generace II – VIRGObeta a VuFind 2009, ročník 13, číslo 11 Informační zdroje, služby, aplikace 14.589 x 2
National Academies Press zdarma online zpřístupňuje přes tři tisíce knih 2005, ročník 9, číslo 2 Informační zdroje, služby, aplikace 14.588 x 1
The Gaze and CU-SeeMe 1998, ročník 2, číslo 8 Informační technologie a elektronická komunikace 14.561 x 9
Čeští jezuité, cestovatelé a objevitelé 2006, ročník 10, číslo 7 Zprávy, reportáže a glosy 14.553 x 7
Moderní metody vyhledávání dokumentů v rozsáhlých plnotextových databázích : příklad vektorového modelu 2003, ročník 7, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.515 x 2
Čtení mezi mládeží mají podpořit originální plakáty 2004, ročník 8, číslo 11 Zprávy, reportáže a glosy 14.510 x 4
Fotogalerie a video z konference Inforum 2006 2006, ročník 10, číslo 5/2 Inforum 2006 14.508 x 2
Knihovnický happening 2006 2006, ročník 10, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.478 x 8
Aktualizace tezauru EUROVOC a poloautomatická reindexace 1999, ročník 3, číslo 1 Informační zdroje, služby, aplikace 14.478 x 2
Zpráva z konference Knihovny současnosti 2005 2005, ročník 9, číslo 10 Zprávy, reportáže a glosy 14.449 x 6
Knihy a jejich lidé 2014, ročník 18, číslo 4 Recenze 14.434 x 4
Dětské čtení: Aktuální výzkumy dětského čtenářství 2014, ročník 18, číslo 3 Výzkumná činnost 14.418 x 8
Knowledge management a jeho vazba na rozhodovací a plánovací procesy 2003, ročník 7, číslo 12 Odborné vzdělávání 14.414 x 1
Identity management na příkladu Národní technické knihovny 2009, ročník 13, číslo 9 Informační technologie a elektronická komunikace 14.342 x 3
Výzkum informací veřejného sektoru České republiky 2009, ročník 13, číslo 3 Informační věda 14.334 x 1

Stránky