Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podrobné výsledky ankety Moje kniha

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Podrobné výsledky ankety Moje kniha

0 comments

Tato zpráva shrnuje výsledky podrobné analýzy výsledků ankety Moje kniha, které bezprostředně po ukončení ankety (k 30. 9. 2004) a prezentaci celkových výsledků (4. 10. 2004 v rámci Týdne knihoven) ještě nebyly k dispozici. Výsledky i další průběžně doplňované informace týkající se ankety jsou dostupné na http://www.mojekniha.cz.

Na základě obsahu databáze naplněné v průběhu celé ankety údaji o nejoblíbenějších knihách obyvatel ČR byl vytvořen seznam 200 nejoblíbenějších autorů českých čtenářů na počátku 21. století. Na prvním místě se umístila Joanne Kathleen Rowlingová, na druhém místě John Ronald Reuel Tolkien, třetí místo obsadila Lenka Lanczová. Čeští autoři získali celkem téměř 35 % hlasů, britští 28 % a američtí autoři 15 % hlasů.

Dále vznikl seznam 71 nejoblíbenějších českých autorů na počátku 21. století. První příčka patří zmiňované Lence Lanczové, druhé místo Jaroslavu Foglarovi a třetí místo pak Boženě Němcové.

Žebříček nejoblíbenějších knih českých čtenářů na počátku 21. století byl rozšířen z původních 50 na 204 titulů. Připomeňme, že na prvních místech se umístila sága J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi, na druhém místě Tolkienův Pán prstenů a na místě třetím Bible. Mezi těmito 204 tituly se objevuje 43 % českých titulů, pro které hlasovalo 37 % účastníků ankety. Knihy americké provenience tvoří 19 % titulů a hlasovalo pro ně 13 % respondentů. Díky dvěma vítězným knihám byla mezi 204 nejoblíbenějšími knihami britská literatura reprezentována 13 % titulů, pro něž hlasovalo 31% čtenářů.

V anketě hlasovalo přes 93 tisíc obyvatel ČR, tedy cca 1 % naší celkové populace. Oproti tomu v britské anketě hlasovalo 750 tisíc lidí (Velká Británie má 59 milionů obyvatel, hlasovalo tedy cca 1,3 % populace) a v anketě německé 250 tisíc lidí (v Německu žije 82,5 milionů obyvatel, hlasovalo tedy cca 0,3 % populace). Obě zmiňované ankety byly na rozdíl od ankety Moje kniha výrazně podporovány televizními stanicemi.

V britské i v německé anketě se objevuje množství stejných titulů jako v anketě české. Proto lze konstatovat, že obecný čtenářský vkus v ČR se výrazně neliší od vkusu v ostatních zemích. Dále tyto výsledky svědčí o aktivní politice českých nakladatelů a překladatelů – právě díky nim je čtenářům zpřístupněna cizí literatura v češtině.

Čeští čtenáři hlasovali celkem pro více než 12 tisíc titulů knih, přičemž první 204 tituly získaly 47 tisíc hlasů. Z toho plyne, že přibližně polovina hlasujících upřednostňuje zcela jiné tituly. Přes 50 % titulů obdrželo pouze jeden hlas. Tato čísla svědčí o rozmanitosti čtenářských zájmů.

Výsledky hlasování by byly výrazně jiné, kdyby se anketa uskutečnila například před pěti lety. První místa získaly tituly, k jejichž oblíbenosti přispěly mediální kampaně. Z tohoto hlediska je naopak překvapující popularita knih mediálně téměř neznámé Lenky Lanczové - její díla totiž nejsou podpořena ani filmovým zpracováním, ani zařazením mezi povinnou četbu.

Na http://www.mojekniha.cz budou také zařazena vyznání čtenářů vztahující se k jejich oblíbeným knihám. V celé anketě se ostatně jednalo zejména o sdílení radosti z četby.

Zpráva byla zpracována na základě materiálů poskytnutých PhDr. Vítem Richterem, které jsou nyní také k dispozici na http://www.mojekniha.cz.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Podrobné výsledky ankety Moje kniha. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 12 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-11732. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11732

automaticky generované reklamy
registration login password