Jedličková, Petra

Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií

Mgr. Daniela Tkačíková se narodila v roce 1953 ve Vsetíně, v letech 1968 - 1972 studovala Gymnázium v Hlučíně (okr. Opava) a pak v letech 1972 - 1977 Filozofickou fakultu UK v Praze, obor knihovnictví a vědecké informace, kulturně-výchovný směr. Od roku 1977 až do roku 1984 byla zaměstnána v ústředí Knihovny města Ostravy (KMO), kde se od dětského oddělení přes hudební oddělení a studovnu propracovala až po výpůjční oddělení pro dospělé čtenáře.
Jedličková, Petra; Tkačíková, Daniela. Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/797>. urn:nbn:cz:ik‐000797. ISSN 1212-5075.

Internet a medicína

KASAL, Pavel; SVAČINA, Štěpán a kol. Internet a medicína. Praha, Grada : 2001. 224 s. ISBN 80-247-0119-7.

Jedličková, Petra. Internet a medicína. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/807>. urn:nbn:cz:ik‐000807. ISSN 1212-5075.

Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení...

Hanka nosí červené prádlo, nahá Monika čeká jen na tebe, Romana slibuje nevídané zážitky, Lucie je rozvedená, strašně bohatá a hrozně nadržená. Toto jsou interpretace obrázků nebo doslovné přepisy reklamních sloganů na bannerech, které se objevují na Internetu. Záměrně jsem vybrala bannery staršího data, snad pro připomenutí. Když dnes zalovíte v internetových vodách, zcela jistě vám nezabere mnoho času najít velmi podobné výtvory. Společné budou mít to, že vypadají jako reklama na obchod s bílým masem.

Jedličková, Petra. Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/812>. urn:nbn:cz:ik‐000812. ISSN 1212-5075.

Promoce

m-cejpek.jpg

Náš milý kolega Filip Vojtášek měl ve velké aule Karolina dne 11. prosince 2000 promoci, na které mu byl ve vší slávě udělen titul magistr filosofie.

Jedličková, Petra. Promoce. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/697>. urn:nbn:cz:ik‐000697. ISSN 1212-5075.

Cesta od vědy ke čtenářům

Mgr. Jaroslava Štěrbová se do knihovny dostala po překonání všech povinných i volitelných zastávek kvalifikačního řetězce - jesle, mateřská škola, základní devítiletá škola, gymnázium, FF UK - KVIK, 1. zaměstnání - vědecko-informační středisko, 2. zaměstnání - Národní knihovna ČR, 3. zaměstnání - Městská knihovna v Praze. S kratinkými mateřskými přestávkami získala 20 let praxe směrem od vědy ke čtenářům. Zaujetí pro sociální souvislosti všech stránek knihovnictví současnosti a budoucnosti.

Jedličková, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Cesta od vědy ke čtenářům. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/814>. urn:nbn:cz:ik‐000814. ISSN 1212-5075.

Přiblížit výzkum potřebám praxe

Ing. Augustin Merta, CSc., se narodil roku 1914 v Ostravě, kde absolvoval střední školu a poté pracoval jako učitel. V roce 1937 nastoupil do vojenské prezenční služby a po Mnichovské dohodě se zapojil do domácího odboje na Ostravsku. Po ilegálním přechodu přes Alpy, Švýcarsko, Francii a Španělsko, kde byl též vězněn, se dostal do Gibraltaru a odtud konvojem do Anglie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po invazi se zúčastnil vojenských operací u Dunkerqu.
Jedličková, Petra; Merta, Augustin. Přiblížit výzkum potřebám praxe. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/698>. urn:nbn:cz:ik‐000698. ISSN 1212-5075.

Tvrdé zboží

Musím přiznat, že něco takového jsem ani sama nečekala. Možná si někteří z těch, kdo čtou moje okénka pravidelně, už o mě vytvořili představu šílené škarohlídky, která úplně za vším vidí děs a špínu toho nejhrubšího mužského šovinismu. Musím vám teď něco prozradit. Naprostá většina námětů, které ve svých zamyšleních zpracovávám, pochází od mých mužských kolegů, partnerů, kamarádů a virtuálních ctitelů!

Jedličková, Petra. Tvrdé zboží. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/824>. urn:nbn:cz:ik‐000824. ISSN 1212-5075.

Bavím se dobře!

Eva Maximovičová se narodila 10. září 1958 v Praze. V letech 1973-1977 studovala Střední knihovnickou školu v Praze, na kterou navázalo studium na Katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK ukončené v roce 1981. Od roku 1982 do roku 1998 byla zaměstnána v různých funkcích ve středisku vědeckých informaci Čs.
Jedličková, Petra; Maximovičová, Eva. Bavím se dobře!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/716>. urn:nbn:cz:ik‐000716. ISSN 1212-5075.

Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK (1972-1977), postgraduál patentových informací (1977-1979), doktorát získala na FF UK v roce 1986, kandidaturu (CSc.) získala na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V oboru pracuje 30 let: nejprve pracovala 13 let v Odvětvovém informačním středisku dopravy v různých funkcích - od knihovnice po vedoucí oddělení automatizovaných rešerší.
Bícová, Stanislava; Jedličková, Petra. Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/845>. urn:nbn:cz:ik‐000845. ISSN 1212-5075.

E-learning pro všechny

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo ve dnech 14.-16. února konferenci BELCOM´01. Pod tímto názvem se skrývá zkratka výzvy, která se na konferenci podrobněji diskutovala: Building Effective Learning Communities a možná bychom měli dodat "for all".

Jedličková, Petra. E-learning pro všechny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/720>. urn:nbn:cz:ik‐000720. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah