Informační zdroje, služby, aplikace

Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani

English title: 
ticTOCs – Journal Tables of Contents at Your Fingertips
Abstract: 

The article briefly introduces a new service created by JISC – ticTOCs. It enables users to easily get an overview of new developments in science via tables of contents of a thousands of journals.

Krátké představení

Britský Společný výbor pro informační systémy (Joint Information Systems Comitte , JISC), který se specializuje na zavádění informačních a komunikačních technologií v oblasti vědy a výzkumu a je známý například v souvislosti s programem eLib, představil nový výsledek své práce. V rámci programu Uživatelé a inovace (Users & Innovation) vyhlášeného na období od 1. dubna 2006 do 1. března 2009 vzniklo na dvacet projektů, z nichž jeden bude v tomto článku představen. Jmenuje se ticTOCs.

Ehrlichová, Klára. Služba ticTOCs - obsahy časopisů na dlani. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5256>. urn:nbn:cz:ik‐005256. ISSN 1212-5075.

Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

English title: 
The implementation of SFX technology at Tomas Bata University in Zlin Central Library
Abstract: 

Orientation in the quickly growing offer of electronic information resources is becoming a big problem for users. This was the reason for UTB in Zlín Central library to search for a tool, which would help them work with a huge number of electronic resources. The SFX technology which places the full text of a document only one click away from the user was chosen. It brings other related services and significantly helps the library staff manage electronic resources. This article deals with the process of implementation of the SFX technology among services of the Central library of UTB.

Úvod

O pořízení vlastní instance technologie SFX jsme na Univerzitě Tomáše ve Zlíně začali uvažovat již před několika lety. Naráželi jsme však, jak jinak, na problém s finančními prostředky. Celý projekt se tak dal do pohybu až v roce 2008 a na podzim tohoto roku byla služba úspěšně zprovozněna. V tomto článku bychom se s vámi rádi podělili o naše zkušenosti a postřehy spojené s implementací technologie SFX do služeb naší knihovny.

Budínský, Lukáš; Fabián, Ondřej. Implementace technologie SFX v Ústřední knihovně Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5249>. urn:nbn:cz:ik‐005249. ISSN 1212-5075.

Testování použitelnosti oborové brány KIV

English title: 
Usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area)
Abstract: 

The article summarizes information concerning a usability testing of the KIV (the Czech subject gateway for librarianship and information science subject area). The main purpose of testing ca two years after the KIV had been launched was to identify points and maximize the potential of the gateway. The testing group consisted of eight unexperienced users of the KIV (but no novices in searching in general). The applied method, results and solutions are described.

Důvody testování

Oborová brána KIV, spravovaná Knihovnickým institutem Národní knihovny ČR a Ústavem výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, slouží odborné veřejnosti od konce roku 2006.

Bránu jsme před jejím zveřejněním testovali. Přesto jsme se loni rozhodli testování zopakovat, a to z následujících důvodů:

Bartůňková, Eva; Ledínský, Martin. Testování použitelnosti oborové brány KIV. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5234>. urn:nbn:cz:ik‐005234. ISSN 1212-5075.

Elektronické informační zdroje současného umění

English title: 
Electronic information resources of Czech contemporary art
Abstract: 

The article presents the database projects of Czech archives of contemporary art as the relevant electronic resources of Czech contemporary art.

S internetovými databázemi zprostředkovávajícími informace o výtvarném umění se již před lety doslova roztrhl pytel. Jejich formální podoba a obsahový charakter se od počátku pohyboval v širokém rozpětí, od dnes nejpočetněji zastoupených portálů založených na komerční bázi po online galerijní a muzejní průvodce a databáze sbírek, jimiž kamenné instituce doplňují svůj chvályhodný úkol uchovávat světové kulturní dědictví ještě o jinou formu.

Krátká, Eva. Elektronické informační zdroje současného umění. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 1 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5173>. urn:nbn:cz:ik‐005173. ISSN 1212-5075.

Záchrana Homannovho atlasu

English title: 
Recovery of Homann’s Atlas
Abstract: 

The article presents the historical specialities of leather binding which consists of 23 text pages and the set of 100 double sheets of coloured printed maps stuck on wing. The full-leather book plates are the most remarkable elements of binding. The plates were done by sticking together the leather area with the sheet of handmade paper and in the back part extended to flap. Flexible book plates due to oversized format and block weight protect the book block inadequately.

Úvod

Medzi ďalšiu veľmi vzácnu a zaujímavú historickú tlač, ktorá bola reštaurovaná v SNK na oddelení reštaurovania, patrí aj historický atlas z 18. storočia, Atlas Homannianus Mathematico-Historice delineatus. Atlas mapparum geographicarum generalium specialium Centum Foliis compositum et quitidianis usibus accomodatum...Norimbergae. Vydaný bol pravdepodobne v roku 1789 a obsahuje 23 listov tlačeného textu a súbor 100 dvojlistov tlačených, farebne kolorovaných máp na ručnom papieri s ručne písaným číslovaním.

Cabajdová, Jana; Valovičová, Danka. Záchrana Homannovho atlasu. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 12 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5130>. urn:nbn:cz:ik‐005130. ISSN 1212-5075.

Internetová jazyková příručka

English title: 
Internet Language Guide
Abstract: 

The article briefly introduces the Czech Internet Language Guide.

Pracovníci oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR v letošním roce spustili ve zkušebním provozu výkladovou část Internetové jazykové příručky, kterou vytvářejí od roku 2004 společně s pracovníky Fakulty informatiky MU. Slovníková část by měla být zveřejněna do konce letošního roku.

Opálková, Markéta. Internetová jazyková příručka. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5052>. urn:nbn:cz:ik‐005052. ISSN 1212-5075.

Cuil aneb Vyhledávání jinak?

English title: 
Cuil or A Different Approach to Search?
Abstract: 

The article briefly introduces Cuil, a new Internet search engine, and compares its features to Google.

V polovině letošního roku se objevil nový vyhledavač – Cuil [čti ku:l] (http://www.cuil.com/). Další vyhledavač – může někdo nabídnout ještě něco nového?

Ehrlichová, Klára. Cuil aneb Vyhledávání jinak?. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5024>. urn:nbn:cz:ik‐005024. ISSN 1212-5075.

Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy

English title: 
Innovative technical database "CSA Illustrata: Technology" – first impressions
Abstract: 

The article is based on comparison of traditional bibliographic databases used for searches concerning mainly metallurgy and related fields (METADEX and Czechoslovak database METAL) with innovative database "CSA Illustrata: Technology". Scope of periodicals abstracted and indexed in individual databases is compared, as well as results of searches based on real customer requests. Although new database brings to users many principal benefits, it is not yet suitable for the needs of metallurgists, mainly due to lack of relevant data - probably due to its rather limited retrospective. Text is supported by factual findings summarised in six tables.

V prosinci 2006 oznámila firma CSA (nyní ProQuest) významnou inovaci – uvedení databáze „CSA Illustrata: Natural Sciences“, používající tzv. „hluboké indexování“ (deep indexing). O této vskutku převratné novince již toho bylo nemálo napsáno či předneseno na různých konferencích (souhrnné informace viz např.

Škandera, Boris. Inovativní technická databáze „CSA Illustrata: Technology“ – první dojmy. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 10 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5022>. urn:nbn:cz:ik‐005022. ISSN 1212-5075.

Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí

English title: 
A new aid to share your knowledge
Abstract: 

Knol – A Unit of Knowledge is a new service provided by Google. Although it resembles Wikipedia in some ways, Knol is not edited by anonymous users and so it may prove to be more reliable. Now it contains approx. 350 articles.

Firma Google 13. prosince 2007 představila svoji novou službu s názvem Knol – A Unit of Knowledge a veřejnosti ji 23. července 2008 v beta verzi zpřístupnila na adrese http://knol.google.com/. Otcem Knolu je zaměstnanec Googlu Udi Manber, kterého potřeba podobné služby napadla v souvislosti s nedostatkem informací o kreslených obrázcích a jejich tvůrcích na webu obecně.

Ehrlichová, Klára. Nový pomocník pro sdílení vašich znalostí. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 9 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4963>. urn:nbn:cz:ik‐004963. ISSN 1212-5075.

Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko

English title: 
Language Corpora: Spain, Russia, Slovakia
Abstract: 

This article presents Corpus del Español, Russian National Corpus and Slovak National Corpus.

Úvod

Snad každý stát se snaží vytvořit vlastní jazykový korpus založený na nejrůznějších textech. Náš seriál se je pokusil přiblížit. Věnovali jsme se nejen zdařilým projektům. Dnešní díl, který je zároveň dílem závěrečným, stručně představí španělský, ruský a slovenský korpus.

Opálková, Markéta. Jazykové korpusy: Španělsko, Rusko, Slovensko. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 8 [cit. 23.04.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4928>. urn:nbn:cz:ik‐004928. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah