Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru

0 comments

O financování programu VISK v příštím roce se s definitivní platností rozhodne při druhém čtení upravené verze vládního návrhu státního rozpočtu na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny. Ta začala 27. listopadu, ale podle předběžného harmonogramu tento klíčový zákon přijde na pořad jednání nejdříve 14. prosince. Podle poslance V. Mlynáře (4K) výsledek hlasování s největší pravděpodobností předurčí usnesení rozpočtového výboru, jehož schůze se uskuteční 10. prosince. Pokud vyzní ve prospěch VISK, dá se předpokládat, že v jeho intencích bude postupovat celá sněmovna. Jako alternativní řešení se za této situace nabízí pozměňovací návrh výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze 14. listopadu (předložený poslancem J. Talířem a schválený v poměru hlasů 12 ku 3), který následně posoudí rozpočtový výbor, aby dotace VISK ve výši 65 miliónů korun byla poskytnuta ze všeobecné pokladní správy. Jistou naději vzbuzuje usnesení rozpočtového výboru ze dne 14. listopadu, v němž "žádá Úřad pro veřejné a informační systémy, aby ve spolupráci s Ministerstvem financí předložil rozpočtovému výboru nejpozději do 4. prosince 2001 seznam výdajů všech programů, položek a jejich kvantifikaci z jednotlivých kapitol SR na rok 2002, které podléhají nutnosti koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií".

Lobování, které v těchto dnech kulminuje, se setkalo s příznivou odezvou především ze strany poslanců ČSSD a Čtyřkoalice, naopak velmi nejistá je podpora u poslanců ODS. Zástupci SKIP proto vyzvali své kolegy, aby oslovili zákonodárce, kteří kandidovali v jejich regionech - přímo nebo prostřednictvím samosprávy. Náměstek ředitele NK ČR M. Hora Ikarovi v této souvislosti sdělil, že z 21 členů rozpočtového výboru je hruba polovina nakloněna VISK podpořit. Jak dále dodal, "v případě neúspěchu budeme velmi silně požadovat po vládě, aby nedopustila zastavení programu a nehospodárnost již vynaložených prostředků a v lednu příštího roku svým usnesením vyčlenila ze svých rezerv určitou částku pro kontinuitu programu do příštího volebního období".

Jak jsme již uvedli, zatímco v letošním roce bylo na VISK přiděleno nakonec 115,9 miliónu korun (z toho více než polovina - 59,8 miliónu připadla na připojení veřejných knihoven k Internetu a na obdobné projekty v rámci podprogramu VISK 3), v návrhu státního rozpočtu pro rok 2002 v kapitole Ministerstva kultury ČR u VISK nefigurovaly žádné finanční prostředky. Přitom, jak shodně konstatovali V. Mlynář, ministr K. Březina, náměstek ministra kultury Z. Novák a předseda ÚVIS J. Krump, kteří se zúčastnili kontrolního dne VISK 23. listopadu v Národní knihovně ČR, jde o jeden z nejlépe připravených programů, které jsou součástí Akčního plánu realizace státní informační politiky.


Zahájení kontrolního dne VISK (v popředí B. Stoklasová a A. Knoll)


Ministr K. Březina a předseda ÚVIS J. Krump


K. Březina vysvětluje tok peněz v rámci SIP


J. Krump


Poslanec V. Mlynář a náměstek ministra kultury Z. Novák (zleva)


V. Mlynář a K. Březina


Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VOJTÁŠEK, Filip. Lobování programu VISK se soustřeďuje na členy rozpočtového výboru. Ikaros [online]. 2001, ročník 5, číslo 12 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-10834. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10834

automaticky generované reklamy