Jedličková, Petra

Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK (1972-1977), postgraduál patentových informací (1977-1979), doktorát získala na FF UK v roce 1986, kandidaturu (CSc.) získala na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V oboru pracuje 30 let: nejprve pracovala 13 let v Odvětvovém informačním středisku dopravy v různých funkcích - od knihovnice po vedoucí oddělení automatizovaných rešerší.
Bícová, Stanislava; Jedličková, Petra. Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/845>. urn:nbn:cz:ik‐000845. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě

Konference s názvem Internet ve státní správě a samosprávě proběhla v rámci března měsíce Internetu ve dnech 27. - 28. 3. v Hradci Králové. Vysoká účast zástupců měst a obcí, státní správy, akademické a podnikatelské sféry ukazuje, že transformace společnosti na společnost informační se skutečně stává klíčovou otázkou pro mnohé a začíná skutečně významně zasahovat do našeho života.
Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/539>. urn:nbn:cz:ik‐000539. ISSN 1212-5075.

WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř

Mezi vyhledávacími nástroji se nedávno objevil program WebCheck, který umožňuje jednoduché, rychlé a nenáročné vyhledávání informací dostupných v síti Internet. Pokud navštívíte jeho domovskou stránku, máte možnost se registrovat jako uživatel WebChecku a stáhnout si tento nepříliš rozsáhlý prográmek zdarma. Registrace mi zpočátku dělala potíže. Ne snad, že bych si nemohla vzpomenout na svoji e-mailovou adresu, ale po vyplnění požadovaných údajů se stále vracelo chybové hlášení.
Jedličková, Petra. WebCheck, roztomilá kulička s tajemstvím uvnitř. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/547>. urn:nbn:cz:ik‐000547. ISSN 1212-5075.

Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky

Někteří z výrobců a dodavatelů podlahových krytin zvýšili své úsilí o získání zákazníka. Zdá se totiž, že mnoho lidí stále opravuje, rekonstruuje či staví svá obydlí. Reklama se v této oblasti snaží vychválit zboží takovým způsobem, aby ukázala co nejvíce jeho kvalit na co nejmenší ploše. To by samo o sobě nebylo nic podivného, vždyť toto platí v mnohém obecně pro reklamu jako médium.
Jedličková, Petra. Nahota na prodej aneb Ubohost mistrů grafiky. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/552>. urn:nbn:cz:ik‐000552. ISSN 1212-5075.

Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi

Na začátku tohoto roku byl zveřejněn dokument, který navrhuje základní principy, přístupy a problémové oblasti týkající se informační politiky ve vzdělávání. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR by mělo do 31. března t.r. předložit vládě ke schválení Koncepci státní informační politiky ve vzdělávání. Nyní je proto k veřejné diskusi předložen návrh této koncepce.
Jedličková, Petra. Koncepce státní informační politiky ve vzdělávání - téma k diskusi. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/557>. urn:nbn:cz:ik‐000557. ISSN 1212-5075.

Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu

Televizní stanice Fox odvysílala minulý týden první díl nové televizní show, která zvedla vlnu diskusí a zájmu po celém světě. Dvouhodinový televizní pořad v sobě kombinoval prvky soutěží Miss a televizních seznamek, kdy porota postupně vybírala z 50ti soutěžících 10 finalistek, z nichž pak rodinní příslušníci milionáře vybrali 5. Poté vystoupila tajemná miliónová výhra ze zákulisí a vybrala si tu "pravou". Budoucí nevěsty se promenovaly v plavkách a později ve svatebních šatech.
Jedličková, Petra. Kdo se chce vdát za multimilionáře? Znásilnění v přímém přenosu. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/572>. urn:nbn:cz:ik‐000572. ISSN 1212-5075.

S lízingem na to nemáme

V úvahách i veškeré publikační činnosti zaměřené na kyberfeminismus (a feminismus obecně) jsem se pečlivě vyhýbala jednomu tématu, a to feministické kritice jazyka českého. Mám na to totiž svůj názor a vím, že by s ním mnohé feministky nesouhlasily/i. To, jsem právě předvedla na konci předchozí věty, je právě jedním z důvodů, proč se vehementně nesnažím o gender-neutrální vyjadřování. Mám s tím dvě zkušenosti.
Jedličková, Petra. S lízingem na to nemáme. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/594>. urn:nbn:cz:ik‐000594. ISSN 1212-5075.

Inforum 2000

V květnu se již tradičně konala konference o profesionálních informačních zdrojích Inforum, která ve dnech 23.-25. května plně vytížila konferenční prostory Vysoké školy ekonomické v Praze.
Jedličková, Petra. Inforum 2000. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/610>. urn:nbn:cz:ik‐000610. ISSN 1212-5075.

Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?

V době od 11. do 14. května proběhl na Výstavišti Praha šestý ročník mezinárodního veletrhu Svět knihy jako součást akce Praha - Evropské město kultury roku 2000. Překvapivě letošní ročník ničím výrazně nevystupoval z řady předešlých veletrhů, opět vzbudil zájem především těch, kteří si přišli prohlédnout a případně i koupit knížky, probíhaly autogramiády se "slavnými hvězdami", které obestupoval hlouček zvědavců, komerce utlačovala umění.

Jedličková, Petra; Vojtášek, Filip. Svět knihy = svět bez knihoven a spisovatelů?. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/611>. urn:nbn:cz:ik‐000611. ISSN 1212-5075.

Webmistrová

Asi před pěti lety jsem napsala článek, který se věnoval diskriminaci na pracovním trhu. Jeho název zněl: "Hledáme mladou atraktivní sekretářku bez závazků". Procházení inzerátů na volná pracovní místa, kterému jsem tehdy věnovala celý den na Českém helsinském výboru, kde na mě čekala hromada výstřižků z různých novin, to bylo něco jako prolézat džunglí. Tedy obrazně řečeno, pro někoho s citem k lidským právům.
Jedličková, Petra. Webmistrová. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/634>. urn:nbn:cz:ik‐000634. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah