Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Vážení a milí čtenáři,

v prvním čísle již 12. ročníku elektronického časopisu Ikaros vám přinášíme řadu článků, které se na první pohled týkají řady témat, pohled druhý v nich však již spatří řadu příbuzných rysů. Pojďme se za nimi společně vypravit.

Jedním témat je opět problematika otevřeného přístupu – v článku Podstatné faktory a složky v systému Open Access se například dozvíme, jaké jsou významné prvky systému otevřeného přístupu. Zpráva z konference ELPUB 2007 je rovněž ve znamení otevřeného přístupu – možná trochu paradoxně působí informace, že přestože se jedná o konferenci zaměřenou na elektronické publikování, byl z ní vydán také tištěný sborník (vedle sborníku elektronického, který je součástí digitální knihovny konference).

Dalším tématem je vztah vzdělávání a knihoven. Ve zprávě z další konference, tentokráte z Mezinárodní konference o information a learning commons a posílení jejich role v odborném vzdělávání a učení, která se konala v pro nás exotickém Hongkongu, se dozvíte řadu zajímavých postřehů šéfredaktorky Ikara o knihovnách a jejich vztahu k procesu vzdělávání – některé z těchto poznatků vás určitě zaujmou do té míry, že se je rozhodnete implementovat ve své knihovně. Pokud ano, lze očekávat, že uživatele tím určitě potěšíte a ve vaší knihovně budou trávit delší čas než doposud (může k tomu přispět i zřízení nebo vylepšení kavárny v knihovně, jak naznačuje jedna z recenzí v tomto čísle, nebo alespoň malého pultíku s nabídkou kávy a čaje, jak to již činí v knihovně Jabok) a že knihovna nabízí řadu užitečných služeb. Nově otevřené knihovně Fakulty informačních technologií VUT v Brně také přejeme, ať si ji její uživatelé náležitě oblíbí.

V souvislosti se vzděláváním a knihovnictvím dodejme, že J. Pokorný a M. Ledínský pro lednové číslo Ikara připravili příspěvek, v němž představují Elektronické studijní texty ÚISK, které navazují na výukový CD-ROM z roku 2001. Užitečným elektronickým zdrojem jistě bude i nedávno spuštěná Univerzální digitální knihovna, o níž referuje L. Vavříková.

V nynějším čísle Ikara také zahajujeme seriál článků, v nichž budou představovány české i zahraniční jazykové korpusy. Zatím vám autorka M. Opálková prozradí, co vlastně korpus je a jaké jsou jeho podstatné vlastnosti.

Dozvíte se i bližší informace o knize Věry Vohlídalové Na houpačce nejen s knihovnou, přinášíme vám i zprávy z odborných akcí, mj. z konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2007, z kurzu Informační společnost, kvalita veřejných služeb a kvalita života a z konference Nová paradigma spracovania a využívania informácií

Nezbývá než dodat: Čtení lednového Ikara zdar!

Vaše redakce

PS: Někteří z vás se zúčastnili silvestrovské soutěže, v níž jsme se vás ptali na jméno tajemného lezoucího knihovníka. Ti z vás, kteří odpověděli, že pod stůl leze PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR, SKIP ČR, o.s.), měli samozřejmě pravdu. Z došlých odpovědí byla jako výherkyně vylosována kolegyně Darina Svobodová (Národní muzeum), které tímto gratulujeme! První částí výhry, tj. ročního předplatné časopisu Ikaros, budiž již toto číslo!

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Knihovny, vzdělávání a otevřený přístup. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 1 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12706. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12706

automaticky generované reklamy