Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász)

0 comments
Autoři: 

Slovenská zástupkyně společnosti Thomson Reuters Enikö Tóth-Szász si na úvod odpolední sekce připravila příspěvek s názvem "Rozšírenie možnosti vedeckého skúmania - knihy vo Web of Science". Ačkoliv se název odlišoval od programu (Thompson Reuters představuje Book Citation Index), obsah přednášky zůstal stejný.

Knihy jsou vedle konferenčních sborníků a odborných časopisů jedním z nejdůležitějších zdrojů pro vědeckou komunikaci. Společnost Thompson Reuters vyvinula a plně zahrnula svůj Book Citation Index (BCIX) do Web of Science (WoS). Kritéria pro zařazení knih do BCIX jsou zveřejněna na webu WoS. Vydavatelé nicméně mohou sami doporučit knihy, které považují za hodnotné.

BCIX zahrnuje dva indexy - jeden pro společenské a humanitní vědy a jeden pro vědy přírodní. Knihy jsou zpracovány retrospektivně od roku 2005, encyklopedie a referenční literatura zahrnována není. Výhodou je, že knihy jsou zpracovávány celé a mohou být tak analyzovány i na úrovni kapitol. Nechybí ani seznam použité literatury. V současnosti je takto zpracovaných asi 300 tisíc knih.

Do konce června 2012 je v ČR k dispozici zkušební přístup k BCIX v rámci WoS.

(kh)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knihy ve Web of Science aneb Thompson Reuters představuje Book Citation Index (Enikö Tóth-Szász). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-13868. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13868

automaticky generované reklamy
registration login password