Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Historie a vývoj databázového centra Dialog

Čas nutný k přečtení
32 minut
Již přečteno

Historie a vývoj databázového centra Dialog

0 comments
Anglicky
English title: 
History and Development of Dialog, the Database Vendor
English abstract: 
The Dialog was established by Roger Summit inside Lockheed Missiles and Space Company in 1964. The commercial service started in 1972. Dialog provided access to well-known databases of different branches and during the eighties the number of databases raised rapidly. Knight-Ridder, Inc. bought Dialog in 1988 so Dialog could start developing and extending its services and products, such as Dialog Alert, Dialindex, or Dialog Select. In 1993, Data-Star joined Dialog and helped reinforce its position in Europe. In 1997, Dialog was bought by MAID which focused on intranet solutions and established Dialog Classic and other services. From 2000 to 2008 Dialog was under the leadership of Thomson Corporation and launched products based mainly on competitive intelligence. Different platforms were made during last twenty years in order to meet the potential needs of end-users and information specialists. Since 2008, Dialog has been under ProQuest leadership and is working on integration of all its databases on a new platform.
Autoři: 

Tento článek se zabývá profilem amerického databázového centra Dialog. Je zaměřen na důležité historické mezníky v rámci jeho vývoje, služeb a produktů a nastiňuje jeho současnost. Článek si neklade za cíl popsat veškeré služby a produkty Dialogu, spíše se snaží o shrnutí a výběr nejdůležitějších událostí ve vývoji tohoto databázového centra.

Počátky Dialogu

Historie databázového centra Dialog spadá do roku 1964, kdy firma Lockheed Missiles and Space Company za účasti Rogera Summita založila tzv. Vědecko-technickou laboratoř, která měla za úkol vytvořit plně automatizovaný systém zpracování informací. Tento systém mohl fungovat jedině na základě 3. generace počítačů, které firma Lockheed za tímto účelem zakoupila. Jednalo se převážně o počítače IBM 360/30, které měly 32 kilobytů vnitřní paměti, výhodou byla kompatibilita s ostatními počítači 3. generace a interaktivita, kdy velké databáze mohly být centrálně ukládány a přístup k nim měl být zajištěn z jakéhokoliv místa.

Samotný název Dialog vytvořil Roger Summit v roce 1966 při jízdě do Portlandu k rodičům jeho manželky. Roger diktoval do svého diktafonu projektový plán vyhledávacího systému, ovšem nevěděl, jaké mu dát jméno. Chtěl, aby bylo evidentní, že systém je interaktivní a umožňuje komunikaci mezi rešeršérem a samotným počítačem. Komunikaci si představoval přibližně takto: Rešeršér: „To je to, co chci od Tebe.“, odpověď počítače: „To je to, co mám pro Tebe.“ Popisujíc tento způsob komunikace, Summit se rozhodl: „Proč systém nenazvat Dialog?“ [Summit Roger, Reflections on the Beginning of Dialog].

V roce 1968 udělily firmě Lockheed licenci různé společnosti na provoz svých vlastních systémů a databází. Jednalo se o společnosti NASA (National Aeronautics and Space Administration) na provoz vyhledávacího systému NASA/RECON, AEC (Atomic Energy Commission) na provoz databáze Nuclear Science Abstracts a ESRO (European Space Research Organization) na stejně pojmenovanou databázi ESRO. V roce 1969 přibyla ještě databáze ERIC (Educational Resources Information Center).

Komerční služba Dialog Information Retrieval Service

Od roku 1970 Summit zvažoval, že by se Dialog mohl stát samostatnou komerční službou. O rok později přišel s touto myšlenkou před vrchní vedení podniku Lockheed. Zprvu se k tomu vedení nestavělo nijak pozitivně, ale po zjištění, že konkurent Carlos Cuadra ze společnosti SDC (Systems Development Corporation) má podobný plán vytvořit rovněž vyhledávací službu na komerčním principu, dalo Summitovi svolení službu Dialog zprovoznit. Roku 1972 tak vlastní služba s názvem Dialog Information Retrieval Service se sídlem v kalifornském Palo Alto, pojmenovaná po selekčním jazyku Dialog, mohla jako první komerčně zpřístupnit již tyto databáze: ERIC, NTIS (National Technical InformationService), Nuclear Science Abstracts a Pandex. Stala se tedy první světovou komerční online službou s celkovým počtem čtyř databází s možností pozdějšího rozšíření o databáze další.

Dialog se již v té době nerozvíjel jen na americkém kontinentě. Díky instalaci softwaru k databázi ESRO se stal vůbec prvním online systémem, který se používal na evropském kontinentě. Kromě Evropy také na počátku 70. let uzavřel kontrakty v Japonsku na poskytování informačních vyhledávacích služeb. V polovině 70. let už systém fungoval i v daleké Austrálii.

Jak se online business rozvíjel, Dialog Information Retrieval Service začala fungovat jako nezávislá společnost uvnitř Lockheed’s Information Systems Group. Roger Summit byl jejím prezidentem až do roku 1991, kdy odešel do důchodu. Hlavním bodem rozvoje nezávislého Dialogu bylo poskytování celosvětově veřejného přístupu do databází, které měl Dialog v licenci od jednotlivých dodavatelů. Jednalo se o databáze různého charakteru: multidisciplinární (např. Comprehensive Dissertation Abstracts), databáze zaměřené na obchod a ekonomiku (např. ABI/INFORM), užité vědy a technologie (např. COMPENDEX, INPADOC), přírodní vědy (např. AGRICOLA, BIOSIS Previews, INSPEC), sociální a humanitní vědy (např. LISA, Psychological Abstracts) a další. Dostupných databází na počátku osmdesátých let byla stovka.

Dialog Information Services, Inc.

V červnu 1981 Dialog Information Retrieval Service fungovala jako plně podřízená pobočka podniku Lockheed a přejmenovala se na Dialog Information Services, Inc. Počet zákazníků rostl ročně o 20 až 30 procent. Školení se od té doby stalo vysokou prioritní položkou Dialogu.

Jakmile vedení Dialogu poznalo, že návštěva škol ke vzdělávání a trénování potenciálních uživatelů Dialogu je cestou ke zvyšování podílu na online trhu, zjistilo také, že obrovské množství konečných uživatelů stále čeká na to, aby mohlo začít pracovat s informacemi ve formě online; takže v listopadu 1982 na každoroční schůzi Information Industry Association ve Washingtonu, D.C. představil Roger Summit nový komunikační software nesoucí název DialogLink. Tento nástroj měl speciální rysy, jež maximalizovaly efektivitu online hledání. Uživatelé mohli vytvářet a upravovat rešeršní strategie offline a uchovat, znovu zobrazit a vytisknout již získané informace. Co bylo velmi účinné, obsahoval levnější a jednodušší verzi Dialogu vytvořenou pro studenty a další konečné uživatele s názvem Knowledge Index. Zde byl jazyk Dialogu zjednodušen, počet databází omezen a tyto databáze pak byly vhodně seskupeny do přehledných skupin. Summit chtěl, aby tento druh vyhledávacího nástroje používali také obchodní profesionálové, protože mezi nimi spatřoval mnoho možných budoucích zákazníků. Z důvodu menší pracovní vytíženosti služby Knowledge Index o večerech a o víkendech a tím pádem větší kapacity centrálního počítače zavedl Dialog slevy pro uživatele pracující mimo hlavní pracovní dobu.

V roce 1984 zahájil Dialog provoz své vlastní telekomunikační sítě Dialnet, kde se očekávalo vylepšení času odezvy a spolehlivosti systému. Nová síť umožňovala tzv. downloading z hostitelského počítače přes klientské modemy a Dialog byl prvním databázovým centrem, který tuto službu zavedl.  Zákazníci mohli stále využívat služeb Dialogu přes telekomunikační sítě Tymnet, Telenet a Uninet.

V roce 1985 zahájil provoz systém Dialmail. Zprostředkoval vzkazy, umožňoval elektronické konference, doručoval elektronickou poštu, ale také tisky z  režimu offline. Důležitou funkcí bylo SDI - průběžné vyhledávání informací. Dříve byla tato funkce dostupná jen u kopií posílaných mailem.

Dalším důležitým mezníkem byl duben 1986, kdy Roger Summit na tiskové konferenci v New Yorku oficiálně představil Dialog Business Connection (DBC). DBC bylo utvořeno jako nová nabídkou řízená a aplikačně orientovaná služba, z angl. menu-based service, pro kvalifikované obchodní odborníky, kteří zatím neměli zkušenost s vyhledáváním online. DBC obsahovalo několik tradičních bibliografických souborů a další druhy databází – statistické, fulltextové, adresářové apod. Pro potřeby obchodních rešeršérů Dialog dokonce navýšil rozsah a množství dat takovým způsobem, že nechal své dva tehdejší hlavní konkurenty SDC (Systems Development Corporation) a BRS (Bibliographic Retrieval Service) daleko za sebou. Na této schůzi Summit oznámil, že jejich více než 250 databází umožňuje přístup do všeho podstatného, co bylo publikováno v uplynulých deseti až patnácti letech, speciálně v přírodních vědách, technice a obchodě. Poukázal také na to, že dosáhli celkového počtu 80 tisíc zákazníků v 76 zemích celého světa.

V roce 1987 Dialog vydal druhý produkt Dialog Medical Connection z kolekce menu-based services. Nová služba byla připravena pro praktické lékaře, výzkumníky v oboru biomedicíny a ostatní lékařské odborníky. Medical Connection nabízela jednoduchý přístup přes menu do více než 20 vybraných bibliografických i nebibliografických databází zaměřených všeobecně, dále pak na lékařství, přírodní vědy a techniku.

V říjnu 1987 společnost Dialog představila tzv. cross-file searching. Služba poskytující tzv. průřezové vyhledávání se nazývala OneSearch a umožňovala uživateli vyhledávat až ve 20 databázích najednou přes jednoduchý příkaz. Dialog za tuto službu obdržel cenu „Informační produkt roku“.

Knight-Ridder, Inc. (KRI)

V červenci 1988 odkoupil Dialog od podniku Lockheed informační koncern Knight-Ridder, Inc. za celkovou částku 353 milionů dolarů. Roger Summit se už nějakou dobu chtěl osamostatnit, protože Lockheed zčásti omezoval rozvoj Dialogu, jelikož se zaměřoval na jiné oblasti průmyslu, především na letectví a zbrojní průmysl. Zprvu byla mezi Dialogem a podnikem Lockheed jistá vazba, ale v dalších letech, kdy Dialog začal zpřístupňovat různě zaměřené databáze, se tyto dva obchodní celky od sebe vzdalovaly, což vyústilo v pochopitelnou snahu najít vhodného kupce, který by byl ochoten Dialog dále rozvíjet. Uvažovalo se o potenciálních firmách, softwarových producentech nebo producentech databází. Dialog dal přednost informační firmě s tradicí, která nabídla překvapivě větší částku, než se původně předpokládalo (hovořilo se o prodejní ceně 200 milionů dolarů). Firma Knight-Ridder byla jedním z největších národních vydavatelů novin. Do její oblasti spadalo více než třicet vydávaných deníků. Společnost také dohlížela na chod osmi televizních stanic a projevovala zájem o kabelovou televizi, publikování knih a newsprintů.

Co se týkalo nabídky nových služeb, Dialog obohatil a rozšířil svou průběžnou informační službu nazývanou Dialog Alert, dříve známou jako SDI, v roce 1989. Tato informační služba umožňovala rešeršérům a jejich klientům dostávat pravidelně aktualizované informace o důležitých novinkách z oborů, které byly pro ně klíčové a které si v individuálních profilech nastavili podle svého zájmu. Tato zpravodajská služba byla dostupná ve více jak stovce databází.

Jednou z nových služeb byla roku 1990 představena služba Dialindex. Snahou tvůrců bylo pomoci informačním profesionálům, kteří hledali velmi specifické informace a kteří neměli ponětí, do které z databází nahlédnout. Schopnost této informační služby spočívala v prohledávání všech databází Dialogu současně, v následném uspořádání výsledků a přesměrování na službu OneSearch, která tyto výsledky vyhodnotila. Uživatelé tuto službu využívali především v případech, kdy neměli příliš mnoho času či údajů o specifickém významu kategorií, anebo si nebyli jisti číslem určité databáze. Dialindex tak uživateli zaručoval jednoduché a hluboké prohledání všech dostupných zdrojů informací v Dialogu.

V roce 1991 vznikla nová telekomunikační síť MARK*NET umožňující přístup pro uživatele ze vzdálených zahraničních zemí přes službu General Electric’s Information Services. Tento přístup využívala především Austrálie, Nový Zéland, Hong Kong, Singapur a Filipíny.

V prosinci 1991 začaly být úplné dokumentační podklady k databázím, tzv. Dialog Bluesheets, přístupné na kompaktních discích. Do té doby byly přístupné jen v tištěné a online verzi. Obsahovaly popis každé databáze, umožňovaly začlenění databáze do předmětného pole, vymezovaly zdroje, soubory dat, poskytovaly jména výrobců, jejich adresy, zajišťovaly indexaci a měly mnoho dalších selekčních prvků. Byly určeny pro každého uživatele, který se snažil najít příslušné informace v databázích a chtěl si některé údaje o těchto databázích přečíst.

Ještě roku 1991 uvedl Dialog v provoz tři služby rejstříkového charakteru nazvané Finder Files. Tyto vyhledávací nástroje se zaměřovaly na pomoc rešeršérům vytipovat vhodné soubory relevantních databází a jejich příslušné termíny, ze kterých by mohli začít provádět rešeršní strategie. Jednalo se o následující nástroje: Dialog Journal Name Finder, Dialog Company Name Finder a Dialog Product Name Finder. Všechny nástroje sloužily jako vyhledávače, které byly určeny pro prohledávání různých databází Dialogu, v nichž byla obsažena informace o daném časopisu, společnosti nebo produktu. Tyto nástroje označily databáze, jež obsahovaly nejvíce záznamů, a poté upozornily rešeršéra na typ informace, která se v příslušných databázích vyskytovala. Výhodou bylo, že ukazovaly varianty názvů časopisů, společností a produktů. Prvně jmenovaný Dialog Journal Name Finder vyhrál cenu Databázový produkt roku 1991. 

V roce 1992 převzal Dialog po Rogeru Summitovi Patrick Tierney, který oznámil, že chce důrazně pokračovat ve vývoji nových služeb a zaměřit se na mezinárodní trhy, což označil za hlavní prioritu. V následujících pěti letech se hodlal specializovat na západní Evropu a Pacifik a později na oblasti Mexika a další části Latinské Ameriky. Důležitou oblast představovala Kanada a obrovské příležitosti rovněž nabízel celý východní blok. Dalším bodem se stala myšlenka být přístupnější odborníkům z neinformačních oblastí. Také se nebál označit jako největší konkurenty Dialogu firmy Mead Data Central, Data-Star a STN International: Mead pro její obrovský záběr dat týkající se právních informací, na který se Dialog hodlal mimo jiné zaměřit, Data-Star pro jeho širokou uživatelskou základnu v Evropě a STN za poskytování podobných dat ve vědeckých a technických databázích.

Jako nejdůležitější událost roku 1993 v online informačním průmyslu byla označena koupě evropského databázového centra Data-Star společností KRI za cenu 36,3 milionů dolarů. Diskuze, kdo odkoupí toto databázové centrum, probíhaly už za Rogera Summita a pokračovaly za současného prezidenta Patricka Tierneyho. Hlavními důvody, proč Dialog odkoupil Data-Star, byly především možnosti většího začlenění do evropského trhu s informacemi, následné rozšíření zákaznické základny Dialogu, získání kontaktů na producenty databází v Evropě a podepsání výhodných kontraktů speciálně pro oblast obchodu. Obě dvě databázová centra se v  80. letech pokoušela proniknout na trhy jiných kontinentů. Dialog založil své pobočky především v Evropě, Data-Star naopak v USA a Kanadě. V této době byly Dialog a Data-Star na svých kontinentech považovány za hlavní konkurenty. Společnost Data-Star na počátku 90. let vlastnila zhruba 250 databází ze sféry obchodu, vědy a techniky, které se specializovaly  na  informace  pro oblasti Evropy, Dialog měl skoro 500 databází zaměřených celosvětově na podobné obory. Vedení KRI naznačilo, že by mezi databankami Data-Staru a Dialogu mohla vzniknout tzv. inteligentní brána, která by tato centra propojila. Dialog však touto koupí nechtěl potlačit identitu společnosti Data-Star, naopak se rozhodl její identitu zvýraznit a pokračovat ve vývoji nových evropských databází. Kdyby Dialog nezakoupil Data-Star, hrozilo by této společnosti, že by brzy neměla možnost pokračovat ve své samostatné činnosti, protože si financovala vlastní rozvoj bez pomoci svého producenta.

Na konci roku 1994 začala být na internetu přístupná nová domovská stránka Dialogu. Komukoliv, kdo se připojil přes WWW rozhraní, poskytovala možnost nalezení požadované informace. URL adresa se od roku 1994 nezměnila: http://www.dialog.com. Vstupem na tuto stránku se uživateli nabízelo hypertextové propojení, pokud kliknul na příslušný odkaz, fulltextové vyhledávání, přístup přes fax k dodavatelské službě dokumentů, informace o výrobcích a službách Dialogu. Byl zde také seznam často kladených dotazů FAQ či seznam LISTSERV o posledních vývojových trendech Dialogu.

Knight-Ridder Information, Inc. (KRII)

Na počátku roku 1995 změnil Dialog svůj oficiální název Dialog Information Services, Inc. na  Knight-Ridder Information, Inc. (KRII). Společnost začala také používat novou poštovní adresu a nová telefonní čísla, protože se připravovala na přestěhování svých ústředí do centra Mountain View v Kalifornii. Bylo to poprvé, co většina hlavních sídel byla spojena pod jednou střechou. Jediné, co zůstalo na stejném místě, bylo počítačové centrum v Palo Alto a někteří jeho zaměstnanci. Protože se mezinárodní trh rozrůstal, mělo se také vylepšit zastaralé technické prostředí. KRII, aby odrážela novou identitu společnosti, rovněž přejmenovala celou řadu svých CD-ROM produktů z Dialog OnDisc na KR Information OnDisc. Název Dialog a Data-Star se nezměnil a tato centra poskytovala společný přístup k více než 600 odlišně zaměřeným online databázím a nabízela téměř 70 titulů na CD-ROM plus ostatní informační služby.

KRII také zaměřila své snahy na vyvinutí uceleného systému informací z určitých oblastí. Její klíčový produkt, KR ProBase, představený v Severní Americe a Evropě roku 1995, poskytoval uživatelům díky známému prostředí Windows rychlý a jednoduchý přístup ke kolekci databází, aniž by se uživatelé museli učit jakýkoliv vyhledávací jazyk. Stačilo jen ukázat na určitý odkaz a kliknout myší (v angličtině se vžil výraz point-and-click). Tento produkt nejprve zavedlo databázové centrum Data-Star, teprve po něm byla tato služba rozšířena pro uživatele Dialogu. Během hledání mohli uživatelé kombinovat dávkový (offline) režim s dialogovým (online) režimem. Většinou si hledání rozvrhli do čtyř kroků: 1. offline vybrali vhodnou databázi, 2. offline vložili vyhledávací kritéria, 3. online obdrželi výsledky, 4. online si přetáhli výsledky do osobního počítače.

V listopadu 1995 byl představen další vyhledávací nástroj, orientovaný podobně jako KR ProBase na prostředí Windows, s názvem KR Business Base. Byl určen obchodním odborníkům, kteří potřebovali najít informace týkající se jejich konkurentů, zákazníků, partnerů, dodavatelů nebo dalších společností.

Díky různým celosvětovým technickým zdokonalením začala být také obrovská poptávka po jednoduchém přístupu k lokálním informacím. KRII v témže roce zareagovala a vyvinula novou službu KR GlobalReach, která si kladla za cíl pokrýt potřebu přístupu právě k  lokálním a regionálním databázím. Uživatelé Dialogu si mohli v různých zemích prohlížet regionální data přímo v jejich vlastních jazycích.

V dubnu 1996 KRII oznámila vytvoření nové služby, která se opět orientovala na prostředí Windows. Tentokrát šlo o intuitivní vyhledávací nástroj KR Science Base, který doručoval vědecké informace z obrovského množství zdrojů přímo do laboratoří vědců nebo na klientské počítače. Tato služba byla mimo jiné vytvořena pro speciální dotazy, které se týkaly expertiz vědeckých a informačních specialistů. Vědci byli snadno vedeni díky jednoduchému rozhraní skrze velmi kvalitní databáze – pomohl se jim tak urychlit výzkum a současně jejich produktivita.

21. října 1996 nový ředitel celé společnosti Knight-Ridder, Tony Ridder, oznámil zvolení Jeffery S. Galta do pozice nového prezidenta Dialogu, neboť Patrick Tierney společnost KRII opustil. Tierney za svého čtyřletého  působení  zajistil   novou   cenovou  politiku  Dialogu, zpřístupnil produkty a služby Dialogu a Data-Staru pro konečné uživatele a pro zákazníky připojené přes internet a také se postaral o větší kapacitu souborů dat a jejich snadnější distribuci.

Jeffery S. Galt pracoval ve společnosti KRII celkem tři roky a s Patrickem Tierneyem spolupracoval již deset let. Pod jeho vedením se začal nabízet nový produkt Dialog Web. Jednalo se o první internetovou službu, která plně využívala celého webového rozhraní. Uživatelé mohli využít výhod souvislé kolekce více než 450 databází Dialogu.

Také byla představena další důležitá služba známá pod názvem Dialog Select. Byla to v pořadí druhá služba plně využívající webového rozhraní a zcela se přizpůsobila individuálním uživatelům s malou nebo žádnou zkušeností ve vyhledávání. KRII chtěla, aby tito uživatelé vytěžili co nejvíce informací z obrovské základny Dialogu. Dialog Select začala fungovat jako doplněk služby Dialog Web a nabízela výhodný přístup k více než 250 nejpopulárnějším databázím Dialogu, které řadila do dvanácti předmětových skupin. Každá předmětová kategorie měla své podkategorie, které napomáhaly uživatelům najít přesnou informaci. Uživatelé mohli informace obdržet v podobě fulltextu, abstraktu nebo v bibliografické podobě. Služba Dialog Select poskytovala snadný vstup do významných databází, jako např. INSPEC, COMPENDEX, MEDLINE aj. Uživatelé si mohli přes zabudovanou službu KR SourceOne objednávat dokumenty, obrázky patentů a ochranných známek.

MAID a Dialog Corporation plc.

Od dubna 1997 se navzdory úspěšným uvedením webových služeb do provozu rozhodoval management společnosti KRII, jehož finanční úroveň začala pomalu upadat, že vše včetně Dialogu a Data-Staru prodá. V listopadu téhož roku bylo veřejně oznámeno, že britská firma Market Analysis and Information Database (MAID), specializující se na obchodní informace a vlastnící obchodní uživatelskou službu Profound, odkoupila podnik KRII za cenu 420 milionů dolarů.

17. listopadu 1997 bylo oficiální jméno firmy MAID plc. změněno na Dialog Corporation plc. Generálním ředitelem společnosti se stal Dan Wagner, zakladatel a prezident společnosti MAID. Wagner oznámil, že Dialog a Data-Star nezaniknou ani nezmění svoji politiku a uživatelé budou moci využívat obě dvě databanky stejným způsobem jako předtím. Wagner však plánoval sloučit obě dvě centra pod jedno se sídlem v Palo Alto v Kalifornii a mít tak „jednu společnost, jedno zaměření a jeden business“ [Hane Paula, MAID Completes Acquisition of Knight-Ridder Information].

Dan Wagner se rozhodl obrátit své snahy na intranetový obchod, který firma MAID chápala jako hlavní nástroj, jenž podporuje znalostní management. Wagner si myslel, že jak intranet, tak i pevně stanovené ceny budou hrát klíčovou roli ve světě informací zpřístupňovaných online, takže Dialog musel vytvořit nová rozhraní a produkty a nabídnout pružnější ceny. Částka tří milionů dolarů se investovala za účelem zrychlit přenos dat a zajistit spolehlivost přenosu.

Počátkem září 1998 Dialog oznámil, že se ústředí z Mountain View v Kalifornii přestěhovává do jednotné základny v Cary ve státě Severní Karolína. Co se týkalo Cary v Severní Karolíně, kanceláře Dialogu byly umístěny v oblasti Regency Park na obrovském prostoru 21.320 km2.  Severní Karolína přivítala společnost s otevřenou náručí a nabízela výhody, jako např. přístup zdarma k vysokorychlostní síti GigaPop, přenášející informace rychlostí 2,4 gigabitů za sekundu a poskytující takovou šířku frekvenčního pásma monitoru, aby se podpořily funkce jako např. video v reálném čase, které v té době nebyly k dispozici na internetu. Dialog zamýšlel spojit síť GigaPop se svojí sítí Dialnet, která umožňovala vyšší rychlost, vylepšenou komunikaci a bezpečné transakce jak pro samotné uživatele Dialogu, tak pro jednotlivé kanceláře Dialogu.

Na konci roku 1998 Dialog přes své webové rozhraní zprovoznil službu DialogClassic založenou na vysokorychlostním přístupu. Služba DialogClassic se zaměřovala na informační profesionály, kteří se potřebovali rychle dostat k určitým informacím a pak se hned vrátit ke svému původnímu vyhledávání. Uživatelé této služby byli přímo připojeni na hlavní server Dialogu, který jim umožnil dostat se rychle a efektivně k databázím. Tato služba byla také bezpečnou a vysokorychlostní alternativou pro klienty, kteří měli přístup k Dialogu přes síť Telnet nebo přes jiný komunikační software. Upravené rozhraní bez podpory grafiky umožňovalo uživatelům rychlejší načítání stránek. Poskytovalo rovněž kontrolu nad správou dokumentů včetně zobrazení a vytištění mnoha záznamů za použití systémových zdrojů a za použití prohlížeče v lokálním nastavení paměti. 

Dále byla vytvořena ucelená kolekce databází Web Database Collection zaměřující se na deset hlavních tržních sektorů. Tato kolekce vycházela ze služby Dialog Select. Všechny kategorie měly vlastní URL adresu a rozhraní point-and-click, které uživatelům umožnilo vyhledat informace z různých oblastí jejich zájmů – např. informace o společnostech, asociacích a organizacích, údaje o blížící se konferenci apod.

V té samé době Dialog uvedl do provozu další dvě služby – PowerPortal a K-Working Suite, které byly zkonstruovány tak, aby vylepšily nabídku svých intranetů a webových stránek. PowerPortalpovoloval uživatelům přizpůsobit si osobní rozhraní ke vstupu do služby DialogSelect. Jakmile uživatel specifikoval oblasti svého zájmu, systém vybral relevantní databáze, zformuloval ve více souborech rešeršní strategii a automaticky eliminoval duplicitní výsledky. Služba K-Working Suite byla vytvořena tak, aby zahrnovala zdroje jak interních, tak externích informací. Obsahovala tři produkty: 1. Discovery software (k-discovery), 2. Alert software(k-alerts), 3. samostatnou verzi služby InfoSort(k-InfoSort). K-disoverybyl vyhledávací nástroj, který kategorizoval data z interních i externích zdrojů. Produkt k-alert zahrnoval upozorňovací službu, která klientům dodávala nové informace dle jejich profilů a pomáhala jim tyto informace filtrovat a navrhovat či opravovat rešeršní postupy. Poslední produkt k-InfoSort automaticky strukturoval informace do taxonomií.

V tomto roce začal Dialog nabízet kompletní sadu webovských portálových znaků, a to portálový design, poplatky za zobrazení výstupů, tzv. pay-per-view, či osobně vytvořený vzhled portálu. Tyto znaky se dohromady nazývaly Dialog Portals a všechny využívaly portálového rozhraní Netscape Netcenter. Dialog Portals obsahovaly tři samostatné produkty: Business Portal, Science Portal a Technology Portal. Dialog Portals se staly součástí služby Dialog Select s kompletní sadou databází (chybělo jen pár velmi specifických databází), používaly stejnou klasifikaci a specifická databázová vyhledávací rozhraní.

Thomson Corporation

V květnu 2000 došlo k další historické události. Společnost Dialog Corporation zahrnující služby Dialog, Data-Star a Profound odkoupil podnik Thomson Corporation, tradiční světový databázový agregátor a meganakladatel, za celkovou částku 275 milionů dolarů. Tato částka byla dostatečná k tomu, aby mohly být splaceny dlužní závazky, které činily 260 milionů dolarů. Dan Wagner opustil Dialog a Patrick Sommers, bývalý ředitel operací, se stal jejím současným prezidentem.

V polovině roku 2000 Dialog Corporation připravila webový portál Info Pro Portal pro profesionální uživatele. Poskytoval přístup k průmyslovým informacím, produktům Dialogu i k jeho službám a spojoval portály Dialog Business, Dialog Science, Dialog Technology a PowerPortal.

V listopadu 2000 byl Roy M. Martin, bývalý výkonný víceprezident a vedoucí strategického plánování pobočky Thomson Legal & Regulatory, jmenován prezidentem společnosti Dialog Corporation. Martin nahradil Patricka Sommerse, který rezignoval na svou pozici. Jako nový prezident se rozhodl maximalizovat objem obchodu Dialogu v oblasti marketingu a vývoje produktů a spolupracovat se společnostmi uvnitř Thomson Corporation.

Pod novým vedením představila společnost Dialog Corporation službu pro konečné uživatele s názvem Dialog1. Ta byla rozšířením a vylepšením služby DialogSelect a poskytovala informačním pracovníkům vylepšené vyhledávací možnosti. Dialog 1používala tématicky orientované, předdefinované formáty umožňující vyhledávání s použitím více než 250 šablon. Tyto šablony prohledávaly jednu nebo i několik relevantních databází Dialogu. Jednoduché uživatelské rozhraní bylo založeno na původním modelu „otázka a odpověď“, na který přišel Roger Summit. Na rozdíl od služby DialogSelect se služba Dialog1 zaměřovala na obchod a především na data o vyspělých technologiích. 

V roce 2001 uvedl Dialog na trh samostatný produkt Dialog Company Profiles, který nabízel přístup k nejnovějším úplným profilům 500.000 státních a soukromých společností ze 188 zemí. Nová služba s webovským rozhraním dávala uživatelům možnost vygenerovat si z velké kolekce online databází, online zpráv, obchodních informačních služeb nebo dalších finančních zdrojů výsledný dokument s důležitými profily společností včetně seznamu článků o nich. Vyhledaná informace se uspořádala do jedné z devíti oborově zaměřených složek. Fulltexty článků a zpráv mohly být zobrazeny pouze kliknutím na příslušný název nebo titulek.

Dialog o rok později také oznámil, že dopracoval vzdělávací program s názvem Graduate Education Program (GEP). Tento program byl vytvořen k tomu, aby pomohl budoucím rešeršérům po celém světě využívat informační služby online, jakmile začnou pracovat v informačních službách v kterékoli instituci. GEP nabízel vysokým školám zaměřeným na informační a knihovnické obory přístup ke službám Dialogu a také poskytoval speciální výukové materiály. Dialog přidal do tohoto vzdělávacího programu nástroj Dialog Intranet Toolkit. Program GEP také sponzoroval Stipendium Rogera K. Summita, každoroční cenu vysokoškolským studentům informačního zaměření.

V únoru 2002 Dialog představil vyhledávací službu DialogPRO (Predictable Research Online) využívající webového rozhraní a zaměřenou na malé podniky. Předplatitelé této služby si mohli vybrat ze dvou informačních zdrojů – DialogPRO Newsnebo DialogPRO Advertising/Marketing. Ostatní informační zdroje – Biotech, Competitive Intelligence, Defense a Consulting – byly představeny téhož roku o něco později. Tyto zdroje umožňovaly vytvořit si vlastní průběžně upravované databáze novinek a informačních pramenů. DialogPRO získala v roce 2003 na konferenci Information Highways v Torontu ocenění e-Content Award za nejlepší informační službu v oblasti obchodu.

Společně s nově sjednocenou webovou stránkou začala Dialog Corporation jako první komerční online služba nabízet hypertextové odkazy z citací v dokumentografických databázích do elektronických verzí časopisů. Uživatelé nově vzniklé služby Dialog E-journal Feature museli mít nejprve podepsánu elektronickou smlouvu o předplatném. Když byli zaregistrováni, měli možnost se propojit na články, které rovněž obsahovaly obrazovou dokumentaci. Služba E-journal umožňovala propojení k osmi tisícům vědeckým, technickým a medicínským časopisům od více jak 50 poskytovatelů informačních zdrojů. Jednalo se hlavně o dodavatele John Wiley & Sons, SwetsNet, EBSCO Online, Elsevier ScienceDirect aj. Tato služba pracovala na platformách DialogWeb, DialogSelect, Dialog1 a Dialog Intranet Toolkit. Později byla služba Dialog E-journal Featurepřejmenována na Dialog eLinks.

V září 2002 Dialog znovu uvedl do provozu svoji průběžnou upozorňovací službu nazvanou Dialog NewsEDGE. Tato služba poskytovala korporacím aktuální informace z 2.000 zdrojů a konkurenčních zpravodajských zdrojů zaměřených na osm tržních oblastí. Z těchto oblastí obdrželi aktuální konkurenční informace především vedoucí a řídící pracovníci, profesionálové pracující v propagaci a reklamě nebo strategičtí manažeři. Průběžná služba nově pro uživatele začlenila automatické seřazení informací podle důležitosti, kterou si uživatelé sami určili.

Na konci roku 2003 Dialog vytvořil nový vývojový stupeň služby Dialog Portals, který umožňoval zařadit obchodní zprávy, zprávy o výzkumu a konkurenční zpravodajství do portálů jednotlivých společností. Předmětové kategorie zahrnovaly oblasti obchodu a financí, výzkumu trhu, vědy a techniky a rovněž pokrývaly oblasti medicíny a duševního vlastnictví. Informace z těchto oblastí zajišťovalo několik tisíc vydavatelů. Digital Portals začaly být součástí řady webovských informačních modulů, které byly sestaveny tak, aby umožnily přístup k zpravodajským, analytickým a výzkumným databázím, a byly rozšířením již tři roky existujícího produktu Info Pro Portal.    

V únoru 2004 zprovoznil Dialog službu DialogPRO NewsEDGE, aby především zvýšil podíl zákazníků z malých firem. Na rozdíl od svého sesterského produktu DialogPRObyla tato služba postavená horizontálně – poskytovala klientům přístup do několika různých oblastí průmyslu. Snahou bylo zaměřit se na vlastníky malých společností, kteří poskytovali služby maloobchodníkům z různých průmyslových odvětví. Služba se také chtěla orientovat na reklamní společnosti či poradenské firmy. Z Dialog NewsEDGE byla do služby DialogPRO NewsEDGE zabudována jednoduchá upozorňovací služba Alert, která byla dostupná na bázi měsíčního předplatného. Předplatitelé si mohli založit své informační profily, aby obdrželi jen takové zprávy, které se zaměřovaly na jimi vybraná odvětví průmyslu, konkurenci či příbuzná témata z obchodu.

V březnu 2005 Dialog vytvořil nejnovější verzi produktu DialogLink – DialogLink 5. Tento softwarový balíček, určený pro potřeby informačních profesionálů uvnitř organizací, si bylo možné zdarma přetáhnout na svůj počítač. Produkt obsahoval takové komponenty, které umožňovaly rychlejší vyhledávání a distribuování informací. Uživatelé tak mohli využít rychlejšího přepojení na výkazy a publikace společnosti nebo mohli být rychleji propojeni do intranetových sítí a portálů společnosti. Produkt také obsahoval software ERA, který uživatelům volně zpřístupňoval dokumenty se souhlasem jejich autorů. Dalším specifickým rysem produktu DialogLink 5 byla možnost stáhnout si data v požadovaném formátu. Tento produkt se stal také jedním z adeptů na cenu International Information Industry Award v kategorii „Best Specialist Search Productsponzorovanou společností IEE/INSPEC. 

V prosinci se Dialog stal součástí samostatné sekce Thomson Scientific. Společně s ostatními službami, např. sDerwent World Patent Index, ISI Web of Knowledge, Web of Science, Thomson Pharma, Thomson Regulatory Solutions atd. napomáhal rozšiřovat povědomí uživatelské obce o firmě Thomson a také poskytovat informace vědeckým, výzkumným a obchodním komunitám. URL adresa Dialogu zůstala stejná s tím, že uživatelé mohli do rozhraní Dialogu vstoupit přes adresu: http://scientific.thomson.com.

V únoru 2007 uvedl Dialog do provozu novou verzi vyhledávací služby DialogClassic Web, která začala poskytovat přístup k šesti stovkám databází zaměřujících se na obchodní informace a zprávy, inženýrství a technologii, výzkum trhu, duševní vlastnictví, přírodní vědy a životní prostředí. Tato služba byla určena především pro informační profesionály, kterým poskytovala široké možnosti vyhledávání v příkazovém jazyce a nabízela řadu nových funkcí pro usnadnění a zefektivnění práce s informačními zdroji.

Dalším důležitým počinem Dialogu bylo zavedení služby Enterprise Alert Manager v říjnu 2007. Jedná se o integrovaný RSS rozcestník vytvořený ke zjednodušení distribuce informací v rámci jedné organizace. Pomáhá redukovat přebytek elektronických zpráv zasílaných na e-maily i zamezit přehlcení sítě. Díky této službě mohou mít informační specialisté přístup k informacím z jakéhokoli RSS zdroje včetně Dialogu, internetu či intranetu a s těmito informacemi pracovat a následně je přes RSS zdroj rozesílat. Služba také umožňuje rozšířit obsah informací o recenze editorů, přidat záznamy z odlišných oborů, přizpůsobit přísun informací pro specifické klienty a poskytovat uživatelům přístup k obsahu RSS přes e-mail, webové prohlížeče, portály, intranety, počítačové aplikace a mobilní přístroje.

ProQuest Dialog

Poté, co v polovině roku 2008 společnost Thomson Corporation koupila firmu Reuters a vytvořila s ní koncern Thomson Reuters, došlo k odkupu Dialogu společností ProQuest, zaměřující se na informační zdroje a technologie a knihovnické služby. Generálním manažerem Dialogu se stala Suzanne BeDell, která byla od roku 2001 víceprezidentkou ProQuestu. Dialog přestěhoval své ústředí do Morrisvillu v Severní Karolíně.

Více než rok se připravoval přechod na novou platformu ProQuest Dialog, která do budoucna zajistí postupnou integraci všech asi 1000 databází center Dialog a DataStar. V současnosti je zpřístupněno více než 40 databází pro farmakologii a biomedicínu, několik databází pokrývající oblast chemie, techniky a životního prostředí a do konce roku 2011 se má zpřístupnit kolekce databází zaměřených na intelektuální vlastnictví a business intelligence. Vznik této platformy plně koresponduje s realizací mateřské platformy ProQuest, která byla v nedávné době zprovozněna.

Po dílčích personálních změnách ve vedení se v únoru 2011 stal generálním ředitelem Dialogu Tim Wahlberg. Nahradil tak provizorní generální ředitelku Julii Janusz. Tim Wahlberg přešel k ProQuestu z Thomson Reuters, kde byl viceprezidentem pro obchodně-právní sekci, podílel se na organizaci související s růstem společnosti, jejím profitem a následném pronikání na nové trhy.

Závěr

Databázové centrum Dialog prošlo od roku 1964 obrovským vývojem. Z malého komerčního centra se 4 databázemi se stalo celosvětové databázové centrum poskytující cenné zdroje informací, které se zaměřují na všechny oblasti lidského poznání – od vědy a techniky přes obchod a firemní informace až po zpravodajství či patenty.

Nyní v rámci informačního koncernu ProQuestnabízí Dialog vstup do více než 1000 databází a má v současnosti 27 operačních center po celém světě, které kromě poskytování přístupu k databázím nabízejí telefonickou uživatelskou podporu a rovněž zajišťují různá školení pro skupinové i individuální potřeby. Informační profesionálové i koncoví uživatelé ve více než 100 zahraničních zemích využívají služeb Dialogu a nezbývá, než jen doufat, že firma ProQuest naplní poslání Dialogu coby elektronické databanky s nediverzifikovanější nabídkou informací na světě. 

Použité zdroje:
 1. BJORNER, Susanne. A Conversation with KRI’s Jeffery S. Galt. Online, 1997, vol. 21, no. 2, s. 28-34. ISSN: 0146-5422.
 2. BJORNER, Susanne. DialogLink Opens Up To Windows: A First Look. Online, 1994, vol. 18, no. 2, s. 16-25. ISSN: 0146-5422.
 3. BJORNER, Susanne. Enhanced Reports in Dialog’s Company Name Finder. Online, 1992, vol. 16, no. 4, s. 88-91. ISSN: 0146-5422.
 4. BJORNER, Susanne – ARDITO, Stephanie C. Online Before the Internet: Early Pioneers Tell Their Stories. Part 4: Roger Summit. Searcher, 2003, vol. 11, no. 9, s. 20-29. ISSN: 1070-4795.
 5. BJORNER, Susanne – ARDITO, Stephanie C. Online Before the Internet, Part 2: Early Pioneers Tell Their Stories. Searcher, 2003, vol. 11, no. 7, s. 52-61. ISSN: 1070-4795.
 6. BLAKE, Paul. IT Interview: Galt Leads KRI’s New Approach. Information Today, 1997, vol. 14, no. 2, s. 1, 46-47. ISSN: 8755-6286.
 7. BLAKE, Paul. The End of Traditional Online? Information Today, 2000, vol. 17, no. 5, s. 12-13. ISSN: 8755-6286.
 8. Dialog Bluesheets on CD-ROM Complements Online Searching. Information Today, 1991, vol. 8, no. 9, s. 19. ISSN: 8755-6286.
 9. The Dialog Corp. Enhances Services. Information Today, 1998, vol. 15, no. 5, s. 75. ISSN: 8755-6286.
 10. The Dialog Corporation Enhances Content, Expands Services. Information Today, 1999, vol. 16, no. 2, s. 12-13. ISSN: 8755-6286.
 11. The Dialog Corporation Moves to North Carolina. Online, 1998, vol. 22, no. 6, s. 8. ISSN: 0146-5422.
 12. The Dialog Corporation. Dialog Announces New Web Service to Facilitate Content Integration for Web Sites, Enterprise Networks [online]. Dialog: Press Room, December 2003 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2003/dialog_api_120103.shtml>.
 13. The Dialog Corporation. Dialog Celebrates First Anniversary with ProQuest [online]. Dialog: Press Room, June 2009 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2009/061409_proquest_one_year.shtml>.
 14. The Dialog Corporation. Dialog Expands Its Graduate Education Programme [online]. Dialog: Press Room, July 2002 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2002/gep_expanded_072202.shtml>.
 15. The Dialog Corporation. Dialog Launches All-New Search Service [online]. Dialog: Press Room, August 2010 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2010/082410_dialog_launches_new_service.shtml>
 16. The Dialog Corporation. Dialog Launches Dialog Company Profiles [online]. Dialog: Press Room, November 2001 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2001/dcp_110501.shtml>.
 17. The Dialog Corporation. Dialog Launches DialogPRO NewsEdge, Latest in a Series of Business Intelligence Services for Small Business Worldwide [online]. Dialog: Press Room, February 2004 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2004/dialogpro_newsedge_022504.shtml>.
 18. The Dialog Corporation. DialogLink 5 Named Information Industry Award Finalist [online]. Dialog: Press Room, November 2005 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2005/dlink_award_112905.shtml>.
 19. The Dialog Corporation. DialogLink 5 to Help Information Professionals Format, Distribute Intelligence & Analysis Across Enterprises [online]. Dialog: Press Room, March 2005 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW:  <http://www.dialog.com/pressroom/2005/dlink5_030705.shtml>.
 20. The Dialog Corporation. DialogPRO Wins e-Content Award at Information Highways Conference [online]. Dialog: Press Room, March 2003 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2003/dialogpro_award_032503.shtml>.
 21. The Dialog Corporation. New DialogClassic Web Accelerates Information Flow [online]. Dialog: Press Room, February 2007 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2007/0214207_dialogclassicweb.shtml>.
 22. The Dialog Corporation. Personalized Knowledge: Dialog Launches NewsEdge Service [online]. Dialog: Press Room, September 2002 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2002/dialognewsedge_090302.shtml>.
 23. The Dialog Corporation. ProQuest Dialog Expands with New STM Content [online]. Dialog: Press Room, November 2010 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2010/113010_proquestdialog_stm_content.shtml>.
 24. The Dialog Corporation. Thomson Scientific Launches Enterprise Alert Manager [online]. Dialog: Press Room, October 2007 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.dialog.com/pressroom/2007/100407_eam.shtml>.
 25. Dialog Debuts Internet World Wide Web Home Page. Information Today, 1994, vol. 11, no. 11, s. 49. ISSN: 8755-6286.
 26. Dialog Enhances Current Awareness Service. Information Today, 1989, vol. 6, no. 11, s. 35. ISSN: 8755-6286.
 27. Dialog Enhances DialogSelect, Intranet Toolkit Products; Adds Australian Content. Information Today, 2001, vol. 18, no. 11, s. 27, 32. ISSN: 8755-6286.
 28. Dialog Enters Content Agreement, Expands Dialog Choice. Information Today, 2004, vol. 21, no. 10, s. 3-4. ISSN: 8755-6286.
 29. Dialog Expands Small Business Offerings With Dialog Pro NewsEdge. Electronic Information Report, 2004, vol. 25, no. 10, s. 4-5. ISSN: 1076-0490.
 30. Dialog Introduces New Telecommunications Network for Australia, New Zealand, Hong Kong, Singapore, and the Philippines… Online, 1991, vol. 15, no. 3, s. 63. ISSN: 0146-5422.
 31. Dialog Kicks Off Year with New Name. Information Today, 1995, vol. 12, no. 1, s. 15. ISSN: 8755-6286.
 32. Dialog Launches New Portal to Classic Dialog, Announces Major Enhancements to DialogWeb. Information Today, 1998, vol. 15, no. 10, s. 3, 70. ISSN: 8755-6286.
 33. Dialog Moves into Enterprise Portals. Information World Review, 2003, no. 196, s. 3. ISSN: 0950-9879.
 34. Dialog Names New President and CEO. Information Today, 2001, vol. 18, no. 1, s. 58. ISSN: 8755-6286.
 35. DialogPRO Web Retrieval Service Tailored to Small Businesses. Online, 2002, vol. 26, no. 3, s. 9. ISSN: 0146-5422.
 36. Dialog Reallocates Resources in Massive Personnel Reorganization. Online, 1992, vol. 16, no. 4, s. 13. ISSN: 0146-5422.
 37. Dialog Targets Small Firms. Information World Review, 2002, no. 179, s. 4. ISSN: 0950-9879.
 38. HANE, Paula J. Dialog Announces Info Pro Portal. Information Today, 2000, vol. 17, no. 7, s. 1, 3. ISSN: 8755-6286.
 39. HANE, Paula J. Dialog Announces Move of U.S. Headquarters to North Carolina. Information Today, 1998, vol. 15, no. 9, s. 1, 26-27. ISSN: 8755-6286.
 40. HANE, Paula J. Dialog Announces ‘Realignment,’ Management Changes, and More. Information Today, 1999, vol. 16, no. 3, s. 1, 72. ISSN: 8755-6286.
 41. HANE, Paula J. Dialog CEO Optimistic About Opportunities. Information Today, 2001, vol. 18, no. 6, s. 1, 60, 62. ISSN: 8755-6286.
 42. HANE, Paula J. Dialog Update Under New Management. Information Today, 1998, vol. 15, no. 6, s. 11, 20. ISSN: 8755-6286.
 43. HANE, Paula J. Finding the Right Balance: Interview with Roy M. Martin, Jr. Information Today, 2003, vol. 20, no. 9, s. 1-4. ISSN: 8755-6286.
 44. HANE, Paula J. For Sale: Knight-Ridder Information, Inc. (& Dialog!). Information Today, 1997, vol. 14, no. 5, s. 1, 20, 21. ISSN: 8755-6286.
 45. HANE, Paula J. MAID and KRI Agree on Purchase Price of $420 Million. Information Today, 1997, vol. 14, no. 10, s. 1, 67. ISSN: 8755-6286.
 46. HANE, Paula J. MAID Completes Acquisition of Knight-Ridder Information. Information Today, 1997, vol. 14, no. 11, s. 1, 61, 63. ISSN: 8755-6286.
 47. HARTWELL, Ieva O. – PALMA, Mary Ann. Knight-Ridder Information’s ScienceBase: A Preview. Information Today, 1995, vol. 12, no. 1, s. 22-23. ISSN: 8755-6286.
 48. Change of Command at Dialog. Information Today, 1991, vol. 8, no. 9, s. 1, 18. ISSN: 8755-6286.
 49. Jeffery S. Galt Takes Over at Knight-Ridder Information, Inc. Information Today, 1996, vol. 13, no. 10, s. 1, 6. ISSN: 8755-6286.
 50. Knight-Ridder Information Unveils Dialog Select. Information Today, 1997, vol. 14, no. 6, s. 2. ISSN: 8755-6286.
 51. KRI Launches Dialog Web, Announces Dialog Select. Information Today, 1997, vol. 14, no. 5, s. 3. ISSN: 8755-6286.
 52. KR ScienceBase Debuts on Web. Information Today, 1996, vol. 13, no. 4, s. 1. ISSN: 8755-6286.
 53. LANE, Patricia. Dialog Goes to Highest Bidder! Information Today, 1988, vol. 5, no. 7, s. 1, 9. ISSN: 8755-6286.
 54. LANE, Patricia. Dialog/Knight-Ridder: “One Big Happy Family”. Information Today, 1988, vol. 5, no. 10, s.1-2. ISSN: 8755-6286.
 55. LESCHER, John. Dialog on the Net: KR ScienceBase. Online, 1996, vol. 20, no. 3, s. 38-50. ISSN: 0146-5422.
 56. Lockheed Corporation Makes Second Attempt to Sell Dialog Subsidiary. Online, 1988, vol. 12, no. 4, s. 11. ISSN: 0146-5422.
 57. Martin to Head Dialog. Online, 2001, vol. 25, no. 1, s. 9. ISSN: 0146-5422.
 58. MILLER, Carmen. Dialog’s Finder Files: What Will You Find? What Will You Miss? Online, 1992, vol. 16, no. 5, s. 17-24. ISSN: 0146-5422.
 59. OJALA, Marydee. Online Dialogs with Roy Martin, New CEO of Dialog. Online, 2001, vol. 25, no. 4, s. 28-30. ISSN: 0146-5422.
 60. OJALA, Marydee. The Pros and Cons of Using DialMail and Data-Mail. Online, 1993, vol. 17, no. 6, s. 35-41. ISSN: 0146-5422.
 61. O’LEARY, Mick. Dialog and Data-Star Look To Online’s Future. Online, 1993, vol. 17, no. 4, s. 14-19. ISSN: 0146-5422.
 62. O’LEARY, Mick. Dialog Business Connection: Dialog for the End-User. Online, 1986, no. 10, s. 15-27. ISSN: 0146-5422.
 63. O’LEARY, Mick. Dialog Debuts Web Version. Information Today, 1997, vol. 14, no. 5, s. 18, 28. ISSN: 8755-6286.
 64. Online Dose for Doctors: Dialog Medical Connection. Information Today, 1987, vol. 4, no. 5, s. 1, 33. ISSN: 8755-6286.
 65. PEMBERTON, Jeffery K. A New Era At Dialog: An Online Interview With New CEO Pat Tierney. Online, 1992, vol. 16, no. 2, s. 15-20. ISSN: 0146-5422.
 66. PEMBERTON, Jeffery K. Dialog for Sale…A Watershed in the Online World. Online, 1988, vol. 12, no. 4, s. 6-8. ISSN: 0146-5422.
 67. PEMBERTON, Jeffery K. Dialog’s Pat Tierney Looks Ahead: An Online Interview. Online, 1994, vol. 18, no. 1, s. 28-35. ISSN: 0146-5422.
 68. PEMBERTON, Jeffery K. Online Interviews Roger K. Summit, President & CEO of Dialog Information Services, Inc. Online, 1989, vol. 13, no. 2, s. 31-37. ISSN: 0146-5422.
 69. PEMBERTON, Jeffery K. Roger Summit Retires: The End Of The Beginning Of The Online Industry. Online, 1992, vol. 16, no. 1, s. 8-9. ISSN: 0146-5422.
 70. ProQuest. ProQuest Acquires Dialog [online]. ProQuest: Press Room, July 2008 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.proquest.com/en-US/aboutus/pressroom/08/20080701.shtml>.
 71. ProQuest. ProQuest Names Tim Wahlberg to Lead Dialog and Corporate Markets [online]. ProQuest: Press Room, February 2011 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.proquest.com/en-US/aboutus/pressroom/11/20110215.shtml>.
 72. POYNDER, Richard. IT Interview: A Dialog with Dan Wagner. Information Today, 1998, vol. 15, no. 3, s. 1, 68-69. ISSN: 8755-6286.
 73. Q & A with Roy M. Martin, Jr. Searcher, 2003, vol. 11, no. 5, s. 41-42. ISSN: 1070-4795.
 74. QUINT, Barbara. Dialog Unveils PowerPortal and K-Working Software Suite. Information Today, 1999, vol. 16, no. 11, s. 1, 17. ISSN: 8755-6286.
 75. QUINT, Barbara. Suppose We Bought Dialog… Information Today, 2000, vol. 17, no. 5, s. 7-8, 10. ISSN: 8755-6286.
 76. QUINT, Barbara – HANE, Paula J. Thomson to Acquire Dialog’s Online Business. Information Today, 2000, vol. 17, no. 5, s. 28. ISSN: 8755-6286.
 77. Roger Summit to Retire from Dialog. Online, 1991, vol. 15, no. 6, s. 8. ISSN: 0146-5422.
 78. SUMMIT, Roger K. Knight-Ridder and Online Information. In Pioneers of Information Science Scrapbook [online]. Project coordinator Dr. Robert Williams. Pittsburgh (PA): University of South Carolina, College of Library and Info. Science, 1998 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://www.libsci.sc.edu/BOB/ISP/summit2.htm>.
 79. SUMMIT, Roger K. Reflections on the Beginning of Dialog: The Birth of Online Information Access. Chronolog [online]. June 2002 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://support.dialog.com/publications/chronolog/200206/1020628.shtml>.
 80. Thomson Buys Dialog for $275 Million. Online, 2000, vol. 24, no. 3, s. 11. ISSN: 0146-5422.
 81. VLASÁK, Rudolf. Světový informační průmysl. 1. vyd. Praha: Karolinum, 1999. 341 s. ISBN 80-7184-840-9.
 82. Wikipedia [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORVÁTH, David. Historie a vývoj databázového centra Dialog. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 4 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-13615. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13615

automaticky generované reklamy
registration login password