Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Londýn: Konzervativismus nebo konzervace?

Čas nutný k přečtení
méně než
1 minuta
Již přečteno

Londýn: Konzervativismus nebo konzervace?

0 comments
gb5.jpg Začnu, tak namátkou, novou Britskou knihovnou. Budova je to skutečně monumentální, vedle Klementina by se neztratila. Socha na fotografii je I. Newton, před knihovnou. Jeho podivně nepřirozená poloha připomíná slavnou variantu cimrmanova pomníku "brod".
gb2.jpg The Tower of London, pevnost a sídlo britských vládců od Viléma Dobyvatele po Jindřicha VIII. Od 16. století sloužil jako mincovna, zbrojnice, věznice apod. Bílá věž na snímku je nejstarší částí pevnosti.
gb3.jpg The Tower of London, dnešní obytná část.
gb1.jpg St. James park, malá zoologická zahrádka, kromě propagovaných pelikánů zde sídlí ještě nekolik desítek dalších vodních ptáků.
gb6.jpg Konzervativismus nebo konzervace? Malé a hezké domy, nebo velké a ošklivé domy? Každopádně to vypadá dost zvláštně.
gb4.jpg The City, sídlo finančníků, burzy a bank

Průvodce Londýnem

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JONÁKOVÁ, Karolina. Londýn: Konzervativismus nebo konzervace?. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-10280. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10280

automaticky generované reklamy
registration login password