Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky)

0 comments
Autoři: 

Jeff Wilensky

Jeff Wilensky ze společnosti ProQuest se ve své přednášce zamýšlel nad možnostmi agregace a její rolí pro výzkumníky. Agregací je myšleno spojení mnoha celků obsahu, které společně tvoří další a novou hodnotu - a právě knihovny mohou hrát klíčovou roli v podpoře výzkumu, zejména s ohledem na pomoc v oblasti agregování informací.

První iniciativa z hlediska agregace v elektronických databázích spočívala ve zpřístupňování abstraktů. Postupem času se přidaly plné texty, a došlo k rozšíření na další materiály jako disertace či sborníky. Akvizice ale stéle pokračuje – pozornost je nyní věnována i videozáznamům, zpravodajství, průmyslovým výzkumným zprávám, a přechází se až k webovým stránkám, blogům a dalším novým službám.

Není dost dobře možné zaměřovat se jen na specificky zacílené zdroje. Pokud si vezmeme například obchodní fakulty, její výzkumníci nepublikují a nepotřebují jen databáze a zdroje obchodní, ale čerpají informace z mnoha dalších oborů, které mají k tématu co říct - existují zde tedy přesahy a souvislosti, které mohou být (a také jsou) pro výzkum přínosné. Právě střetnutím těchto oblastí se dostáváme k tomu, kde se rodí nápad na nový výzkum – není to při kontaktu s akademickými zdroji, ale právě s těmi méně tradičně uznávanými materiály, jako jsou zpravodajství, web apod. Proto je vhodné zprostředkovat výzkumníkům přístup i k nim.

Agregace je nástroj, který může v tomto procesu pomoci. Např. ProQuest se snaží vycházet uživatelům vstříc a být přívětivým prostředím nejen pro knihovníky, ale i pro hledající výzkumníky, kterým nabízí zdroje, na kterých mohou nejen zahájit výzkum, ale také se inspirovat, co vlastně zkoumat. Agregace samozřejmě není vhodným nástrojem pro každý obor, ale v oblasti obchodu, ve vědě a technologiích, v medicíně, v sociálních vědách, ve zpravodajství či v obecných referencích má nezastupitelnou a pozitivní roli. Agregace sice nepřinese nic při cíleném zjišťování, ale umožní široký rozhled, zmapování situace a kontextu.

Zmiňovaný ProQuest nabízí v několika oblastech mnohem větší počet zdrojů než v jiných, ale rozsah databáze na ně není omezen – jiné směry jsou zahrnuty také, přestože ne ve stejném rozsahu. Agregace, tedy klíčové téma této přednášky, je tedy i přesto umožněna.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Vývoj v oblasti agregace využívané pro uspokojení výzkumných potřeb (Jeff Wilensky). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13664. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13664

automaticky generované reklamy