Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Wolfram Alpha

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Wolfram Alpha

0 comments
Anglicky
English title: 
Wolfram Alpha
English abstract: 
The article briefly introduces a new search engine called Wolfram Alpha. Unlike traditional search engines it works more like an engine which presents the user with an answer based on a large knowledge base.

Wolfram Alpha není klasický vyhledávací stroj, který by indexoval a následně podle dotazu prohledával webové stránky, které by předkládal uživateli. Wolfram Alpha je výpočetní stroj, který na základě dotazu předloží uživateli odpověď sestavenou z velké znalostní databáze (několik terabytů dat), kterou vytváří. Jejím zdrojem není jenom povrchový web, ale i různé další blíže nespecifikované zdroje. Na závěr každé odpovědi lze kliknout na informace o zdroji („source information“). Z těchto informací je zřejmé, že jsou používána i různá encyklopedická díla a slovníky (včetně tištěných) nebo naopak volně dostupné zdroje jako je Wikipedia.

Wolframu Alpha se zaměřuje na oblast matematiky, statistiky, fyziky, chemie, zeměpisu, ekonomie atd. Dotazů, na které Wolfram Alpha umí odpovědět, je obrovské. Na webových stránkách výpočetního stroje se uživatel může inspirovat krátkým videem, další příklady si lze prohlédnout v obrázkové galerii dotazů včetně výsledků nebo v části příkladů seřazených podle tématu.

Dotazy je nutné pokládat v angličtině, není však nutné sestavovat tázací věty. Chceme-li například zjistit jméno prezidenta Spojených států amerických, můžeme dotaz zadat ve tvaru „who is president of USA“ nebo „president USA“. Odpověď bude stále stejná. V některých případech klasické tázací větě stroj ani nerozuměl, jednoduše řazeným podstatným jménům ano.

Odpověď na výše položenou otázku je dostačující. Uživatel se dozví, kdo je v současnosti prezidentem, od kdy, kdy a kde se narodil a dostane úplný seznam všech prezidentů USA (viz Obr. 1).

Obr. 1 - Výsledek dotazu Kdo je prezidentem Spojených států amerických?

Obr. 1 - Výsledek dotazu „Kdo je prezidentem Spojených států amerických?“

Wolfram Alpha je však hlavně dobrý matematik. Umí spočítat velmi jednoduché příklady (1+1=2) i ty trochu složitější (x+y=16, x-y=10, x=?, y=?) (viz Obr. 2) nebo ty skutečně složité (např. integrály).

Obr. 2 - Výsledek matematického dotazu

Obr. 2 - Výsledek matematického dotazu

Wolfram Alpha umí ale vypočítat i tak neuvěřitelný příklad, jako je sečtení jablek a hrušek. Po zadání příkladu „1 apple + 1 pear“ stroj nabídne vyčerpávající odpověď (viz Obr. 3).

Obr. 3 - Výsledek dotazu „1 jablko + 1 hruška“

Obr. 3 - Výsledek dotazu „1 jablko + 1 hruška“

Dotazy lze pokládat i složené. Pokud chceme porovnat hrubý domácí produkt Francie a Německa, nemusíme se dotazovat zvlášť, ale jednoduše položíme dotaz „gdp France Germany“. Dozvíme se informace o hrubém domácím produktu Francie, o hrubém domácím produktu Německa, stroj nám však nabídne i grafické porovnání, a to v časové ose.

Dalším příkladem složeného dotazu je zjištění, jaké bylo počasí v Čáslavi v roce 1982 (viz Obr. 4). Stroj vypočítá průměrnou teplotu v obci v daném roce, relativní vlhkost i rychlost větru. Vývoj těchto hodnot po měsících navíc ukáže v grafickém znázornění.

Obr. 4 - Výsledek dotazu „Jaké bylo počasí v Čáslavi v roce 1982?“

Obr. 4 - Výsledek dotazu „Jaké bylo počasí v Čáslavi v roce 1982?“

Softwarová společnost Wolfram Research, která výpočetní stroj Wolfram Alpha vytvořila, byla založena roku 1987 Stephenem Wolframem. Jejím hlavním produktem je Mathematica - program pro základní vzdělání i vědecké pracovníky či velké firmy, který umí nejenom počítat, ale data i vizualizovat. Kromě výpočtu náročného příkladu ho rovnou graficky znázorní, barevně zvýrazní, umí použít 3D animace. Umožňuje data importovat a následně s nimi v programu pracovat. Komerční produkt Mathematica je tedy daleko sofistikovanějším nástrojem, firma však předpokládá, že se postupným rozvojem obou nástrojů Wolfram Alpha k Mathematice přiblíží.

Použité zdroje
  1. POLESNÝ, David. WolframAlpha : tohle vyhledávač Googlu neumí. Živě [online]. 18.5.2009 [cit. 2009-06-14]. Dostupný z WWW: http://www.zive.cz/Clanky/WolframAlpha-tohle-vyhledavac-Googlu-neumi/sc-3-a-147072/default.aspx>.
  2. Wolfram Research. WolframAlpha [online]. A Wolfram Research Company, c2009 [cit. 2009-06-14]. About. Dostupné z WWW: http://www.wolframalpha.com/about.html>.
  3. Wolfram Research. WolframAlpha [online]. A Wolfram Research Company, c2009 [cit. 2009-06-21]. Frequently asked questions. Dostupné z WWW: http://www.wolframalpha.com/faqs.html>.
  4. Wolfram Research. Wolfram Research company backround [online]. A Wolfram Research Company, c2009 [cit. 2009-06-21]. About Wolfram Research. Dostupné z WWW: http://www.wolfram.com/company/background.html>.
Hodnocení: 
Průměr: 3 (hlasů: 3)
EHRLICHOVÁ, Klára. Wolfram Alpha. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 7 [cit. 2024-06-18]. urn:nbn:cz:ik-13204. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13204

automaticky generované reklamy