Jedličková, Petra

Internet skutečně pro všechny: od Junior Internetu po seniorské uživatele knihoven

Jaroslav Winter absolvoval Fakultu žurnalistiky UK v Praze a poté pracoval 15 let jako redaktor a komentátor v Mladé frontě. Jeho hlavním zaměřením byla věda a technika, vědeckotechnická činnost mládeže. Už tehdy měl blízko k informačním technologiím a například v době, kdy u nás ještě neexistoval odborný počítačový časopis, se mu podařilo prosadit v Mladé frontě jednou měsíčně tiskovou stranu věnovanou osobním počítačům.
Jedličková, Petra; Winter, Jaroslav. Internet skutečně pro všechny: od Junior Internetu po seniorské uživatele knihoven. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/749>. urn:nbn:cz:ik‐000749. ISSN 1212-5075.

Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit

Proč jste se rozhodl věnovat oboru knihovnictví?

Jedličková, Petra; Richter, Vít. Bez Národní knihovny si nedovedu život ani představit. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 6 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/770>. urn:nbn:cz:ik‐000770. ISSN 1212-5075.

Ze skauta ředitelem Albertiny

Pane inženýre, vaše jméno asi všichni čtenáři spojí s Albertinou icome Praha. Mohl byste proto na začátek povědět něco o sobě, co neuvádíte ve svém oficiálním životopise?

Jedličková, Petra; Karen, Vladimír. Ze skauta ředitelem Albertiny. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/779>. urn:nbn:cz:ik‐000779. ISSN 1212-5075.

Šovinisticky stálý jako... SOUDAL

Není to tak dávno, co jsem popisovala svoje postřehy z reklam zaměřených na stavební potřeby. V této branži se totiž pohybují především majitelé stavebních firem, zedníci, stavaři, tesaři, dráteníci a já nevím, kdo ještě, zkrátka převážně muži.

Jedličková, Petra. Šovinisticky stálý jako... SOUDAL. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/796>. urn:nbn:cz:ik‐000796. ISSN 1212-5075.

Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií

Mgr. Daniela Tkačíková se narodila v roce 1953 ve Vsetíně, v letech 1968 - 1972 studovala Gymnázium v Hlučíně (okr. Opava) a pak v letech 1972 - 1977 Filozofickou fakultu UK v Praze, obor knihovnictví a vědecké informace, kulturně-výchovný směr. Od roku 1977 až do roku 1984 byla zaměstnána v ústředí Knihovny města Ostravy (KMO), kde se od dětského oddělení přes hudební oddělení a studovnu propracovala až po výpůjční oddělení pro dospělé čtenáře.
Jedličková, Petra; Tkačíková, Daniela. Sympatické propojení knihovnické tradice a moderních informačních technologií. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/797>. urn:nbn:cz:ik‐000797. ISSN 1212-5075.

Internet a medicína

KASAL, Pavel; SVAČINA, Štěpán a kol. Internet a medicína. Praha, Grada : 2001. 224 s. ISBN 80-247-0119-7.

Jedličková, Petra. Internet a medicína. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/807>. urn:nbn:cz:ik‐000807. ISSN 1212-5075.

Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení...

Hanka nosí červené prádlo, nahá Monika čeká jen na tebe, Romana slibuje nevídané zážitky, Lucie je rozvedená, strašně bohatá a hrozně nadržená. Toto jsou interpretace obrázků nebo doslovné přepisy reklamních sloganů na bannerech, které se objevují na Internetu. Záměrně jsem vybrala bannery staršího data, snad pro připomenutí. Když dnes zalovíte v internetových vodách, zcela jistě vám nezabere mnoho času najít velmi podobné výtvory. Společné budou mít to, že vypadají jako reklama na obchod s bílým masem.

Jedličková, Petra. Zavolej nám do klubu! Zažiješ překvapení.... Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/812>. urn:nbn:cz:ik‐000812. ISSN 1212-5075.

Promoce

m-cejpek.jpg

Náš milý kolega Filip Vojtášek měl ve velké aule Karolina dne 11. prosince 2000 promoci, na které mu byl ve vší slávě udělen titul magistr filosofie.

Jedličková, Petra. Promoce. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/697>. urn:nbn:cz:ik‐000697. ISSN 1212-5075.

Cesta od vědy ke čtenářům

Mgr. Jaroslava Štěrbová se do knihovny dostala po překonání všech povinných i volitelných zastávek kvalifikačního řetězce - jesle, mateřská škola, základní devítiletá škola, gymnázium, FF UK - KVIK, 1. zaměstnání - vědecko-informační středisko, 2. zaměstnání - Národní knihovna ČR, 3. zaměstnání - Městská knihovna v Praze. S kratinkými mateřskými přestávkami získala 20 let praxe směrem od vědy ke čtenářům. Zaujetí pro sociální souvislosti všech stránek knihovnictví současnosti a budoucnosti.

Jedličková, Petra; Štěrbová, Jaroslava. Cesta od vědy ke čtenářům. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/814>. urn:nbn:cz:ik‐000814. ISSN 1212-5075.

Přiblížit výzkum potřebám praxe

Ing. Augustin Merta, CSc., se narodil roku 1914 v Ostravě, kde absolvoval střední školu a poté pracoval jako učitel. V roce 1937 nastoupil do vojenské prezenční služby a po Mnichovské dohodě se zapojil do domácího odboje na Ostravsku. Po ilegálním přechodu přes Alpy, Švýcarsko, Francii a Španělsko, kde byl též vězněn, se dostal do Gibraltaru a odtud konvojem do Anglie, kde vstoupil do československé zahraniční armády. Po invazi se zúčastnil vojenských operací u Dunkerqu.
Jedličková, Petra; Merta, Augustin. Přiblížit výzkum potřebám praxe. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 01.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/698>. urn:nbn:cz:ik‐000698. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah