Jedličková, Petra

Kdo se bojí BIS na akademické půdě?

"Skandální zjištění na Filosofické fakultě University Karlovy" byl dramatický název článku, který uveřejnily Britské listy začátkem listopadu 2001 (přesněji 2. 11.) a který odstartoval sérii více či méně podařených článků na téma působení BIS na akademické půdě prostřednictvím semináře pořádaného Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK). O kauze tak informovala MF DNES (která z větší části vycházela z článku BL), týdeník REFLEX, nejvíce se však kauze věnovaly Britské listy.

Jedličková, Petra. Kdo se bojí BIS na akademické půdě?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/895>. urn:nbn:cz:ik‐000895. ISSN 1212-5075.

Jsem ráda, že u toho mohu být

Helena Gajdušková se narodila v Hodoníně v roce 1957. Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a roku 1981 absolvovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK Praha. Nejdříve pracovala jako vedoucí oddělení knihovnických služeb Okresní knihovny Vsetín, kam se zpět postupně propracovala po nástupu po mateřské dovolené a roku 1998 se pak stala ředitelkou Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Je čerstvou členkou Ústřední knihovnické rady, a grantové komise na VISK a členkou kulturní komise ve Vsetíně.
Gajdušková, Helena; Jedličková, Petra. Jsem ráda, že u toho mohu být. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/728>. urn:nbn:cz:ik‐000728. ISSN 1212-5075.

Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací

Rudolf Vlasák je docentem Univerzity Karlovy v Praze, Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy v Karlových Varech. Od roku 1996 je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) na Filozofické fakultě UK. Narozen 1936, absolvent oborů knihovnictví a čeština s rozšířením o technologii v roce 1961. Z významných pracovních etap lze uvést: v roce 1967 spoluautorství jednoho z prvních českých automatizovaných informačních systémů KOMPAS. V 70.
Jedličková, Petra; Vlasák, Rudolf. Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/906>. urn:nbn:cz:ik‐000906. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě: shrnutí konference ISSS´01 v Hradci Králové

Ve dnech 26. a 27. března 2001 se v Hradci Králové konala již počtvrté konference Internet ve státní správě a samosprávě. Na její uspořádání mohou být právem hrdí organizátoři - Triada, spol. s r. o., Sdružení pro informační společnost a CAGI.

Grosserová, Helena; Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě: shrnutí konference ISSS´01 v Hradci Králové. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/730>. urn:nbn:cz:ik‐000730. ISSN 1212-5075.

Knihovníkem již od svých šesti let

PhDr. Karel Sosna (29. 8. 1941) absolvoval katedru knihovnictví a vědeckých informací UK v roce 1964, PhDr. v roce 1969. S výjimkou několika let na začátku normalizace po sovětské okupaci v roce 1968 pracoval v různých odborných knihovnách (společenské vědy, zdravotnictví, technika, stavebnictví a projektová činnost). Od roku 1990 ředitel Parlamentní knihovny. Člen Rady Národního muzea, vědecké rady Knihovny Akademie věd ČR a výkonného výboru SKIP ČR.
Jedličková, Petra; Sosna, Karel. Knihovníkem již od svých šesti let. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/917>. urn:nbn:cz:ik‐000917. ISSN 1212-5075.

Nad dopisy čtenářů - reakce (především) na poslední kyberokénko "Máme volné ruce?"

Kyberokénko z únorového čísla vyvolalo velký ohlas, proto jsem se rozhodla dát tentokrát prostor těm, kteří na kritiku reklamy na sadu hands free reagovali. Kromě toho jsem nashromáždila řadu dalších reakcí na okénka předchozí a musím říci, že se objevují i reakce "souhrnné", tedy čtenář si přečte více okének a pak mi napíše, co si o tom myslí.

Jedličková, Petra. Nad dopisy čtenářů - reakce (především) na poslední kyberokénko "Máme volné ruce?". Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/747>. urn:nbn:cz:ik‐000747. ISSN 1212-5075.

Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého

Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého, takové je motto letošního Března - měsíce Internetu. Pátý ročník Března sice oficiálně odstaroval až 2. března na 1. letní party v Českém Krumlově - jeho hlavní témata se však dostala do veřejných diskuzí daleko dříve.

Jedličková, Petra. Dostupný, rychlý a bezpečný Internet pro každého. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/924>. urn:nbn:cz:ik‐000924. ISSN 1212-5075.

Internet skutečně pro všechny: od Junior Internetu po seniorské uživatele knihoven

Jaroslav Winter absolvoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze a poté pracoval 15 let jako redaktor a komentátor v Mladé frontě. Jeho hlavním zaměřením byla věda a technika, vědeckotechnická činnost mládeže. Už tehdy měl blízko k informačním technologiím a například v době, kdy u nás ještě neexistoval odborný počítačový časopis, se mu podařilo prosadit v Mladé frontě jednou měsíčně tiskovou stranu věnovanou osobním počítačům.
Jedličková, Petra; Winter, Jaroslav. Internet skutečně pro všechny: od Junior Internetu po seniorské uživatele knihoven. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/749>. urn:nbn:cz:ik‐000749. ISSN 1212-5075.

Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit

Proč jste se rozhodl věnovat oboru knihovnictví?

Jedličková, Petra; Richter, Vít. Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 6 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/770>. urn:nbn:cz:ik‐000770. ISSN 1212-5075.

Ze skauta ředitelem Albertiny

Pane inženýre, vaše jméno asi všichni čtenáři spojí s Albertinou icome Praha. Mohl byste proto na začátek povědět něco o sobě, co neuvádíte ve svém oficiálním životopise?

Jedličková, Petra; Karen, Vladimír. Ze skauta ředitelem Albertiny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 24.07.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/779>. urn:nbn:cz:ik‐000779. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah