Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kamarádka knihovna se blíží do finále

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Kamarádka knihovna se blíží do finále

0 comments
Autoři: 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a Klub dětských knihoven (KDK) vyhlásili na podzim minulého roku soutěž s názvem "Kamarádka knihovna". Cílem této soutěže je volba nejlepší dětské knihovny (respektive dětského oddělení). V první části hlasovaly děti a ve druhé fázi hodnotí knihovny profesionálové. Konečné výsledky budou zveřejněny 1. června 2007 (Den dětí).

Ačkoliv si na finální pořadí musíme ještě chvíli počkat, již teď jsou známy alespoň průběžné výsledky prvního kola. Děti hodnotily své oblíbené knihovny formou vysvědčení, které se ovšem většinou neomezilo jen na suché vypsání známek a stručných komentářů, ale často mělo i velice zajímavé a originální výtvarné zpracování. Soutěže se zúčastnilo 104 knihoven, děti jim vystavily téměř 18 000 vysvědčení.

"Díky vysvědčením, v nichž děti vyjadřovaly své názory a postoje, často dost otevřeně a nekompromisně, mohou knihovnice spatřit silné a slabé stránky svého oddělení očima dětí."
Eva Sedláčková, předsedkyně KDK

Podle dostupných údajů je v České republice téměř 6 000 veřejných knihoven plus množství jejich poboček. Knihovní fondy čítají dohromady přes 61 milionu svazků. Většina z těchto knihoven má i speciální fondy či oddělení věnované právě dětským čtenářům. Těchto malých uživatelů je necelých 400 000. Tvoří tak přibližně čtvrtinu z celkového počtu 1,5 milionu registrovaných čtenářů (a také tvoří čtvrtinu ze všech dětí do 15 let v ČR). V loňském roce si děti vypůjčily téměř 13 milionů časopisů a knížek.

Zjevně se tedy příliš nenaplňují katastrofické vize, že děti vůbec nečtou. Generálním partnerem soutěže je společnost 3M Česko, která se zabývá širokým spektrem činností (od lepidel přes kancelářské potřeby až po zubařské pomůcky). Jedná se o obrovskou nadnárodní společnost, která byla založena v USA, pobočky má na území šedesáti států světa a zaměstnává cca 75 000 lidí. Dodává také zařízení pro knihovny a podporuje kulturní projekty.

"Jsem nadšena, jak tvůrčím způsobem se děti k vysvědčením postavily, jak originálně a po svém věc pojaly. Ovšem příliš nám to neulehčilo rozhodování o tom, která vysvědčení vybrat jako nejzajímavější."
Deirdre MacBean, 3M Česko

Ale zpět k soutěži. Kamarádka knihovna nepřinesla jen zajímavé známkové hodnocení (to bylo obvykle spíše kladné - děti nad řadou věcí přimhouřily oči), ale i další "přidané hodnoty". Kupříkladu některé děti se stali čtenáři knihoven výhradně kvůli účasti v této soutěži. Velmi důležité bylo také slovní hodnocení, které bylo sice také obvykle kladné (obdobně jako číselné hodnocení formou známek), ale přesto se tam už častěji objevovaly konkrétní výtky nebo návrhy na změny.

Hodnocení se týkalo několika základních oblastí: jaké jsou knihovnice, jak se čtenáři v knihovně líbí, jak je s knihovnou spokojený, jaký je výběr knih a jak to vypadá s počítači. Zatímco odpovědi na první otázky byly vesměs pozitivní, nejvíce výtek se objevovalo právě v souvislosti s výpočetní technikou. Není žádným tajemstvím, že v tomto ohledu na tom knihovny nejsou v řadě případů nejlépe - na některých starších počítačích je problematické i využívání internetu. Naštěstí se nejedná o nejdůležitější prvek (z pohledu dětí) - i pro knihovny je na prvním místě hlavně péče o malého čtenáře a nabídka knih.

"Děti mají své knihovny opravdu rády a leccos jim proto i odpustí."
Zlata Houšková, tajemnice SKIP ČR

Dosavadní výsledky (a další aktuální informace) si můžete prohlédnout přímo na webových stránkách projektu Kamarádka knihovna. A jak jsem již zmínil na začátku, konečné výsledky budou zveřejněny 1. 6. 2007. Tři vítězné knihovny sice obdrží finanční odměnu, ale přesto se jedná o soutěž, ve které nejsou vítězové ani poražení. Nejde totiž o samotnou výhru - nejdůležitějším cílem je získat od malých uživatelů zpětnou vazbu. Protože spokojený uživatel je pro knihovnu tou nejvyšší odměnou.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RYLICH, Jan. Kamarádka knihovna se blíží do finále. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5 [cit. 2023-10-01]. urn:nbn:cz:ik-12485. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12485

automaticky generované reklamy
registration login password