Informační zdroje, služby, aplikace

Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009

English title: 
Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009
Abstract: 

Terminology database for the use of the Czech chairmanship in the Council of the European Union 2009 is a database which includes and unifies multilingual terms from the Czech state administration.

Tento příspěvek stručně představuje Terminologickou databázi pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Podává o databázi základní informace a stručně popisuje možnosti vyhledávání.

Hanušová, Soňa. Terminologická databáze pro účely českého předsednictví v Radě Evropské unie 2009. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5311>. urn:nbn:cz:ik‐005311. ISSN 1212-5075.

Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace

English title: 
MESUR Project – the use of usage data to assess scholarly communication
Abstract: 

This article provides a short overview of the MESUR project and its major objective to enriching the toolkit used for the assessment of the impact of scholarly communication items, and hence of scholars, with metrics that derive from usage data.

Současný systém digitální vědecké komunikace je víceméně kopií jejího papírového předchůdce“ prohlašuje Herbert van den Sompel, který společně s Johanem Bollenem z vyhlášené Los Alamos National Laboratory stojí za projektem MESUR, který byl spuštěn v r. 2006. Připomeňme, že Los Alamos National Laboratory se proslavila mj. rozvojem interoperability a standardů.

Vavříková, Lucie. Projekt MESUR - využití uživatelských dat k hodnocení vědecké komunikace. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5309>. urn:nbn:cz:ik‐005309. ISSN 1212-5075.

Slovníková část Internetové jazykové příručky

English title: 
The Dictionary Part of Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly describes the dictionary part of Czech Internet Language Guide.

Od letošního ledna je Internetová jazyková příručka, kterou vytváří Jazyková poradna Ústavu jazyka českého Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou informatiky Masarykovy univerzity, obohacena o část slovníkovou. Ta doplňuje již dříve spuštěnou část výkladovou (viz článek Internetová jazyková příručka). Prohledávat lze přes 60 tisíc hesel, u nichž jsou „především údaje, na něž se tazatelé v jazykové poradně opakovaně ptají“ [Ústav, 2008].

Opálková, Markéta. Slovníková část Internetové jazykové příručky. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5306>. urn:nbn:cz:ik‐005306. ISSN 1212-5075.

MUFIN: buďte v obraze!

Podnázev: 
… aneb jak nezabloudit mezi obrázky
English title: 
MUFIN: Be In The Picture!
English subtitle: 
… or Do Not Get Lost in Images
Abstract: 

MUFIN (MUlti-Feature Indexing Network) is a multi-purpose similarity search system developed at Faculty of Informatics, Masaryk University. Using a metric-space approach, the system can index and search any data, provided a distance function is available to compute the distance (dissimilarity) of any pair of objects. The first publicly available implementation is the MUFIN Image Search system which indexes 50 000 000 Flickr images.

Kolikrát za svůj život jste při práci nebo zábavě použili Google či jiný vyhledávač, abyste našli nějakou informaci? Pravděpodobně tak často, že už si práci bez nich téměř neumíte představit - jedná se o neocenitelné pomocníky při vyhledávání v textových datech. Ale nepřeberné množství dat, které máme na dosah ruky, se už dávno neskládá jen z textu, obsahuje i obrázky, videa, zvuky, ale také třeba sekvence DNA. Jak rozumně vyhledávat zde?

Kohoutková, Petra. MUFIN: buďte v obraze!. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5301>. urn:nbn:cz:ik‐005301. ISSN 1212-5075.

Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení

English title: 
Internet sites for teaching languages to pupils with specific learning disabilities.
Abstract: 

The author has created the web pages http://kaminet.wz.cz/ for education of Czech language and English language. They focus on helping children with specific learning disabilities studying at secondary schools.

Poznámka redakce: Tento příspěvek je upravenou částí rigorózní práce autorky:

BALHAROVÁ, Kamila. Využití internetových stránek KamiNet ve výuce jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. Praha, 2008. Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta.

KamiNet a jeho cíl

KamiNet jsou výukové webové stránky, které mají za cíl pomoci dětem se specifickými poruchami učení (dále jen SPU), především s dyslexií, dysgrafií a dysortografií, ve výuce jazyků.

Balharová, Kamila. Internetové stránky věnované výuce českého a anglického jazyka určené žákům se specifickými poruchami učení. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 3 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5298>. urn:nbn:cz:ik‐005298. ISSN 1212-5075.

Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani

English title: 
ticTOCs – Journal Tables of Contents at Your Fingertips
Abstract: 

The article briefly introduces a new service created by JISC – ticTOCs. It enables users to easily get an overview of new developments in science via tables of contents of a thousands of journals.

Krátké představení

Britský Společný výbor pro informační systémy (Joint Information Systems Comitte , JISC), který se specializuje na zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti vědy a výzkumu a je známý například v souvislosti s programem eLib, představil nový výsledek své práce. V rámci programu Uživatelé a inovace (Users & Innovation) vyhlášeného na období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 vzniklo na dvacet projektů, z nichž jeden bude v tomto článku představen. Jmenuje se ticTOCs.

Ehrlichová, Klára. Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5256>. urn:nbn:cz:ik‐005256. ISSN 1212-5075.

Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

English title: 
The implementation of SFX technology at Tomas Bata University in Zlin Central Library
Abstract: 

Orientation in the quickly growing offer of electronic information resources is becoming a big problem for users. This was the reason for UTB in Zlín Central library to search for a tool, which would help them work with a huge number of electronic resources. The SFX technology which places the full text of a document only one click away from the user was chosen. It brings other related services and significantly helps the library staff manage electronic resources. This article deals with the process of implementation of the SFX technology among services of the Central library of UTB.

Úvod

O pořízení vlastní instance technologie SFX jsme na Univerzitě Tomáše ve Zlíně začali uvažovat již před několika lety. Naráželi jsme však, jak jinak, na problém s finančními prostředky. Celý projekt se tak dal do pohybu až v roce 2008 a na podzim tohoto roku byla služba úspěšně zprovozněna. V tomto článku bychom se s vámi rádi podělili o naše zkušenosti a postřehy spojené s implementací technologie SFX do služeb naší knihovny.

Budínský, Lukáš; Fabián, Ondřej. Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5249>. urn:nbn:cz:ik‐005249. ISSN 1212-5075.

Testování použitelnosti oborové brány KIV

English title: 
Usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area)
Abstract: 

The article summarizes information concerning a usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area). The main purpose of testing ca two years after the KIV had been launched was to identify points and maximize the potential of the gateway. The testing group consisted of eight unexperienced users of the KIV (but no novices in searching in general). The applied method, results and solutions are described.

Důvody testování

Oborová brána KIV, spravovaná Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, slouží odborné veřejnosti od konce roku 2006.

Bránu jsme před jejím zveřejněním testovali. Přesto jsme se loni rozhodli testování zopakovat, a to z následujících důvodů:

Bartůňková, Eva; Ledínský, Martin. Testování použitelnosti oborové brány KIV. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5234>. urn:nbn:cz:ik‐005234. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje současného umění

English title: 
Electronic information resources of Czech contemporary art
Abstract: 

The article presents the database projects of Czech archives of contemporary art as the relevant electronic resources of Czech contemporary art.

S internetovými databázemi zprostředkovávajícími informace o výtvarném umění se již před lety doslova roztrhl pytel. Jejich formální podoba a obsahový charakter se od počátku pohyboval v širokém rozpětí, od dnes nejpočetněji zastoupených portálů založených na komerční bázi po online galerijní a muzejní průvodce a databáze sbírek, jimiž kamenné instituce doplňují svůj chvályhodný úkol uchovávat světové kulturní dědictví ještě o jinou formu.

Krátká, Eva. Elektronické informační zdroje současného umění. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5173>. urn:nbn:cz:ik‐005173. ISSN 1212-5075.

Záchrana Homannovho atlasu

English title: 
Recovery of Homann’s Atlas
Abstract: 

The article presents the historical specialities of leather binding which consists of 23 text pages and the set of 100 double sheets of coloured printed maps stuck on wing. The full-leather book plates are the most remarkable elements of binding. The plates were done by sticking together the leather area with the sheet of handmade paper and in the back part extended to flap. Flexible book plates due to oversized format and block weight protect the book block inadequately.

Úvod

Medzi ďalšiu veľmi vzácnu a zaujímavú historickú tlač, ktorá bola reštaurovaná v SNK na oddelení reštaurovania, patrí aj historický atlas z 18. storočia, Atlas Homannianus Mathematico-Historice delineatus. Atlas mapparum geographicarum generalium specialium Centum Foliis compositum et quitidianis usibus accomodatum...Norimbergae. Vydaný bol pravdepodobne v roku 1789 a obsahuje 23 listov tlačeného textu a súbor 100 dvojlistov tlačených, farebne kolorovaných máp na ručnom papieri s ručne písaným číslovaním.

Cabajdová, Jana; Valovičová, Danka. Záchrana Homannovho atlasu. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5130>. urn:nbn:cz:ik‐005130. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah