Jedličková, Petra

Máme volné ruce?

Nedávno se v Praze objevily reklamní billboardy propagující sady hands free od firmy Nokia. Jde o kreslenou reklamu, na níž je vyobrazen muž se zarputile chlípným výrazem na tváři a oběma rukama na prsou své spolujezdkyně. Spolujezdkyně má vystrašený, až plačtivý výraz a obě ruce zvednuté nad hlavu v bezbranné pozici (viz foto). Tato rána, na kterou mě upozornily aktivistky kolem Výzkumného týmu "Gender v sociologii" ze Sociologického ústavu AV ČR a Gender Studies o.p.s., přišla právě včas.

Jedličková, Petra. Máme volné ruce?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/727>. urn:nbn:cz:ik‐000727. ISSN 1212-5075.

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi

Na začátku tohoto roku byl zveřejněn dokument, který navrhuje základní principy, přístupy a problémové oblasti týkající se informační politiky ve vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by mělo do 31. března t.r. předložit vládě ke schválení Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Nyní je proto k veřejné diskusi předložen návrh této koncepce.
Jedličková, Petra. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/557>. urn:nbn:cz:ik‐000557. ISSN 1212-5075.

Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu

Televizní stanice Fox odvysílala minulý týden první díl nové televizní show, která zvedla vlnu diskusí a zájmu po celém světě. Dvouhodinový televizní pořad v sobě kombinoval prvky soutěží Miss a televizních seznamek, kdy porota postupně vybírala z 50ti soutěžících 10 finalistek, z nichž pak rodinní příslušníci milionáře vybrali 5. Poté vystoupila tajemná miliónová výhra ze zákulisí a vybrala si tu "pravou". Budoucí nevěsty se promenovaly v plavkách a později ve svatebních šatech.
Jedličková, Petra. Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/572>. urn:nbn:cz:ik‐000572. ISSN 1212-5075.

S lízingem na to nemáme

V úvahách i veškeré publikační činnosti zaměřené na kyberfeminismus (a feminismus obecně) jsem se pečlivě vyhýbala jednomu tématu, a to feministické kritice jazyka českého. Mám na to totiž svůj názor a vím, že by s ním mnohé feministky nesouhlasily/i. To, jsem právě předvedla na konci předchozí věty, je právě jedním z důvodů, proč se vehementně nesnažím o gender-neutrální vyjadřování. Mám s tím dvě zkušenosti.
Jedličková, Petra. S lízingem na to nemáme. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/594>. urn:nbn:cz:ik‐000594. ISSN 1212-5075.

Inforum 2000

V květnu se již tradičně konala konference o profesionálních informačních zdrojích Inforum, která ve dnech 23.-25. května plně vytížila konferenční prostory Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jedličková, Petra. Inforum 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/610>. urn:nbn:cz:ik‐000610. ISSN 1212-5075.

Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?

V době od 11. do 14. května proběhl na Výstavišti Praha šestý ročník mezinárodního veletrhu Svět knihy jako součást akce Praha - Evropské město kultury roku 2000. Překvapivě letošní ročník ničím výrazně nevystupoval z řady předešlých veletrhů, opět vzbudil zájem především těch, kteří si přišli prohlédnout a případně i koupit knížky, probíhaly autogramiády se "slavnými hvězdami", které obestupoval hlouček zvědavců, komerce utlačovala umění.

Jedličková, Petra; Vojtášek, Filip. Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/611>. urn:nbn:cz:ik‐000611. ISSN 1212-5075.

Webmistrová

Asi před pěti lety jsem napsala článek, který se věnoval diskriminaci na pracovním trhu. Jeho název zněl: "Hledáme mladou atraktivní sekretářku bez závazků". Procházení inzerátů na volná pracovní místa, kterému jsem tehdy věnovala celý den na Českém helsinském výboru, kde na mě čekala hromada výstřižků z různých novin, to bylo něco jako prolézat džunglí. Tedy obrazně řečeno, pro někoho s citem k lidským právům.
Jedličková, Petra. Webmistrová. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/634>. urn:nbn:cz:ik‐000634. ISSN 1212-5075.

Parcon 2000

Ve dnech 23. - 25. června se konalo již tradiční setkání milovníků vědecko-fantastické literatury, filmu a umění. Do Šumperka se sjeli hosté nejen z Česka, ale také Slovenska, Polska a možná i dalších zemí. Organizátoři připravili opravdu bohatý program, který stejně jako katolická mše zahrnoval snad všechny způsoby vyžití a vytržení smyslů. Přednášky předváděly celou škálu nejen témat, ale také přístupů k nim a k přednášení samému.
Jedličková, Petra. Parcon 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/638>. urn:nbn:cz:ik‐000638. ISSN 1212-5075.

Kdo komu zobe z ruky?

"Vzal jsem si slepici, to jsem ale osel!", takto decentně nazvali tvůrci jednu z epizod oblíbeného talk show Hanky Kousalové na televizi Prima. Moderátorka si k této debatě přizvala české manželské páry a do hlediště posadila muže a ženy odděleně tak, aby vytvářely dojem dvou nesmiřitelných táborů. O to ve skutečnosti také šlo. Po celou debatu se totiž Kousalová pokoušela vyprovokovat manžely k tomu, aby nazvali svou ženu slepicí a pak se dotazovala jejich manželek "co ony na to".
Jedličková, Petra. Kdo komu zobe z ruky?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/650>. urn:nbn:cz:ik‐000650. ISSN 1212-5075.

Bezpohlavní policie

Omlouváme se za dodatečné zařazení následujícího článku do tohoto čísla Ikara, což bylo zapříčiněno námi nezaviněnými technickými problémy. (Redakce)

Opět se pouštím do tématu, které může někomu - pod vlivem mediálních "mód" a "hitů" - připadat opravdu jako záležitost loňského podzimu - tedy jako něco úplně odvátého (koneckonců, kdo si vzpomíná, čím se zabývala média a co řešili novináři minulý podzim?).

Jedličková, Petra. Bezpohlavní policie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 9 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/664>. urn:nbn:cz:ik‐000664. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah