Jedličková, Petra

Promoce

m-cejpek.jpg

Náš milý kolega Filip Vojtášek měl ve velké aule Karolina dne 11. prosince 2000 promoci, na které mu byl ve vší slávě udělen titul magistr filosofie.

Jedličková, Petra. Promoce. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/697>. urn:nbn:cz:ik‐000697. ISSN 1212-5075.

Tvrdé zboží

Musím přiznat, že něco takového jsem ani sama nečekala. Možná si někteří z těch, kdo čtou moje okénka pravidelně, už o mě vytvořili představu šílené škarohlídky, která úplně za vším vidí děs a špínu toho nejhrubšího mužského šovinismu. Musím vám teď něco prozradit. Naprostá většina námětů, které ve svých zamyšleních zpracovávám, pochází od mých mužských kolegů, partnerů, kamarádů a virtuálních ctitelů!

Jedličková, Petra. Tvrdé zboží. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/824>. urn:nbn:cz:ik‐000824. ISSN 1212-5075.

Přiblížit výzkum potřebám praxe

Ing. Augustin Merta, CSc., se narodil roku 1914 v Ostravě, kde absolvoval střední školu a poté pracoval jako učitel. V roce 1937 nastoupil do vojenské prezenční služby a po Mnichovské dohodě se zapojil do domácího odboje na Ostravsku. Po ilegálním přechodu přes Alpy, Švýcarsko, Francii a Španělsko, kde byl též vězněn, se dostal do Gibraltaru a odtud konvojem do Anglie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po invazi se zúčastnil vojenských operací u Dunkerqu.
Jedličková, Petra; Merta, Augustin. Přiblížit výzkum potřebám praxe. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/698>. urn:nbn:cz:ik‐000698. ISSN 1212-5075.

Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor

PhDr. Stanislava BÍCOVÁ vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK (1972-1977), postgraduál patentových informací (1977-1979), doktorát získala na FF UK v roce 1986, kandidaturu (CSc.) získala na oboru teorie řízení na VŠE v roce 1992. V oboru pracuje 30 let: nejprve pracovala 13 let v Odvětvovém informačním středisku dopravy v různých funkcích - od knihovnice po vedoucí oddělení automatizovaných rešerší.
Bícová, Stanislava; Jedličková, Petra. Na knihovnictví se mi líbí všechno, protože to je můj obor. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/845>. urn:nbn:cz:ik‐000845. ISSN 1212-5075.

Bavím se dobře!

Eva Maximovičová se narodila 10. září 1958 v Praze. V letech 1973-1977 studovala Střední knihovnickou školu v Praze, na kterou navázalo studium na Katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK ukončené v roce 1981. Od roku 1982 do roku 1998 byla zaměstnána v různých funkcích ve středisku vědeckých informaci Čs.
Jedličková, Petra; Maximovičová, Eva. Bavím se dobře!. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/716>. urn:nbn:cz:ik‐000716. ISSN 1212-5075.

Invex 2001

Od tohoto textu neočekávejte souhrnné zpravodajství z letošního ročníku Invexu, největšího tuzemského veletrhu výpočetní a komunikační techniky. Informace o jeho průběhu, vystavovatelích, udělených cenách a novinkách totiž vycházely nejen na oficiálních stránkách Invexu, ale především je rozesílaly mediální agentury a firmy, které se svým úspěšným působením v oboru chtěly pochlubit.

Jedličková, Petra. Invex 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/856>. urn:nbn:cz:ik‐000856. ISSN 1212-5075.

E-learning pro všechny

České vysoké učení technické v Praze ve spolupráci s dalšími partnery uspořádalo ve dnech 14.-16. února konferenci BELCOM´01. Pod tímto názvem se skrývá zkratka výzvy, která se na konferenci podrobněji diskutovala: Building Effective Learning Communities a možná bychom měli dodat "for all".

Jedličková, Petra. E-learning pro všechny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/720>. urn:nbn:cz:ik‐000720. ISSN 1212-5075.

Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001

Letošní, závěrečný ročník konference Forum 2000 byl velmi silně poznamenaný událostmi z 11. září. Příspěvky, oficiální i kuloární diskuze byly ovlivněny především úvahami o rozdílnosti kultur, jejich zakořeněnosti v různých náboženstvích, globální odpovědnosti, lidských právech, a to především z pohledu světa rozděleného na bohaté a prosperující státy a státy chudé.

Jedličková, Petra. Konference Forum 2000, Pražský Hrad 14. - 17. října 2001. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/857>. urn:nbn:cz:ik‐000857. ISSN 1212-5075.

Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím

nahled4.jpg


nahled2.jpg

Jedličková, Petra. Rozvoj lidských zdrojů ve vztahu k novým technologií a elektronickým médiím. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/721>. urn:nbn:cz:ik‐000721. ISSN 1212-5075.

Tradice, profesionalita a smysl pro humor

Bob Boček se narodil v první polovině minulého století, vystudoval gymnázium a poté VŠCHT, kterou ukončil v roce 1968. Protože v této době bylo leccos možné, rozhodli se s kolegou pro postgraduální studium v zahraničí. Obeslali několik univerzit a 4. září 1968 odjeli do Kanady. V roce 1970 se však musel vrátit zpět do Československa, protože mu nebyl prodloužen pobyt. V Akademii věd, kam po návratu z Kanady nastoupil, pokračoval ve stejném oboru, jaký studoval v Kanadě - polymerní vědy.
Boček, Bohumil; Jedličková, Petra. Tradice, profesionalita a smysl pro humor. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 22.10.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/891>. urn:nbn:cz:ik‐000891. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah