Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlédnutí za Světem knihy 2004

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Ohlédnutí za Světem knihy 2004

0 comments

Avízo na letošní domácí největší veletržní akci knižního trhu, Světa knihy, který se konal již po desáté ve dnech 6. až 9. května 2004 na pražském Výstavišti, jsme vám přinesli v minulém čísle. Pro ty z vás, kteří si tuto akci nenechali ujít, i pro ty, kteří se na veletrh nedostali, přinášíme malé ohlédnutí.

Letošního veletrhu se zúčastnilo 572 vystavovatelů, z toho 359 z 25 zahraničních států. Návštěvníci mohli, pokud jim síly a čas stačily, obejít celkem 216 stánků, zúčastnit se 371 doprovodných pořadů a shlédnout 27 výstav.

Ústředními zeměmi veletrhu bylo Irsko, Skotsko a Wales, kterým byl věnován velký stánek ve střední hale Veletržního paláce.

Při zahájení veletrhu jste mohli slyšet příjemnou keltskou muziku v podání české skupiny Dún an Doras a shlédnout ukázky tradičního irského tance.

U stánku nakladatelství Albatros se malí i velcí mohli potěšit plyšovými figurkami postav z Večerníčků. Bohužel visely tak vysoko, že k jejich dosažení byste potřebovaly dlouhé štafle.

U stánku nakladatelství Libri jste si tradičně mohli za levnější peníz zakoupit některý z titulů nakladatelství, a to jako vadný, resp. poškozený výtisk.

Stánek Nakladatelství Lidové noviny umožňoval jako snad jediný zmoženému návštěvníkovi veletrhu posedět u několika stolků, kde se také konaly některé doprovodné pořady NLN.

V tak zvaném Irish Pub ve střední hale Veletžního paláce, který pořádala pražská kavárna/čajovna Dahab, jste si nemohli dát jedinou irskou whiskey.

Pracovníci Národní knihovny ČR (zejm. kdo jiný než paní Zlata Houšková) mohutně propagovali anketu Moje kniha, a to zdaleka nejen na stánku NK ČR.

Zadní levý roh pravého křídla Veletržního paláce obsadila opět malá a malinká nakladatelství. Spatřit jste zde mohli i psa pana Honzy Volfa.

Návštěvníci, kteří nenalezli žádnou volnou židli ke snědení svého oběda/svačiny, posedávali na schodištích vedoucích do suterénu k toaletám.

Jeden z největších domácích knihkupeckých domů - Kanzelsberger - pojal svůj stánek i letos jako knihkupectví. Shlédnout jste zde mohli i demonstraci první e-knihy ve 3D.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva a VOJTÁŠEK, Filip. Ohlédnutí za Světem knihy 2004. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-11642. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11642

automaticky generované reklamy
registration login password