Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové služby Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nové služby Knihovny Jiřího Mahena v Brně

0 comments

U příležitosti letošního významného jubilea, v němž Knihovna Jiřího Mahena v Brně (dále jen KJM) slaví své 90. narozeniny, jsou její čtenáři a návštěvníci průběžně obdarováváni novinkami v oblasti informačních a knihovnických služeb a kulturního či společenského vyžití. Za služby mimořádné či „bonusové“ lze v tomto duchu označit nově nabízený trojlístek vybízející k půjčování elektronických čteček,  deskových her a tematických kufříků. Nyní si postupně odkryjeme jeho jednotlivé lístky.

Logo k 90. výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Logo k 90. výročí Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Čtečky elektronických knih

Půjčování elektronických čteček bylo v knihovně spuštěno od druhého březnového týdne roku 2011. KJM tím vyšla vstříc nejen soudobým požadavkům na poskytování moderních informačních služeb, ale též „čtenářskému svátku“, který je s tímto měsícem přímo spjatý.

Zájemcům o čtenářství ve vztahu k moderním technologiím byly nabídnuty čtyři typy čteček s odlišnými čtenářskými funkcemi (ve škále od základních čtenářských funkcí po zástupce s funkcemi pokročilejšími) k prezenční i absenční výpůjčce. Konkrétně se jedná o čtečky Cybook Opus, iRIVER Story EB02, Kindle 3 Wi-Fi a Sony PRS-650, přičemž poslední jmenovaná čtečka s dotykovým displejem umožňující psaní poznámek byla původně půjčována výhradně prezenčně.

Čtečka iRIVER Story EB02

Čtečka iRIVER Story EB02

Nabídka čteček se nachází v Hudební knihově KJM. Čtečky se s příslušným vybavením půjčují na 14 dní na základě smlouvy o výpůjčce a složení vratné kauce v hodnotě 1 000 Kč (v případě prezenčního půjčování je kauce snížena na 500 Kč). Na paměťové kartě každého přístroje je nahráno cca 500 knih s volnými autorskými právy v českém a anglickém jazyce. Do obsahu je možné vložit i další knižní tituly dle vlastního výběru, které jsou při vrácení knihovníkem smazány, a čtečka se opět půjčuje se základní knižní nabídkou. Protože se služba těší od počátku vysokému uživatelskému zájmu (v průměru na každý kus připadá cca 7 požadavků na rezervaci, prim si udržuje populární Kindle), zvažuje se v blízké budoucnosti její rozšíření (více viz článek Elektronické čtečky v Knihovně Jiřího Mahena v Brně).

Bližší podrobnosti k tomuto e-lístku najdete na adrese http://www.kjm.cz/ctecky-elektronickych-knih.

Deskové hry

Již třetím rokem v knihovně funguje Klub deskových her, který se schází pravidelně každý druhý a poslední čtvrtek v měsíci v Hudební klubovně. Přijít si zahrát deskové hry a potěšit se s přáteli může jakýkoliv čtenář. Od května 2011 se v KJM tato nabídka rozrostla o možnost absenčního půjčování vybraných her, které se nachází v Dětské knihovně KJM. K výpůjčce je k dispozici celkem 17 společenských her (herní portfolio tvoří hry karetní i deskové), které jsou dostupné na 1 měsíc na kauci v hodnotě 200 Kč.

Bližší informace k hernímu lístku (pravidla půjčování, podrobný popis jednotlivých her včetně přehledného katalogu) jsou přístupné na http://www.kjm.cz/pujcovani-deskovych-her.

Tematické kufříky

Tato nejmladší specifická služba inspirovaná Knihovnou Kroměřížska přináší radost dětem a jejich rodičům od června tohoto roku. Pro společné rodinné čtení, poznávání a zábavu slouží 10 kufříků obsahujících knihy a další dokumenty (herní předměty a jiná související média) k daným zájmovým oblastem. A jaká témata mohou děti tímto způsobem poznávat? V pestře zpracované nabídce najdeme tyto okruhy: Čas, Čteme si, Detektivové, Doprava, Povolání, Pravěk, Prázdniny u moře, Středověk, Svět dětí a Vesmír. Kufříky se půjčují stejně jako deskové hry na 1 měsíc na kauci 200 Kč, zájemci je najdou v Dětské knihovně.

Kufřík Svět dětí a jeho obsah Kufřík Svět dětí a jeho obsah

Kufřík "Svět dětí" a jeho obsah

A protože i tato novinková služba je úspěšná, mohou se čtenáři KJM u příležitosti letošního Týden knihoven těšit na její rozšíření na pobočce v Bystrci. Mimochodem, také tematické kufříky mají své stránky. Obsah každého kufříku si můžete virtuálně otevřít na http://www.kjm.cz/tematicke-kufriky.

Všem čtenářům přejeme s každým lístkem našeho nového trojlístku hodně zábavy a poučení.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALIŠOVÁ, Edita. Nové služby Knihovny Jiřího Mahena v Brně. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 9 [cit. 2023-01-29]. urn:nbn:cz:ik-13757. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13757

automaticky generované reklamy
registration login password