Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby?

0 comments
Víte, co je život v bezjazyčí?
Myslíte si, že neslyšící mohou vše a stále odezírat?
Máte pocit, že číst se každý člověk může naučit kdykoliv?
Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby?
Také se bojíte některých svých čtenářů ?
Jak se lze domluvit, když vás někdo ohrožuje ?
Byl Jára Cimrman jediný geniální všeuměl v naší historii ?

Pokud se Vám zdá, že tyto otázky
  1. nemají souvislost
  2. postrádají smysl,
pak se pletete. Jednak všechno souvisí se vším, jednak se tyto otázky bezprostředně týkají práce knihoven. A velmi detailně a opravdu fundovaně se probíraly na Hanesově mlýně nedaleko Havlíčkova Brodu na semináři věnovaném dvěma skupinám našich handicapovaných spoluobyvatel : neslyšícím a duševně nemocným. Ke spojení těchto dvou témat (komunikace s neslyšícími a komunikace s duševně nemocnými) došlo spíše náhodně. Na obou skupinách si však lze uvědomit, jaký existenční význam má komunikace v našem životě a jak tragické je, je-li člověku znemožněna.

V přednáškách neslyšícího Petra Vysučka (student FF UK) a Kateřiny Houškové (studentka PedF UK, která také tlumočila do a ze znakového jazyka) objevila většina přítomných poprvé svět neslyšících, jejich vyčlenění z majoritní společnosti, komunikační bariéry v rodinách a školách, problémy se schopností číst, resp. porozumět přečtenému textu, důvody absence hlubšího čtenářského zájmu, nepředstavitelné překonávání problémů při studiu, obtíže při navazování kontaktu se slyšícími a mnoho jiných otázek. Z hluboké deprese, do níž se většina přítomných dostala, pomáhal najít optimistickou cestu právě neslyšící lektor. Diskuse o tom, co mohou knihovny pro neslyšící udělat a jak mohou jejich svět přiblížit slyšícímu okolí, uzavřela program prvního dne.

Psychologové z psychiatrické léčebny v Havlíčkově Brodu - PhDr. Jaroslav Veselý a PhDr. Jarmila Převrátilová se pokusili doplnit a systemizovat poznatky přítomných o duševních chorobách, objasnit poznatky z oblasti teorie komunikace a v praktických cvičeních pak pomoci v komunikaci nejen s duševně nemocnými, ale i jinak nestandardně komunikujícími jedinci. Stručným výkladem a nácvikem technik asertivity zakončili svůj blok. Pohlazením po duši, ale také velkou inspirací bylo vystoupení Mgr. Daniely Hebnarové (Knihovna Kroměřížska), která seznámila auditorium se svou dvouletou prací pro/s pacienty psychiatrické léčebny v Kroměříži i se začínajícím pokusem o biblioterapii pro skupinu pacientů.

Poslední den byl věnován problematice ludismů jako kulturního fenoménu. Poutavá a pro některé nečekaně náročná přednáška doc. PhDr. Vladimíra Boreckého, CSc. ( FF UK) přítomným pootevřela jen zdánlivě komický, imaginativní svět podivínů, "obzvláštníků", lidí žijících v tomto a zároveň v jiném, ostatním nepochopitelném a směšném světě; tvůrců neuvěřitelných objevů a vynálezů, literárních, hudebních a jiných děl.

Málokdy se stane, že na semináři či školení musí lektoři nutit posluchače k přestávkám. Po dvou hodinách - přes protesty účastníků - se dělaly pauzy ( přítomní psychologové lkali nad duševní hygienou!); nebývá vůbec obvyklé, aby diskuse byla taková, že vyčerpá nejen téma, ale fyzicky i lektora. Byli jsme toho několikrát svědky. A zcela výjimečně opouštějí pořadatelé navýsost spokojeni akci, jíž (alespoň z jejich pohledu) není co vytknout. Zástupce Národní knihovny ČR i představitelky Okresní knihovny v Havlíčkově Brodu (spolupořadatelé semináře) tentokrát tento pocit měli.

Začínala jsem otázkou. Tak tedy také na závěr : Víte, co to je mašíbl ?

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOUŠKOVÁ, Zlata. Žijí mezi námi lidé, kterým jako knihovníci neumíme poskytovat služby?. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2024-04-17]. urn:nbn:cz:ik-10584. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10584

automaticky generované reklamy
registration login password