Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek)

0 comments
Autoři: 

Pavel Kocourek

Pavel Kocourek ze společnosti INCAD zahájil svou přednášku odkazem na několik témat, která ho v kontextu vyhledávání informací v poslední době zaujala. Pozornost nejdříve obrátil k žebříčku, který popisoval nejžádanější funkce, které by měly vyhledávače v digitálních knihovnách zahrnovat.

  1. Na prvním místě byly umístěny fasety, které slouží k navigaci uživatele ve výsledcích vyhledávání. Fasety mohou být statické, kdy jsou nabízeny stále stejné možnosti; či dynamické, které se mění s každým vyhledáváním, ale ve stanovených kategoriích. Poslední možnost tvoří „opravdu dynamické“ (Query sensitive) fasety, kdy se podle vyhledávání mění i ony kategorie. Využitím faset se uživatel mnohem rychleji a lépe dostane k tomu, co opravdu chce.
  2. Druhá nejvíce žádaná funkce je hodnocení relevance.
  3. Zobrazení výsledků dotazu s více vyhledávacími termíny může mít různou podobu, např. zvýraznění v textu, uvedení části textu s hledanými termíny apod.
  4. Statistiky jsou základem; jedná se o počty v různých kategoriích, které umožní uživateli rychlou orientaci.
  5. Kompletace dotazů je oříšek. Co by mělo být našeptáváno? Mělo by to být závislé na daném časovém období, četnosti, hodnotách z polí, preferovaném majitelem zdroje nebo na něčem jiném?

V zásadě platí, že uživatelé budou stále říkat, co chtějí, ale konkrétní aplikace ovlivní technologický vývoj. A digitální knihovny musí tyto trendy brát v úvahu, protože tu jsou pro uživatele.

Ve druhé části prezentace byly předvedeny dvě ukázky, jak může vypadat systém, který se snaží vycházet s vyhledáváním uživateli vstříc. Jednou z těchto ukázek byl Topics Searches New York Times, který pracuje ve spojení s technolofií Fast Search, kterému se na konferenci již věnoval samostatný příspěvek.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Z oblasti vyhledávání informací… (Pavel Kocourek). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13705. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13705

automaticky generované reklamy
registration login password