Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Regionální knihovna v Karviné-Novém Městě zve do zrekonstruovaných prostor

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Regionální knihovna v Karviné-Novém Městě zve do zrekonstruovaných prostor

0 comments

Od 19. září 2006 se může Regionální knihovna v Karviné-Novém Městě pochlubit nově zrekonstruovanými prostorami. Přijměte tedy pozvání na virtuální exkurzi, která může být inspirací pro osobní návštěvu knihovny.

Knihovna v Karviné-Novém Městě sídlí v budově Městského domu kultury Karviná a patří svou velikostí, počtem návštěvníků i využívaností nabízených služeb mezi největší. Přináleží do spádové oblasti, čítající 18 090 obyvatel, z toho za rok 2005 knihovna registrovala 2 754 čtenářů, z toho 813 dětí a mládeže do 15 let.

Knihovní fond pobočky obsahuje přes 42 000 svazků nejen beletristických, ale je zde dobře zastoupena i naučná literatura a meopomeňme ani 66 titulů periodik. Možná by vás zajímal ještě jeden údaj. Kolik si myslíte, že si naši čtenáři půjčili knih a časopisů? Číslo 151 761 je určitě úctyhodné. Prioritou dětského oddělení v Karviné-Novém Městě je přitáhnout děti zpět ke knihám a četbě jako takové. Proto se zde konají mnohé akce, besedy, soutěže a knihovnické lekce. Za minulý rok jich bylo 247 a zúčastnilo se jich na 5 100 účastníků.

To bylo také důvodem pro celkovou rekonstrukci, která přinesla rozšíření stávajících prostor, vybavení pobočky novým vyhovujícím nábytkem, instalaci moderního osvětlení v podobě množství bodových světel a především, což nejvíce přispěje ke komfortu našich stávajících a samozřejmě nových uživatelů, instalaci moderního klimatizačního systému, který určitě, po zkušenostech z letošního horkého léta, přispěje k příjemnému pobytu v knihovně.

Celá rekonstrukce vyšla z návrhu renomované architektky Evy Špačkové, která se ve svém návrhu držela především zájmem o co největší účelnost a pohodlí pro naše uživatele.

A jak to vlastně v naší knihovně vypadá? Oddělení pro dospělé čtenáře je laděno do příjemné modré a oranžové barvy. Prostorné regály nabízejí knihy, k dispozici jsou příjemná křesla a dokonce i sofa, ve které se lze pohodlně usadit a začíst se do některých z nabízených knih. Pro všechny, kdo do knihovny přijdou za účelem poznání, slouží nově zařízená studovna, která nabízí možnost nejen pohodlného vyhledávání požadovaného materiálu a dokumentů, ale především možnost přístupu k internetu. Díky rekonstrukci vznikla nová místa, počet počítačů s připojením na internet byl zvýšen z pěti na osm, což ocení nejen pravidelní uživatelé, ale i náhodní návštěvníci. To vše, jak pevně věříme, přispěje k pohodlí, kvalitě a především k příjemnému pobytu v naší knihovně.

Výraznou rekonstrukcí prošlo i oddělení pro děti a mládež. Celé je projasněno nejen novým osvětlením, ale i výběrem veselých barev stěn, podlahové krytiny a nábytku, což bezesporu na taková oddělení patří. Celé oddělení bylo zvětšeno, což přispěje k dalším, možná netradičním aktivitám tohoto oddělení. Malí počítačoví nadšenci se mohou radovat z toho, že i zde je čeká o dva počítače s připojením k internetu více, tudíž celkově čtyři. Velice optimálně byla vyřešena sedací místa pro konání besed a knihovnických lekcí s pomocí lavic, které za běžného provozu slouží také jako sedátka, ale lze jej využít i k různým soutěžím.

Neopomněli jsme ani na naše zaměstnance. Kancelář je také vybavena novým nábytkem a regály pro příruční sklad, velmi se líbí i sociální zázemí.

Věříme, že i mezi vámi najdeme naše nové návštěvníky či čtenáře, kteří se možná přijdou jen tak, ze zvědavosti podívat.

Interiér knihovny ve fotografiích

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Pohled do interiéru Regionální knihovny v Karviné - Novém Městě

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KOZUBKOVÁ, Yvona. Regionální knihovna v Karviné-Novém Městě zve do zrekonstruovaných prostor. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 10 [cit. 2023-12-07]. urn:nbn:cz:ik-12239. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12239

automaticky generované reklamy
registration login password