Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA

0 comments
Podnázev: 
s mediální podporou časopisu Ikaros a vyhrajte skvělé ceny
Autoři: 

Na domácím trhu se nabízí celá řada knihovních systémů. Téměř každá knihovna je uživatelem některého z těchto systémů a má s ním více či méně dobré zkušenosti. Většina z těchto knihoven využívá pro provoz knihovního systému svůj vlastní server a své vlastní síly pro správu systému a vynakládá finanční prostředky na pořízení a provoz "vlastního" systému.

Avšak v době, kdy i české knihovny kooperují při budování a využívání informačních zdrojů a dalších činnostech, nastává čas také na spolupráci při využívání knihovních systémů, na outsourcing knihovních systémů.

Jaká je však situace a podmínky v prostředí knihoven ve vztahu k této službě? Odpověď na tuto otázku se rozhodla zjistit společnost SEFIRA, spol. s r.o. svým průzkumem mezi knihovnami, v oblasti knihovních systémů, aby mohla zkvalitnit a rozšířit nabídku svých služeb knihovnám. Časopis Ikaros se stává se mediálním partnerem tohoto průzkumu, a to tím, že poskytuje prostor pro zveřejňování informací o tomto průzkumu.

Začátkem srpna 2002 společnost SEFIRA osloví vybrané české knihovny s prosbou vyplnit jednoduchý dotazník; získané odpovědi zpracuje pro interní účely. Zaslané dotazníky budou slosovány a tři výherci získají od společnosti SEFIRA věcný dar:
luxusní dřevěnou sadu obsahující kuličkové pero, mikrotužku a nůž na dopisy, v pouzdře, které slouží zároveň jako stojánek.

Přichystána jsou i další překvapení. Jména výherců budou zveřejněna opět na stránkách Ikara.

Pokud máte zájem ovlivnit kvalitu nabídky knihovních systémů na domácím trhu a služeb s využíváním těchto systémů spojených, zúčastněte se v případě oslovení tohoto průzkumu.


Za společnost SEFIRA Marián JURÍK, za Ikaros Petra JEDLIČKOVÁ

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JURÍK, Marián. Podpořte kvalitu nabídky knihovních systémů - zúčastněte se průzkumu společnosti SEFIRA. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 8 [cit. 2023-05-28]. urn:nbn:cz:ik-12375. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12375

automaticky generované reklamy
registration login password