Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zápisky z Frankfurtu 2008 II.

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Zápisky z Frankfurtu 2008 II.

0 comments
Autoři: 

Letos již 60. ročník frankfurtského knižního veletrhu probíhal od 15. do 19. října. Celkem se na veletrhu představilo téměř 7 000 vystavovatelů z více než 100 zemí se zhruba 400 000 tituly. Čestným hostem bylo Turecko.

Postupné nahrazování tištěných knih elektronickými – ebooky – bylo pokračujícím tématem veletrhu z posledních několika let. Ukazuje se však, že nahrazování bude opravdu pomalé, a to navzdory skutečnosti, že jejich cena jde rapidně dolů (elektronické knihy jsou k dostání již za deset dolarů). Především velké komerční firmy se zaměřují na tato nová média, firma Sony připravuje k uvedení na trh čtečku elektronických knih (Sony Leader) a firma Amazon, která nabízí více než 130 000 knih v elektronické podobě, přichází s eBook Amazon Kindle.

Již tradičně byla na veletrhu zastoupena významná světová vydavatelství odborných periodik a dodavatelé plnotextových databází – Elsevier, Springer, Wiley, LexisNexis, ProQuest, EBSCO aj. Pro loňský a letošní rok jsou charakteristické pohyby mezi firmami – Wiley se spojil s Blackwellem, Springer s Kluwerem a EBSCO s Minervou.

Součástí veletrhu je několik souběžně probíhajících specializovaných programů. Jeden z nich, „Forum Innovation“, byl zaměřen na současnou problematiku a trendy elektronického vydávání knih a novin, připravenost vydavatelů na změny, otázky vyhledávání v prostředí Googlu a na spolupráci mezi vydavateli, Amazonem a Googlem. Několik přednášek bylo věnováno digitalizaci dokumentů a otázkám týkajícím se nových technologií, např. webu 2.0. Byl také představen projekt německé národní knihovny CONTENTUS, který si klade za cíl zpřístupnit v digitální podobě všechny typy dokumentů (knihy, video, film atd.). Jedná se o ambiciózní projekt, jehož se kromě knihoven účastní i muzea a archivy, je zapojena také Evropská digitální knihovna. Použité technologie by měly být zárukou, že bude vytvořena digitální knihovna pro budoucí generace.

V odborném programu pro knihovnickou veřejnost „Forum Wissenschaft“ bylo prezentováno také několik zajímavých témat. Elektronické publikování v Číně se stává ve spolupráci s vydavatelstvím Springer stále významnějším hráčem na trhu odborných elektronických informací z oblasti vědy, techniky a medicíny. Dále proběhla diskuse o problematice otevřeného přístupu (Open Access) a o přístupnosti vědeckých informací v elektronickém prostředí webu, tzv. e-science.

Také „Forum dialog“ s mottem „Každá země je čestným hostem“ patřilo k sledovaným událostem veletrhu. Byly zde především diskusní panely s literárními, kulturními, politickými i nadnárodními tématy. Dále byla nabízena autorská čtení a setkání s autory, jedním z hostů byl (již po několikáté) např. Michail Gorbačov. I zde se objevila Čína – hovořilo se o nezávislém publikování, autorských právech a státní podpoře autorů. Čína bude čestným hostem veletrhu v příštím roce, již teď se prezentovala velmi rozsáhlou, ale přehlednou expozicí zaměřenou především na knihy z téměř všech vědních oblastí.

Stejně tak diskusní fórum „Modrá pohovka“ (Das blaue sofa) patřilo k hojně navštěvovaným jak odbornou, tak i laickou veřejností. Hostem byl kromě jiných také v současné době nejpopulárnější brazilský spisovatel Paolo Coelho, který představil německý překlad své knihy Brida.

Na webové adrese frankfurtského veletrhu http://www.buchmesse.de/ již dnes najdete informace o dalším ročníku, který se bude konat ve dnech 14.–18. října 2009.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NOVÁ, Hana. Zápisky z Frankfurtu 2008 II.. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 11 [cit. 2024-04-16]. urn:nbn:cz:ik-12967. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12967

automaticky generované reklamy
registration login password