Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I

0 comments

Za jednu z nejvýznamnějších osobností, které ovlivnily vývoj tzv. nulté generace počítačů v minulém století, je nesporně považován Howard H. Aiken (1900-1973), od jehož úmrtí uplyne letos 14. března třicet let.

Po vysokoškolském studiu H. Aiken působil nejprve v elektrotechnickém průmyslu, poté se vrátil na svou alma mater - na Harvard University, kde se více než dvacet let věnoval aplikované matematice a zejména vývoji samočinných počítacích strojů. Spolu se třemi dalšími kolegy stál u zrodu prvního počítače, který byl oficiálně nazván Automatic Sequence Controlled Calculator (ASCC), ale vešel ve známost jako Harvard Mark I. Projekt byl z velké části financován společností IBM. Počítač byl dokončen v únoru 1944 a představen na univerzitě 7. srpna. Byl určen k výpočtům balistických drah střel pro námořní děla a při konstrukci válečných plavidel (a údajně také v americkém jaderném programu).

Harvard Mark I byl skutečný kolos (délka: 18 metrů, výška: 2,5 metru, hmotnost: 5 tun), který prováděl hlavní matematické operace, logaritmy a triginometrické funkce. Byl tvořen 765 tisíci součástkami (včetně 3300 elektromagnetických relé, která byla základním stavebním prvkem všech tehdejších počítačů). Nad jeho výkonem se dnes určitě pousmějeme (sčítání trvalo třetinu sekundy, násobení šest sekund), avšak ve své době znamenal začné urychlení složitých výpočtů (s přesností na 23 desetinných míst). Vstupní údaje se vkládaly pomocí děrné pásky, k výstupu sloužil psací stroj.

Harvard Mark I byl v provozu do roku 1959, pak byl rozebrán a jeho díly se nacházejí na Harvardu, v Smithsonian Institute a v IBM. Počítač v původní podobě si můžete prohlédnout ve virtuálním muzeu IBM. H. Aiken se v roce 1947 podílel na vzniku počítače Mark II, který fungoval na stejném principu jako jeho předchůdce do roku 1948, a elektronických počítačů Mark III a Mark IV.

Ačkoliv H. Aiken patřil k průkopníkům využití počítačů, sám jejich rozšíření ve větší míře, jaké jsme byli svědky v následujících desetiletích, nepředpokládal. Svědčí o tom jeho výrok, který pronesl v roce 1947: "V celých Spojených státech je potřeba pouze šest počítačů." (V angl. originálu: "Only six electronic digital computers would be required to satisfy the computing needs of the entire United States.")

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 4.6 (hlasů: 5)
VOJTÁŠEK, Filip. Howard H. Aiken - tvůrce počítače Harvard Mark I. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 3 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-11225. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11225

automaticky generované reklamy
registration login password