Jedličková, Petra

Bavím se dobře!

Eva Maximovičová se narodila 10. září 1958 v Praze. V letech 1973-1977 studovala Střední knihovnickou školu v Praze, na kterou navázalo studium na Katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK ukončené v roce 1981. Od roku 1982 do roku 1998 byla zaměstnána v různých funkcích ve středisku vědeckých informaci Čs.
Jedličková, Petra; Maximovičová, Eva. Bavím se dobře!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/716>. urn:nbn:cz:ik‐000716. ISSN 1212-5075.

Invex 2001

Od tohoto textu neočekávejte souhrnné zpravodajství z letošního ročníku Invexu, největšího tuzemského veletrhu výpočetní a komunikační techniky. Informace o jeho průběhu, vystavovatelích, udělených cenách a novinkách totiž vycházely nejen na oficiálních stránkách Invexu, ale především je rozesílaly mediální agentury a firmy, které se svým úspěšným působením v oboru chtěly pochlubit.

Jedličková, Petra. Invex 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/856>. urn:nbn:cz:ik‐000856. ISSN 1212-5075.

E-learning pro všechny

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo ve dnech 14.-16. února konferenci BELCOM´01. Pod tímto názvem se skrývá zkratka výzvy, která se na konferenci podrobněji diskutovala: Building Effective Learning Communities a možná bychom měli dodat "for all".

Jedličková, Petra. E-learning pro všechny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/720>. urn:nbn:cz:ik‐000720. ISSN 1212-5075.

Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001

Letošní, závěrečný ročník konference Forum 2000 byl velmi silně poznamenaný událostmi z 11. září. Příspěvky, oficiální i kuloární diskuze byly ovlivněny především úvahami o rozdílnosti kultur, jejich zakořeněnosti v různých náboženstvích, globální odpovědnosti, lidských právech, a to především z pohledu světa rozděleného na bohaté a prosperující státy a státy chudé.

Jedličková, Petra. Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/857>. urn:nbn:cz:ik‐000857. ISSN 1212-5075.

Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím

nahled4.jpg


nahled2.jpg

Jedličková, Petra. Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/721>. urn:nbn:cz:ik‐000721. ISSN 1212-5075.

Tradice, profesionalita a smysl pro humor

Bob Boček se narodil v první polovině minulého století, vystudoval gymnázium a poté VŠCHT, kterou ukončil v roce 1968. Protože v této době bylo leccos možné, rozhodli se s kolegou pro postgraduální studium v zahraničí. Obeslali několik univerzit a 4. září 1968 odjeli do Kanady. V roce 1970 se však musel vrátit zpět do Československa, protože mu nebyl prodloužen pobyt. V Akademii věd, kam po návratu z Kanady nastoupil, pokračoval ve stejném oboru, jaký studoval v Kanadě - polymerní vědy.
Boček, Bohumil; Jedličková, Petra. Tradice, profesionalita a smysl pro humor. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/891>. urn:nbn:cz:ik‐000891. ISSN 1212-5075.

Máme volné ruce?

Nedávno se v Praze objevily reklamní billboardy propagující sady hands free od firmy Nokia. Jde o kreslenou reklamu, na níž je vyobrazen muž se zarputile chlípným výrazem na tváři a oběma rukama na prsou své spolujezdkyně. Spolujezdkyně má vystrašený, až plačtivý výraz a obě ruce zvednuté nad hlavu v bezbranné pozici (viz foto). Tato rána, na kterou mě upozornily aktivistky kolem Výzkumného týmu "Gender v sociologii" ze Sociologického ústavu AV ČR a Gender Studies o.p.s., přišla právě včas.

Jedličková, Petra. Máme volné ruce?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/727>. urn:nbn:cz:ik‐000727. ISSN 1212-5075.

Kdo se bojí BIS na akademické půdě?

"Skandální zjištění na Filosofické fakultě University Karlovy" byl dramatický název článku, který uveřejnily Britské listy začátkem listopadu 2001 (přesněji 2. 11.) a který odstartoval sérii více či méně podařených článků na téma působení BIS na akademické půdě prostřednictvím semináře pořádaného Ústavem informačních studií a knihovnictví (ÚISK). O kauze tak informovala MF DNES (která z větší části vycházela z článku BL), týdeník REFLEX, nejvíce se však kauze věnovaly Britské listy.

Jedličková, Petra. Kdo se bojí BIS na akademické půdě?. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/895>. urn:nbn:cz:ik‐000895. ISSN 1212-5075.

Jsem ráda, že u toho mohu být

Helena Gajdušková se narodila v Hodoníně v roce 1957. Vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a roku 1981 absolvovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK Praha. Nejdříve pracovala jako vedoucí oddělení knihovnických služeb Okresní knihovny Vsetín, kam se zpět postupně propracovala po nástupu po mateřské dovolené a roku 1998 se pak stala ředitelkou Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Je čerstvou členkou Ústřední knihovnické rady, a grantové komise na VISK a členkou kulturní komise ve Vsetíně.
Gajdušková, Helena; Jedličková, Petra. Jsem ráda, že u toho mohu být. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 4 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/728>. urn:nbn:cz:ik‐000728. ISSN 1212-5075.

Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací

Rudolf Vlasák je docentem Univerzity Karlovy v Praze, Slezské univerzity v Opavě a Vysoké školy v Karlových Varech. Od roku 1996 je ředitelem Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) na Filozofické fakultě UK. Narozen 1936, absolvent oborů knihovnictví a čeština s rozšířením o technologii v roce 1961. Z významných pracovních etap lze uvést: v roce 1967 spoluautorství jednoho z prvních českých automatizovaných informačních systémů KOMPAS. V 70.
Jedličková, Petra; Vlasák, Rudolf. Fanda fotbalové Bohemky a technologií ve vyhledávání informací. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/906>. urn:nbn:cz:ik‐000906. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah