Jedličková, Petra

Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací

Rudolf Vlasák je docentem Univerzity Karlovy v Praze, Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy v Karlových Varech. Od roku 1996 je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) na Filozofické fakultě UK. Narozen 1936, absolvent oborů knihovnictví a čeština s rozšířením o technologii v roce 1961. Z významných pracovních etap lze uvést: v roce 1967 spoluautorství jednoho z prvních českých automatizovaných informačních systémů KOMPAS. V 70.
Jedličková, Petra; Vlasák, Rudolf. Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/906>. urn:nbn:cz:ik‐000906. ISSN 1212-5075.

S lízingem na to nemáme

V úvahách i veškeré publikační činnosti zaměřené na kyberfeminismus (a feminismus obecně) jsem se pečlivě vyhýbala jednomu tématu, a to feministické kritice jazyka českého. Mám na to totiž svůj názor a vím, že by s ním mnohé feministky nesouhlasily/i. To, jsem právě předvedla na konci předchozí věty, je právě jedním z důvodů, proč se vehementně nesnažím o gender-neutrální vyjadřování. Mám s tím dvě zkušenosti.
Jedličková, Petra. S lízingem na to nemáme. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/594>. urn:nbn:cz:ik‐000594. ISSN 1212-5075.

Inforum 2000

V květnu se již tradičně konala konference o profesionálních informačních zdrojích Inforum, která ve dnech 23.-25. května plně vytížila konferenční prostory Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jedličková, Petra. Inforum 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/610>. urn:nbn:cz:ik‐000610. ISSN 1212-5075.

Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?

V době od 11. do 14. května proběhl na Výstavišti Praha šestý ročník mezinárodního veletrhu Svět knihy jako součást akce Praha - Evropské město kultury roku 2000. Překvapivě letošní ročník ničím výrazně nevystupoval z řady předešlých veletrhů, opět vzbudil zájem především těch, kteří si přišli prohlédnout a případně i koupit knížky, probíhaly autogramiády se "slavnými hvězdami", které obestupoval hlouček zvědavců, komerce utlačovala umění.

Jedličková, Petra; Vojtášek, Filip. Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/611>. urn:nbn:cz:ik‐000611. ISSN 1212-5075.

Webmistrová

Asi před pěti lety jsem napsala článek, který se věnoval diskriminaci na pracovním trhu. Jeho název zněl: "Hledáme mladou atraktivní sekretářku bez závazků". Procházení inzerátů na volná pracovní místa, kterému jsem tehdy věnovala celý den na Českém helsinském výboru, kde na mě čekala hromada výstřižků z různých novin, to bylo něco jako prolézat džunglí. Tedy obrazně řečeno, pro někoho s citem k lidským právům.
Jedličková, Petra. Webmistrová. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/634>. urn:nbn:cz:ik‐000634. ISSN 1212-5075.

Parcon 2000

Ve dnech 23. - 25. června se konalo již tradiční setkání milovníků vědecko-fantastické literatury, filmu a umění. Do Šumperka se sjeli hosté nejen z Česka, ale také Slovenska, Polska a možná i dalších zemí. Organizátoři připravili opravdu bohatý program, který stejně jako katolická mše zahrnoval snad všechny způsoby vyžití a vytržení smyslů. Přednášky předváděly celou škálu nejen témat, ale také přístupů k nim a k přednášení samému.
Jedličková, Petra. Parcon 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/638>. urn:nbn:cz:ik‐000638. ISSN 1212-5075.

Kdo komu zobe z ruky?

"Vzal jsem si slepici, to jsem ale osel!", takto decentně nazvali tvůrci jednu z epizod oblíbeného talk show Hanky Kousalové na televizi Prima. Moderátorka si k této debatě přizvala české manželské páry a do hlediště posadila muže a ženy odděleně tak, aby vytvářely dojem dvou nesmiřitelných táborů. O to ve skutečnosti také šlo. Po celou debatu se totiž Kousalová pokoušela vyprovokovat manžely k tomu, aby nazvali svou ženu slepicí a pak se dotazovala jejich manželek "co ony na to".
Jedličková, Petra. Kdo komu zobe z ruky?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 8 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/650>. urn:nbn:cz:ik‐000650. ISSN 1212-5075.

Bezpohlavní policie

Omlouváme se za dodatečné zařazení následujícího článku do tohoto čísla Ikara, což bylo zapříčiněno námi nezaviněnými technickými problémy. (Redakce)

Opět se pouštím do tématu, které může někomu - pod vlivem mediálních "mód" a "hitů" - připadat opravdu jako záležitost loňského podzimu - tedy jako něco úplně odvátého (koneckonců, kdo si vzpomíná, čím se zabývala média a co řešili novináři minulý podzim?).

Jedličková, Petra. Bezpohlavní policie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 9 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/664>. urn:nbn:cz:ik‐000664. ISSN 1212-5075.

Internet, e-business a strategie

sal.jpg

Dne 15.11. 2000 proběhla 4. konference pořádaná Českým institutem pro marketing (CIMA), která byla uspořádána ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Při zahájení konference byl proto předán řediteli této nadace šek v hodnotě 78 000 Kč.

sek.jpg

Jedličková, Petra. Internet, e-business a strategie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 10 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/683>. urn:nbn:cz:ik‐000683. ISSN 1212-5075.

Informační specialista nebo knihovník?

Několik absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK otevřelo svým příspěvkem "Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách" velice zajímavé téma: dělení informačních profesí na jednotlivé studijní směry a souvztažnost mezi tímto rozdělením a reálnými potřebami praxe. Na tuto výzvu částečně reagoval ředitel ÚISK doc. Rudolf Vlasák ve svém textu, který nazval "S Ikarem do nového tisíciletí".
Jedličková, Petra. Informační specialista nebo knihovník?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/523>. urn:nbn:cz:ik‐000523. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah