Jedličková, Petra

Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií

Mgr. Daniela Tkačíková se narodila v roce 1953 ve Vsetíně, v letech 1968 - 1972 studovala Gymnázium v Hlučíně (okr. Opava) a pak v letech 1972 - 1977 Filozofickou fakultu UK v Praze, obor knihovnictví a vědecké informace, kulturně-výchovný směr. Od roku 1977 až do roku 1984 byla zaměstnána v ústředí Knihovny města Ostravy (KMO), kde se od dětského oddělení přes hudební oddělení a studovnu propracovala až po výpůjční oddělení pro dospělé čtenáře.
Jedličková, Petra; Tkačíková, Daniela. Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/797>. urn:nbn:cz:ik‐000797. ISSN 1212-5075.

Bezpohlavní policie

Omlouváme se za dodatečné zařazení následujícího článku do tohoto čísla Ikara, což bylo zapříčiněno námi nezaviněnými technickými problémy. (Redakce)

Opět se pouštím do tématu, které může někomu - pod vlivem mediálních "mód" a "hitů" - připadat opravdu jako záležitost loňského podzimu - tedy jako něco úplně odvátého (koneckonců, kdo si vzpomíná, čím se zabývala média a co řešili novináři minulý podzim?).

Jedličková, Petra. Bezpohlavní policie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 9 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/664>. urn:nbn:cz:ik‐000664. ISSN 1212-5075.

Internet, e-business a strategie

sal.jpg

Dne 15.11. 2000 proběhla 4. konference pořádaná Českým institutem pro marketing (CIMA), která byla uspořádána ve prospěch Nadace pro transplantace kostní dřeně. Při zahájení konference byl proto předán řediteli této nadace šek v hodnotě 78 000 Kč.

sek.jpg

Jedličková, Petra. Internet, e-business a strategie. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 10 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/683>. urn:nbn:cz:ik‐000683. ISSN 1212-5075.

Informační specialista nebo knihovník?

Několik absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK otevřelo svým příspěvkem "Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách" velice zajímavé téma: dělení informačních profesí na jednotlivé studijní směry a souvztažnost mezi tímto rozdělením a reálnými potřebami praxe. Na tuto výzvu částečně reagoval ředitel ÚISK doc. Rudolf Vlasák ve svém textu, který nazval "S Ikarem do nového tisíciletí".
Jedličková, Petra. Informační specialista nebo knihovník?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/523>. urn:nbn:cz:ik‐000523. ISSN 1212-5075.

Dokonalé ženy

Perfektní účes vytvarovaný do posledního vlásku, hladká pleť, líčení hrající zvláštními barvami, přesná linka kolem plných rtů vyplněná lesklou kompaktní červení, ladné klíční kosti, souměrná postava - zkrátka nikde ani stopy po šmouhách, stínech, vráskách, kilech navíc nebo přeležených vlasech. Dokonalá žena. Tentokrát nemám v úmyslu kritizovat používání ženského těla v reklamním průmyslu či rýpat do ženských (=neženských) časopisů.
Jedličková, Petra. Dokonalé ženy. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/533>. urn:nbn:cz:ik‐000533. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě

Konference s názvem Internet ve státní správě a samosprávě proběhla v rámci března měsíce Internetu ve dnech 27. - 28. 3. v Hradci Králové. Vysoká účast zástupců měst a obcí, státní správy, akademické a podnikatelské sféry ukazuje, že transformace společnosti na společnost informační se skutečně stává klíčovou otázkou pro mnohé a začíná skutečně významně zasahovat do našeho života.
Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/539>. urn:nbn:cz:ik‐000539. ISSN 1212-5075.

WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř

Mezi vyhledávacími nástroji se nedávno objevil program WebCheck, který umožňuje jednoduché, rychlé a nenáročné vyhledávání informací dostupných v síti Internet. Pokud navštívíte jeho domovskou stránku, máte možnost se registrovat jako uživatel WebChecku a stáhnout si tento nepříliš rozsáhlý prográmek zdarma. Registrace mi zpočátku dělala potíže. Ne snad, že bych si nemohla vzpomenout na svoji e-mailovou adresu, ale po vyplnění požadovaných údajů se stále vracelo chybové hlášení.
Jedličková, Petra. WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/547>. urn:nbn:cz:ik‐000547. ISSN 1212-5075.

Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky

Někteří z výrobců a dodavatelů podlahových krytin zvýšili své úsilí o získání zákazníka. Zdá se totiž, že mnoho lidí stále opravuje, rekonstruuje či staví svá obydlí. Reklama se v této oblasti snaží vychválit zboží takovým způsobem, aby ukázala co nejvíce jeho kvalit na co nejmenší ploše. To by samo o sobě nebylo nic podivného, vždyť toto platí v mnohém obecně pro reklamu jako médium.
Jedličková, Petra. Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/552>. urn:nbn:cz:ik‐000552. ISSN 1212-5075.

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi

Na začátku tohoto roku byl zveřejněn dokument, který navrhuje základní principy, přístupy a problémové oblasti týkající se informační politiky ve vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by mělo do 31. března t.r. předložit vládě ke schválení Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Nyní je proto k veřejné diskusi předložen návrh této koncepce.
Jedličková, Petra. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/557>. urn:nbn:cz:ik‐000557. ISSN 1212-5075.

Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu

Televizní stanice Fox odvysílala minulý týden první díl nové televizní show, která zvedla vlnu diskusí a zájmu po celém světě. Dvouhodinový televizní pořad v sobě kombinoval prvky soutěží Miss a televizních seznamek, kdy porota postupně vybírala z 50ti soutěžících 10 finalistek, z nichž pak rodinní příslušníci milionáře vybrali 5. Poté vystoupila tajemná miliónová výhra ze zákulisí a vybrala si tu "pravou". Budoucí nevěsty se promenovaly v plavkách a později ve svatebních šatech.
Jedličková, Petra. Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 01.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/572>. urn:nbn:cz:ik‐000572. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah