Jedličková, Petra

Cesta od vědy ke čtenářům

Mgr. Jaroslava Štěrbová se do knihovny dostala po překonání všech povinných i volitelných zastávek kvalifikačního řetězce - jesle, mateřská škola, základní devítiletá škola, gymnázium, FF UK - KVIK, 1. zaměstnání - vědecko-informační středisko, 2. zaměstnání - Národní knihovna ČR, 3. zaměstnání - Městská knihovna v Praze. S kratinkými mateřskými přestávkami získala 20 let praxe směrem od vědy ke čtenářům. Zaujetí pro sociální souvislosti všech stránek knihovnictví současnosti a budoucnosti.

Jedličková, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Cesta od vědy ke čtenářům. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/814>. urn:nbn:cz:ik‐000814. ISSN 1212-5075.

Přiblížit výzkum potřebám praxe

Ing. Augustin Merta, CSc., se narodil roku 1914 v Ostravě, kde absolvoval střední školu a poté pracoval jako učitel. V roce 1937 nastoupil do vojenské prezenční služby a po Mnichovské dohodě se zapojil do domácího odboje na Ostravsku. Po ilegálním přechodu přes Alpy, Švýcarsko, Francii a Španělsko, kde byl též vězněn, se dostal do Gibraltaru a odtud konvojem do Anglie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po invazi se zúčastnil vojenských operací u Dunkerqu.
Jedličková, Petra; Merta, Augustin. Přiblížit výzkum potřebám praxe. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/698>. urn:nbn:cz:ik‐000698. ISSN 1212-5075.

Tvrdé zboží

Musím přiznat, že něco takového jsem ani sama nečekala. Možná si někteří z těch, kdo čtou moje okénka pravidelně, už o mě vytvořili představu šílené škarohlídky, která úplně za vším vidí děs a špínu toho nejhrubšího mužského šovinismu. Musím vám teď něco prozradit. Naprostá většina námětů, které ve svých zamyšleních zpracovávám, pochází od mých mužských kolegů, partnerů, kamarádů a virtuálních ctitelů!

Jedličková, Petra. Tvrdé zboží. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/824>. urn:nbn:cz:ik‐000824. ISSN 1212-5075.

Bavím se dobře!

Eva Maximovičová se narodila 10. září 1958 v Praze. V letech 1973-1977 studovala Střední knihovnickou školu v Praze, na kterou navázalo studium na Katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK ukončené v roce 1981. Od roku 1982 do roku 1998 byla zaměstnána v různých funkcích ve středisku vědeckých informaci Čs.
Jedličková, Petra; Maximovičová, Eva. Bavím se dobře!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/716>. urn:nbn:cz:ik‐000716. ISSN 1212-5075.

Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK (1972-1977), postgraduál patentových informací (1977-1979), doktorát získala na FF UK v roce 1986, kandidaturu (CSc.) získala na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V oboru pracuje 30 let: nejprve pracovala 13 let v Odvětvovém informačním středisku dopravy v různých funkcích - od knihovnice po vedoucí oddělení automatizovaných rešerší.
Bícová, Stanislava; Jedličková, Petra. Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/845>. urn:nbn:cz:ik‐000845. ISSN 1212-5075.

E-learning pro všechny

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo ve dnech 14.-16. února konferenci BELCOM´01. Pod tímto názvem se skrývá zkratka výzvy, která se na konferenci podrobněji diskutovala: Building Effective Learning Communities a možná bychom měli dodat "for all".

Jedličková, Petra. E-learning pro všechny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/720>. urn:nbn:cz:ik‐000720. ISSN 1212-5075.

Invex 2001

Od tohoto textu neočekávejte souhrnné zpravodajství z letošního ročníku Invexu, největšího tuzemského veletrhu výpočetní a komunikační techniky. Informace o jeho průběhu, vystavovatelích, udělených cenách a novinkách totiž vycházely nejen na oficiálních stránkách Invexu, ale především je rozesílaly mediální agentury a firmy, které se svým úspěšným působením v oboru chtěly pochlubit.

Jedličková, Petra. Invex 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/856>. urn:nbn:cz:ik‐000856. ISSN 1212-5075.

Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím

nahled4.jpg


nahled2.jpg

Jedličková, Petra. Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/721>. urn:nbn:cz:ik‐000721. ISSN 1212-5075.

Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001

Letošní, závěrečný ročník konference Forum 2000 byl velmi silně poznamenaný událostmi z 11. září. Příspěvky, oficiální i kuloární diskuze byly ovlivněny především úvahami o rozdílnosti kultur, jejich zakořeněnosti v různých náboženstvích, globální odpovědnosti, lidských právech, a to především z pohledu světa rozděleného na bohaté a prosperující státy a státy chudé.

Jedličková, Petra. Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/857>. urn:nbn:cz:ik‐000857. ISSN 1212-5075.

Máme volné ruce?

Nedávno se v Praze objevily reklamní billboardy propagující sady hands free od firmy Nokia. Jde o kreslenou reklamu, na níž je vyobrazen muž se zarputile chlípným výrazem na tváři a oběma rukama na prsou své spolujezdkyně. Spolujezdkyně má vystrašený, až plačtivý výraz a obě ruce zvednuté nad hlavu v bezbranné pozici (viz foto). Tato rána, na kterou mě upozornily aktivistky kolem Výzkumného týmu "Gender v sociologii" ze Sociologického ústavu AV ČR a Gender Studies o.p.s., přišla právě včas.

Jedličková, Petra. Máme volné ruce?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 24.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/727>. urn:nbn:cz:ik‐000727. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah