Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu

0 comments

Amatérská geneaologie patří ve Spojených státech bezesporu k rozšířeným zálibám. Pravda, v proslulém tamějším "tavicím kotli" se již rozpustily kulturní rozdíly, kterými se lidé, kteří se vydali na cestu přes oceán, vyznačovali (aspoň pokud jde o Američany evropského původu), ale to mnohým z nich nebrání v tom, aby se nesnažili vypátrat, kdy a hlavně odkud jejich předci do nové vlasti přišli.

Vedle množství soukromých na geneaologii zaměřených stránek (přinášejících informace, jejichž věrohodnost nelze často ověřit) a několika placených služeb (např. Ancestry.com či Geneaology.com) mají zájemci o tuto problematiku - bez ohledu na to, v jaké části světa se nacházejí - k dispozici další unikátní informační zdroj. Je jím databáze, která obsahuje údaje o více než 22,5 miliónů lidí (pětina pocházela z tehdejšího Rakouska-Uherska), kteří přistáli v letech 1892 až 1924 v newyorském přístavu (konkrétně na Ellis Island), a která je od 17. dubna 2001 přístupná zdarma přes Internet na adrese www.ellisisland.org. Správcem tohoto systému je Statue of Liberty-Ellis Island Foundation, která byla založena v roce 1982 s cílem restaurovat Sochu svobody a areál imigračního úřadu právě na Ellis Island, kde od roku 1990 sídlí American Family Immigration History Center.

Přípravná fáze trvala celkem pět let. Během ní byly ve spolupráci s komunitou mormonů vesměs rukou psané záznamy (v té době již uložené na mikrofilmech ve fondu National Archives and Records Administration, když se na originálech neodvratně podepsal zub času) převedeny do elektronické formy.

Registrovaný uživatel, jímž se může stát každý (bez finančních nároků, jak již uvedeno), kdo vyplní k tomu určený formulář, může vyhledávat v databází podle několika kritérií: křestní jméno, příjmení (v té podobě, v jaké se objevilo v soupisech cestujících - tzv. ship manifests), pohlaví, etnická příslušnost (československá, česká a slovenská se vyskytuje zvlášť), místo/země bydliště (v prvním případě jde nezřídka o názvy zkomolené), datum příjezdu, věk v době příjezdu, jméno lodi a výchozí přístav. Pro úplnost dodejme, že databáze je přístupná také ve zmíněném American Family Immigration History Center (30ti minutová práce u terminálu stojí pět dolarů - návštěvníci si však mohou nechat vyhotovit obrázkovou kopii na CD-ROM doplněnou audio a video ukázkami, které přibližují atmosféru, jaká panovala na tomto místě před sto lety).

Uvedení tohoto systému do provozu vzbudilo značnou mediální pozornost a hlavně až neočekávaně silný nápor ze strany veřejnosti, který však byl pochopitelný, uvědomíme-li si, že čtyřicet procent Američanů má své kořeny na Ellis Island. Během šesti hodin prvního dne provozu se do databáze připojilo osm miliónů lidí (z tohoto hlediska jde o jeden z nejúspěšnějších webových projektů v historii), několikanásobně vyšší počet uživatelů však zůstalo z důvodu přetíženosti deseti serverů (musely být následně posíleny) a telekomunikačních linek neobslouženo. I v současnosti doporučujeme, abyste s návštěvou těchto stránek počkali raději na večer.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 6)
VOJTÁŠEK, Filip. Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 7 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-10751. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10751

automaticky generované reklamy
registration login password