Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu

0 comments

Terezínské ghetto v historii

Po obsazení Československa nacistickým Německem v březnu 1939 byli ze všech skupin obyvatel nejvíce postiženi Židé. Postupně byl rozšiřován okruh omezení a zákazů, který se na ně vztahoval (konfiskace majetku, zákaz vstupu do plováren, kin a parků, omezení možnosti nakupování, používání veřejné dopravy, zákaz navštěvovat školy s nežidovskými dětmi ad.). Od podzimu 1941 je v pevnostním městě Terezín (ležícím nedaleko Litoměřic) budováno židovské ghetto, do kterého jsou v letech 1942 – 1945 deportovány desítky tisíc Židů z Protektorátu i z jiných částí Evropy. Funkcí ghetta bylo soustředit židovské občany na jednom místě a odtud je postupně dále deportovat do pracovních a hlavně vyhlazovacích koncentračních táborů.

I když byl život v ghettu náročný – problémem byl nejen nedostatek jídla, ale i velké množství jeho obyvatel, cizopasný hmyz a infekce – židovská samospráva se snažila život v ghettu organizovat a vytvářet lepší životní podmínky hlavně pro děti a mládež. Proto byly děti a dospívající ubytováni ve zvláštních budovách, tzv. domovech, kde se jim věnovali vychovatelé a učitelé, probíhala tam tajná výuka, byl organizován sportovní i kulturní život.

Projekt VEDEM a nová on-line soutěž "Převezměte terezínskou štafetu!"

Již více než dva roky se s našimi dětmi věnujeme tématu nacistické perzekuce a holocaustu, především s důrazem na osudy tehdejších dětí a mladých lidí, zvláště těch, kteří byli internovaní v terezínském ghettu. Výstupy našeho celoškolního projektu najdete na www.vedem-terezin.cz. Najdete zde mimo jiné i celou řadu metodických materiálů pro školy, včetně aktivit pro děti, které mohou oživit exkurzi přímo v ulicích Terezína.

Během doby práce na projektu jsme stále více poznávali, že nejde zdaleka jen o téma historické, ale především hluboce lidské a dnes aktuálnější než kdy dřív. Tím, že dnešní žáci poznávají temnou, válečnou dobu i to, jak se s ní jejich tehdejší vrstevníci vyrovnávali, dozvědí se o jejich každodenních problémech, kamarádstvích, tvořivosti i o drobných klukovinách, naučí se nově dívat i na svůj současný život a jeho hodnoty. Je to navíc téma v pravém smyslu průřezové, které může obohatit nejen výuku dějepisu a občanské výchovy, ale i českého a německého jazyka, biologie, výchovy ke zdraví, informatiky nebo zeměpisu.

Protože nám přišlo líto, že by žáci z jiných škol byli o podobnou zkušenost jako my ochuzeni, rozhodli jsme se ve spolupráci se vzdělávacím oddělením Židovského muzea v Praze a některými pamětníky Shoa uspořádat soutěž, kterou jsme nazvali: Převezměte terezínskou štafetu! Jejím hlavním smyslem je přiblížit dnešním mladým lidem život tehdejších dětí, seznámit je s jejich tvorbou, zvláště časopisy, které v Terezíně tajně vydávali, a podpořit reflexi dnešního života ve světle historických událostí.

Více informací o soutěži najdete na stránkách www.vedem-terezin.cz/soutez.

Plakát soutěže Převezměte terezínskou štafetu!

Plakát soutěže "Převezměte terezínskou štafetu!"

Ať je Kamarád i vaším kamarádem…

… přál všem čtenářům mladý šéfredaktor Ivan. Bylo to v roce 1943, kdy dvacet kluků v dětském domově Q 609 v terezínském ghettu začalo vydávat svůj časopis "Kamarád". Za necelý rok vyšlo 22 čísel a nechybí v nich barevný komiks, romány na pokračování, reportáže ze života v Terezíně i úvahy o smyslu všeho toho, co tehdejší židovské děti musely prožívat. Bohužel, většina redaktorů se šťastnějších časů nedožila, jejich poselství ale zůstalo zachováno.

V další fázi projektu se nám podařilo tento časopis zpřístupnit na webových stránkách www.vedem-terezin.cz/kamarad. Koncem srpna 2011 jsme zveřejnili skeny všech čísel tohoto časopisu na našem webu. Zpřístupnění časopisu jsme připravili ve spolupráci s izraelskou organizací Theresienstadt Martyrs Remembrance Association. Na stránkách můžete najít skeny všech dochovaných čísel časopisu i informace o jeho autorech a jejich životě.

Více informací o našich předešlých aktivitách najdete v článku "Poselství kluků z ghetta Terezín pokračuje na internetu".

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BIČÁK, Matouš. Nová soutěž má mladým lidem přiblížit holokaust a tvorbu mládeže v terezínském ghettu. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 9 [cit. 2023-01-30]. urn:nbn:cz:ik-13754. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13754

automaticky generované reklamy