Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Úvodní příspěvek (Vladimír Karen)

0 comments
Autoři: 

Úvodní příspěvek tradičně uvedl ředitel společnosti Albertina icome Praha s.r.o. Vladimír Karen. Jeho kolega, docent Vojtášek přiblížil přítomným projekt Duha, známý jako Philadelphský experiment. Projekt, na kterém se podílela známá jména jako Tesla, Einstein, či von Neumann, spočíval v teleportaci křižníku Elridge, který byl nejprve zahalen dýmem a následně teleportován na velkou vzdálenost.

Ing. Jakub PetříkVýzkumného ústavu teleportační techniky poté publikum seznámil s technickými detaily zmiňované lodě, a zaměřil se především na emitory elektromagnetického pole, které tvořily klíčovou součást technického vybavení. Na modelu lodi Eldridge publiku také přehledně ukazoval, jak se v průběhu času měnila poloha emitorů na palubě.

Inženýr Petřík s modelem bitevní lodi Eldridge

Inženýr Petřík s modelem bitevní lodi Eldridge

Dr. Kadleček následně účastníkům konference přiblížil nový experiment, který měl původně proběhnout právě ve Vencovského aule, ale z bezpečnostních důvodů byl nakonec vybrán jiný objekt. Dr. Kadleček se tedy televizním mostem spojil s kolegou Tomášem Soukupem stojícího před budovou Národní technické knihovny v pražských Dejvicích. Experiment proběhl bez větších problémů a budova NTK skutečně během okamžiku zmizela.

Televizní přenos zachycuje zmizení Národní technické knihovny

Televizní přenos zachycuje zmizení Národní technické knihovny

Jak se cítíte jako zaměstnanec první skutečně virtuální knihovny?“ zeptal se Ing. Karen přítomné Štěpánky Žižkové, hlavní knihovnice NTK. Ta se záhy stala i předsedkyní výboru pro znovuobnovení Národní technické knihovny. Než se ale v auditoriu stihl vybrat větší finanční obnos, přítomní v sále byli nečekaně znovu spojeni s reportérem před NTK. Po několika minutách se totiž budova vrátila na své místo, a obyvatelé Prahy tak možná její zmizení ani nepostřehli.

Pracovníci AiP vybírají příspěvky na novou budovu NTK. Mikrofonu se drží Štěpánka Žižková.

Pracovníci AiP vybírají příspěvky na novou budovu NTK. Mikrofonu se drží Štěpánka Žižková.

Experiment tedy skončil úspěchem a nedošlo ani ke ztrátám na životech či majetku. Finanční prostředky vybrané v rámci crowdfundingu na novou budovu NTK se nicméně z administrativních důvodů nebudou vracet, a poslouží k financování jiné knihovny nebo nějakého jiného neméně bohulibého účelu.

(pfar)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Úvodní příspěvek (Vladimír Karen). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 5/2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-13891. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13891

automaticky generované reklamy
registration login password