Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou

0 comments

Pražská organizace SKIP pro velký zájem svých členů uspořádala dne 1. 11. 2007 přednášku ředitele Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáše Řeháka nazvanou Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou. Dr. Řehák tímto sloganem šokoval knihovnickou veřejnost již v roce 2006 na celostátní konferenci Knihovny současnosti (viz recenzi: Brožek, Aleš; Otrubová, Alena; Skolková, Linda; Ševčíková, Barbora. Zpráva z konference Knihovny současnosti 2006. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3642>). URN-NBN:cz-ik3642. ISSN 1212-5075) a pro pražskou prezentaci aktualizoval údaje. Potvrdila se tím, byť jen v krátkém časovém úseku, pravdivost jím stanovených premis.

Po tučných letech 2. poloviny 90. let minulého století přišla nejprve stagnace a v posledních několika letech statistické údaje českých veřejných knihoven ukazují patrný pokles využívání knihovnických služeb. Musíme přiznat, že veřejné knihovny opravdu ztrácejí své výsadní postavení v oblasti kultury a využití volného času a budou muset o své uživatele, a tedy i o svou existenci, bojovat s dalšími subjekty. Rovněž rozvoj technických prostředků si stále ještě zachovává exponenciální nárůst kapacity na jedné straně a snižování ceny médií, tj. jejich dostupnost pro běžného občana, na straně druhé. Také se zvyšuje podíl používání informací v elektronické podobě a ústup klasických médií v celkovém počtu používaných dokumentů je viditelný. Nezanedbatelná je i pohodlnost uživatele - chce mít informaci bez velké námahy a pokud možno hned.

Dr. Řehák koncipoval svoji přednášku velmi emotivně a názorně, na případové studii ukázal snadnost vyhledání konkrétní informace v Googlu a nechal své posluchače prožít si zkázu hmotného média.

Diskuse, která se rozproudila na závěr, odrazila různé postoje účastníků. Ozvali se ti, kteří odmítají ohrožení existence knihy a nutnost změny knihoven. Poukázali na specifika práce s tištěným dokumentem a jeho nenahraditelnost pro studium. Většina ale už připustila, že realita je taková, jak ji přednášející nastínil, a posunuli se od ochromení a odmítání k ochotě změnit svůj přístup. Nenabízí se ovšem snadné řešení - čtenáři si zatím do veřejné knihovny chodí knihy půjčovat a musíme tedy tento zájem saturovat. Zároveň je třeba vnímat nové potřeby a zájmy současných i potenciálních uživatelů a připravit se na nové služby, aby nás v jejich poskytování nepředešel někdo jiný.

Být připraven, řečeno s klasikem - to je to jediné, co můžeme pro sebe udělat.

Účastníci přednášky

Účastníci přednášky

Účastníci přednášky

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze

RNDr. Tomáš Řehák, ředitel Městské knihovny v Praze

Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR, SKIP)

Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR, SKIP)

PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR, SKIP)

PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR, SKIP)

Autorkou fotografií je Věra Tafatová (Národní knihovna ČR).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Průměr: 5 (hlasů: 4)
BUŘILOVÁ, Marcela. Existují dva druhy knihoven: ty, které se změní, a ty, které zaniknou. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-06-20]. urn:nbn:cz:ik-12676. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12676

automaticky generované reklamy