Jedličková, Petra

Srbové nezasklívají

V jedné z letních anket časopisu Ikaros jsme se ptali, zda naši čtenáři navštěvují knihovny v místech, kde tráví svou dovolenou nebo prázdniny. Ano, patřím k těm nadšencům, kteří neopomenou učinit "kontrolu" knihoven i v zahraničí.

Jedličková, Petra. Srbové nezasklívají. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 8 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1458>. urn:nbn:cz:ik‐001458. ISSN 1212-5075.

Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi

Barbara M. Wildemuth, profesorka z University of North Carolina at Chapel Hill ze Spojených států amerických, vystoupila na konferenci Inforum 2003 a příspěvkem nazvaným "Why conduct user studies? The role of empirical evidence in improving the practice of librarianship". Během konference jsme s ní připravili rozhovor, který autorizovaný uvádíme v původním znění bez titulků.

Jedličková, Petra; Wildemuth, Barbara M.. Inspirující pohledy na průzkumy uživatelů a jejich práce s informacemi. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1438>. urn:nbn:cz:ik‐001438. ISSN 1212-5075.

Sláva moravským knihovnám

Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK (ÚISK) již tradičně hostil návštěvu ze spřátelené Školy informačních a knihovnických věd ze Severní Karolíny. Letošní porce studentů a studentek však byla podstatně větší, přijelo 18 lidí, a navíc tentokrát přijela i děkanka školy z Chapel Hill, paní Joanne Marshall.

Jedličková, Petra. Sláva moravským knihovnám. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1437>. urn:nbn:cz:ik‐001437. ISSN 1212-5075.

Pohled ze zákulisí na letošní ročník konference Inforum 2003

Pracovníci jedné z organizátorských firem konference Inforum mi sdělili, že jejich život se odehrává v rytmu "od Infora k Inforu", přičemž rozlišují stav napětí před konferencí a výdech po jejím skončení. Možná dost podobně probíhá život v redakci Ikaros, alespoň tedy v té její části, která má přímo na starosti zajištění, organizaci a realizaci on-line zpravodajství a videopřenosu.

Jedličková, Petra. Pohled ze zákulisí na letošní ročník konference Inforum 2003. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1414>. urn:nbn:cz:ik‐001414. ISSN 1212-5075.

SPIS, sdružení pro informační společnost

Sdružení pro informační společnost SPIS vzniklo v roce 1998 jako reprezentant IT podnikatelské sféry při prosazování kroků při rozvoji informační společnosti v ČR. Letos byl SPIS již počtvrté spoluorganizátorem konference ISSS a také se představil v několika samostatných programových blocích, které byly především zaměřeny na teleworking, elektronické dokumenty ve veřejné správě a státní informační politiku.

Jedličková, Petra; Pavlonová, Jitka. SPIS, sdružení pro informační společnost. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1307>. urn:nbn:cz:ik‐001307. ISSN 1212-5075.

Internet ve státní správě a samosprávě po šesté

Ve dnech 24. a 25. března 2003 se v Hradci Králové uskutečnil již šestý ročník konference "Internet ve státní správě a samosprávě" (ISSS 2003). Stejně jako v uplynulých pěti letech se zde opět setkali zástupci státní správy a samosprávy, politici, manažeři, odborníci z oblasti ICT i zahraniční hosté.

Jedličková, Petra. Internet ve státní správě a samosprávě po šesté. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1308>. urn:nbn:cz:ik‐001308. ISSN 1212-5075.

Dokumentujeme, co se v parlamentech skutečně děje - bez filtrace masovými médii

V předvečer zahájení šestého ročníku konference Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS) v Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Držitelem ocenění pro rok 2003 se stala "Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna". S hlavními představiteli tohoto pozoruhodného česko-slovenského projektu jsem během společenského večera ISSS udělala rozhovor.

Fajták, Ľubomír; Jedličková, Petra; Sosna, Karel. Dokumentujeme, co se v parlamentech skutečně děje - bez filtrace masovými médii. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1305>. urn:nbn:cz:ik‐001305. ISSN 1212-5075.

Knihovny jsou ostrůvkem pozitivní elektronické deviace

První otázka se týká koncepce Ministerstva informatiky ČR (MI) v oblasti informační gramotnosti. Jakou roli budou hrát veřejné knihovny v koncepci rozvoje informační gramotnosti?

Jedličková, Petra; Mlynář, Vladimír. Knihovny jsou ostrůvkem pozitivní elektronické deviace. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1292>. urn:nbn:cz:ik‐001292. ISSN 1212-5075.

Se skvělými zaměstnanci se můžeme s ledasčím dobře poprat - nejen s následky srpnových povodní

Květa Cempírková se narodila v roce 1948, absolvovala Střední knihovnickou školu v letech 1963-1967, v srpnu 1967 nastoupila do krajské knihovny, kde pracovala v její vědecké části, ve skladu, u výpůjčního pultu, v informační službě, v regionálním oddělení a posléze jako ředitelka. Dálkově vystudovala katedru knihovnictví a vědeckých informací UK, kterou absolvovala v r.1981.

Cempírková, Květa; Jedličková, Petra. Se skvělými zaměstnanci se můžeme s ledasčím dobře poprat - nejen s následky srpnových povodní. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1288>. urn:nbn:cz:ik‐001288. ISSN 1212-5075.

Na kvalitě učitelů velmi záleží: měli by umět zaujmout zlobivé žačky i zlepšit akademické vzdělávání

Pavla Kánská absolvovala v roce 1980 obor knihovnictví a vědecké informace na FF UK, doktorát získala na FF UK v roce 1984. Na Masarykově univerzitě v Brně působí od roku 1995 jako vedoucí ústřední knihovny FF a od září 2000 také jako garant oboru knihovnictví na FF MU.


Co vás přivedlo k oboru knihovnictví?

Jedličková, Petra; Kánská, Pavla. Na kvalitě učitelů velmi záleží: měli by umět zaujmout zlobivé žačky i zlepšit akademické vzdělávání. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1218>. urn:nbn:cz:ik‐001218. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah