Jedličková, Petra

Cesta od vědy ke čtenářům

Mgr. Jaroslava Štěrbová se do knihovny dostala po překonání všech povinných i volitelných zastávek kvalifikačního řetězce - jesle, mateřská škola, základní devítiletá škola, gymnázium, FF UK - KVIK, 1. zaměstnání - vědecko-informační středisko, 2. zaměstnání - Národní knihovna ČR, 3. zaměstnání - Městská knihovna v Praze. S kratinkými mateřskými přestávkami získala 20 let praxe směrem od vědy ke čtenářům. Zaujetí pro sociální souvislosti všech stránek knihovnictví současnosti a budoucnosti.

Jedličková, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Cesta od vědy ke čtenářům. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/814>. urn:nbn:cz:ik‐000814. ISSN 1212-5075.

Informační specialista nebo knihovník?

Několik absolventů Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK otevřelo svým příspěvkem "Vzdělávání informačních pracovníků v Čechách" velice zajímavé téma: dělení informačních profesí na jednotlivé studijní směry a souvztažnost mezi tímto rozdělením a reálnými potřebami praxe. Na tuto výzvu částečně reagoval ředitel ÚISK doc. Rudolf Vlasák ve svém textu, který nazval "S Ikarem do nového tisíciletí".
Jedličková, Petra. Informační specialista nebo knihovník?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/523>. urn:nbn:cz:ik‐000523. ISSN 1212-5075.

Dokonalé ženy

Perfektní účes vytvarovaný do posledního vlásku, hladká pleť, líčení hrající zvláštními barvami, přesná linka kolem plných rtů vyplněná lesklou kompaktní červení, ladné klíční kosti, souměrná postava - zkrátka nikde ani stopy po šmouhách, stínech, vráskách, kilech navíc nebo přeležených vlasech. Dokonalá žena. Tentokrát nemám v úmyslu kritizovat používání ženského těla v reklamním průmyslu či rýpat do ženských (=neženských) časopisů.
Jedličková, Petra. Dokonalé ženy. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 2 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/533>. urn:nbn:cz:ik‐000533. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě

Konference s názvem Internet ve státní správě a samosprávě proběhla v rámci března měsíce Internetu ve dnech 27. - 28. 3. v Hradci Králové. Vysoká účast zástupců měst a obcí, státní správy, akademické a podnikatelské sféry ukazuje, že transformace společnosti na společnost informační se skutečně stává klíčovou otázkou pro mnohé a začíná skutečně významně zasahovat do našeho života.
Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/539>. urn:nbn:cz:ik‐000539. ISSN 1212-5075.

WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř

Mezi vyhledávacími nástroji se nedávno objevil program WebCheck, který umožňuje jednoduché, rychlé a nenáročné vyhledávání informací dostupných v síti Internet. Pokud navštívíte jeho domovskou stránku, máte možnost se registrovat jako uživatel WebChecku a stáhnout si tento nepříliš rozsáhlý prográmek zdarma. Registrace mi zpočátku dělala potíže. Ne snad, že bych si nemohla vzpomenout na svoji e-mailovou adresu, ale po vyplnění požadovaných údajů se stále vracelo chybové hlášení.
Jedličková, Petra. WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/547>. urn:nbn:cz:ik‐000547. ISSN 1212-5075.

Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky

Někteří z výrobců a dodavatelů podlahových krytin zvýšili své úsilí o získání zákazníka. Zdá se totiž, že mnoho lidí stále opravuje, rekonstruuje či staví svá obydlí. Reklama se v této oblasti snaží vychválit zboží takovým způsobem, aby ukázala co nejvíce jeho kvalit na co nejmenší ploše. To by samo o sobě nebylo nic podivného, vždyť toto platí v mnohém obecně pro reklamu jako médium.
Jedličková, Petra. Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/552>. urn:nbn:cz:ik‐000552. ISSN 1212-5075.

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi

Na začátku tohoto roku byl zveřejněn dokument, který navrhuje základní principy, přístupy a problémové oblasti týkající se informační politiky ve vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by mělo do 31. března t.r. předložit vládě ke schválení Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Nyní je proto k veřejné diskusi předložen návrh této koncepce.
Jedličková, Petra. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/557>. urn:nbn:cz:ik‐000557. ISSN 1212-5075.

Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu

Televizní stanice Fox odvysílala minulý týden první díl nové televizní show, která zvedla vlnu diskusí a zájmu po celém světě. Dvouhodinový televizní pořad v sobě kombinoval prvky soutěží Miss a televizních seznamek, kdy porota postupně vybírala z 50ti soutěžících 10 finalistek, z nichž pak rodinní příslušníci milionáře vybrali 5. Poté vystoupila tajemná miliónová výhra ze zákulisí a vybrala si tu "pravou". Budoucí nevěsty se promenovaly v plavkách a později ve svatebních šatech.
Jedličková, Petra. Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/572>. urn:nbn:cz:ik‐000572. ISSN 1212-5075.

S lízingem na to nemáme

V úvahách i veškeré publikační činnosti zaměřené na kyberfeminismus (a feminismus obecně) jsem se pečlivě vyhýbala jednomu tématu, a to feministické kritice jazyka českého. Mám na to totiž svůj názor a vím, že by s ním mnohé feministky nesouhlasily/i. To, jsem právě předvedla na konci předchozí věty, je právě jedním z důvodů, proč se vehementně nesnažím o gender-neutrální vyjadřování. Mám s tím dvě zkušenosti.
Jedličková, Petra. S lízingem na to nemáme. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/594>. urn:nbn:cz:ik‐000594. ISSN 1212-5075.

Inforum 2000

V květnu se již tradičně konala konference o profesionálních informačních zdrojích Inforum, která ve dnech 23.-25. května plně vytížila konferenční prostory Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jedličková, Petra. Inforum 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 31.08.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/610>. urn:nbn:cz:ik‐000610. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah