Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Pohled do archivu 4 (výstřižek &)

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Pohled do archivu 4 (výstřižek &)

0 comments
Anglicky
English title: 
An Insight into the Archive (clipping &)
English abstract: 
The library and archive of the Archive of the Fine Arts consists of hundreds of thousands of units. One of the interests is a Clipping. Clippings are an interesting category for archivists; it contains documents as letters, small prints, photographs, envelopes, stickers, vignettes and many more items. The ways to handle such units are now available for the public to see at an exhibition at the DOX Centre for Contemporary Art. This article further describes the functionality of the database of abArt as well as activities of this non-governmental organization.
Autoři: 

Knihovna a dokumentace občanského sdružení Archiv výtvarného umění je dnes zřejmě největší sbírkou materiálů o současném – především českém a slovenském – výtvarném umění, obsahuje řádově statisíce archivních jednotek. Archiv rozlišuje kolem sto padesáti typů dokumentů, z těch nejčastějších to jsou katalog, kniha, sborník, periodikum (časopis, noviny), plakát, pozvánka.

Další početnou skupinou je soubor dokladů uložených samostatně v zakládacích foliích (euroobalech), seřazených v kancelářských pořadačích. Řazení je stejné jako u ostatních typů – tedy podle osob, skupin, institucí, výstav či akcí, dokumentů a pojmů. Různorodý soubor nazýváme pracovně výstřižek. Vlastní výstřižky, tedy texty z periodik, sem také patří. Novinové nebo časopisecké výstřižky zpracováváme jako podřazené dokumenty; nadřazeným dokumentem jsou noviny nebo časopis, kde byl článek otištěný.

Pod pojmem Výstřižek chápeme dokumenty jako například dopis, drobná grafika, ex libris, fotografie, novoročenka, obálka, oznámení o narození, parte, příležitostný tisk, samolepka, svatební oznámení, telegram, text, tisková zpráva, viněta adt. Pod pojmem Výstřižek chápeme dokumenty jako například dopis, drobná grafika, ex libris, fotografie, novoročenka, obálka, oznámení o narození, parte, příležitostný tisk, samolepka, svatební oznámení, telegram, text, tisková zpráva, viněta atd.

Pod pojmem Výstřižek chápeme dokumenty jako například dopis, drobná grafika, ex libris, fotografie, novoročenka, obálka, oznámení o narození, parte, příležitostný tisk, samolepka, svatební oznámení, telegram, text, tisková zpráva, viněta atd.

Jak zpracování výstřižků v abARTu vypadá, je předvedeno v katalogu výstavy na recenzi výstavy Karla Nepraše. Kromě bibliografického záznamu (Pospiszyl, Tomáš. Mistr humoru bez vtipu. Lidové noviny. 3.7.2012, str. 7) jsou z článku vytvořené silné vazby (dokument – umělec, autor textu, instituce, výstava, pojem) i slabé vazby (dokument – zmíněná osoba, zmíněná instituce, zmíněná výstava/akce). Takové vazby umožňující nahlížet (hledat) zpracované prvky z různých stran. Zpracováním článků (výstřižků) vznikají v abARTu obsahy (periodik, knih, katalogů, sborníků), připojením zmíněných výtvarníků rejstříky.

Na zpracování informací o výtvarném umění Archiv vyvíjí, plní a na adrese www.artarchiv.cz/abart volně zpřístupňuje vlastní informační systém. abART je relační databází založenou na atomizaci vkládaných dat a na jejich všestranném propojení. Liší se od ostatních webových stránek zaměřených na výtvarné umění, např. od databáze i-datum Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění nebo od artlistu – databáze současného umění Centra pro současné umění Praha. Kromě atomizace a vazeb má abART několik dalších specifických vlastností. Je nevýběrový, všestranně otevřený (časově, územně a oborově), kompatibilní s jinými databázemi, umožňuje výběr a export dat, např. přehledy výstav, literatury, soubory rodáků, jubileí, regionálních osobností ad. Webové prohlížeče založené jako seznamy a texty s přímými „linky“ na jiné stránky (i-datum, art-list, sca-art) jsou podle mého názoru dříve či později odsouzené k zániku.

Výstupem z práce Archivu není pouze databáze. Archiv vydal několik bibliografických soupisů, na dalších se podílí, k výstavám v Malé věži DOXu vydává katalogy a pohlednice, návštěvníkům se nabízí možnost zakoupit něco z duplicit knih s výtvarně zajímavými typografiemi, z autorských i kolektivních katalogů či plakátů, případně drobné předměty s názvem Atomy umění, inspirované detaily uměleckých děl. Archiv je občanské sdružení, financuje se částečně z grantů (jako badatelské a výzkumné pracoviště), částečně z vlastní odborné činnosti, z prodeje uměleckých děl – darů umělců na podporu činnosti Archivu.

Fond není ještě zdaleka zpracován, je však utříděn, takže badatel, kurátor, student či jiný zájemce se může na Archiv obrátit s dotazem, zda jsou dostupné materiály např. k nějakému výtvarníkovi, skupině, tématu apod. Následně je může prezenčně studovat v knihovně v DOXu, případně si je zapůjčit na výstavu. Dokumenty jsou uloženy většinou v depozitáři v Písnici (několikrát do roka tu pořádá Archiv Den otevřených dveří; další se chystá na první jarní den 2013).

Nový projekt představuje zdánlivě obyčejnou poličku jako jedinečný výrazový prostředek

Nový projekt představuje zdánlivě obyčejnou poličku jako jedinečný výrazový prostředek

Kromě výstavy Výstřižek připravuje Archiv nově každý měsíc miniexpozici nazvanou Polička. Vyčlenili jsme prostor (poličku) na představení autorů, zabývajících se knihou jako jedinečným výrazovým prostředkem. Vystavené autorské knihy si návštěvníci mohou volně prohlédnout, pročíst, prolistovat. Součástí výstav je dokumentace autora (autorů) uložená v Archivu a její zpracování v informačním systému abART. První polička byla věnována Karlu Adamusovi, nynější Pavlu Rudolfovi a nazvaná je: Lekce malého „o“(Vilém Závada: Panichida). Kurátorkami projektu jsou Lucie Rohanová a Barbora Špičáková, zahájení výstavy se koná vždy první pondělí v měsíci v 16 hodin.

Výstava Pohled do archivu 4 je otevřena do konce března 2013 a je doplněna díly Michala Cihláře, Viktora Karlíka a Čestmíra Sušky, inspirovanými převážně novinovým výstřižkem. Autorské „výstřižky“ jsou během výstavy v Malé věži DOXu volně přístupné, jsou součástí expozice. Se strukturou a funkcemi abARTu se zájemci mohou seznámit v archivní knihovně v DOXu, otevřeno (kromě úterý) denně, sobota–pondělí 10–18, středa–pátek 11–19 hodin. Výstava zaujme jistě nejen archiváře, knihovníky, autory biografických hesel i bibliografií, historiky umění: listování v šanonech je intimním odkrýváním netušených informací i souvislostí a také nevšedním dobrodružstvím.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HŮLA, Jiří. Pohled do archivu 4 (výstřižek &). Ikaros [online]. 2013, ročník 17, číslo 2 [cit. 2023-10-02]. urn:nbn:cz:ik-14041. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14041

automaticky generované reklamy