SKIP

Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách

English title: 
March is the Month of Internet for the tenth time – and in libraries for the eighth time
Abstract: 

A description of 10 years history of annual national campaign March – Month of Internet which claim is to encourage increased use of the Internet as a tool for education, business and entertainment among individuals, organizations and local governments in the Czech Republic. Activities of libraries in this project are stressed.

Březen – měsíc internetu se letos uskutečnil již podesáté a třebaže se ozývaly skeptické hlasy k jeho další budoucnosti, jubilejní ročník přinesl v mnohém ohledu překvapivě rekordní výsledky. Jak se na nich podílely knihovny, a vůbec – jaká byla role knihoven v celé historii tohoto projektu?

Winter, Jaroslav. Březen podesáté měsícem internetu - a poosmé i v knihovnách. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4343>. urn:nbn:cz:ik‐004343. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ

Ve dnech 20.-22. 6. 2007 se v budově Regionálního centra Krajského úřadu Olomouckého kraje uskutečnila 6. valná hromada Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) a konference KNIHOVNY.CZ – od internetu ke čtenářství. Podrobné informace o akci jsou k dispozici na adrese http://skip.nkp.cz/ValHro07/.

Kotrlová, Jindřiška; Otrubová, Alena; Skolková, Linda. Zpráva z konference KNIHOVNY.CZ. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4245>. urn:nbn:cz:ik‐004245. ISSN 1212-5075.

Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR

Pražská organizace SKIP ČR pořádala 25. 4. 2007 exkurzi do knihovny Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR (ÚSD). Tato instituce sídlí ve Vlašské ulici č. 9 na Malé Straně v Praze 1. V barokním paláci bylo v minulosti sídlo Heyrovského polarografického ústavu a do roku 1990 Ústavu pro výzkum míru. ÚSD založil PhDr. V. Prečan, který se také stal jeho prvním ředitelem.

Pešoutová, Ivana; Semecká, Dagmar. Návštěva knihovny Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/4088>. urn:nbn:cz:ik‐004088. ISSN 1212-5075.

Dobře utajená knihovna, která vás potěší, jakmile ji najdete

Poznámka redakce: Následující příspěvek vznikl na základě exkurze do knihovny Ďáblice (tj. jedné z poboček Městské knihovny v Praze), kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Knihovna Ďáblice je jednou z automatizovaných poboček knihovní sítě Městské knihovny v Praze.

Slezáková, Helena. Dobře utajená knihovna, která vás potěší, jakmile ji najdete. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3910>. urn:nbn:cz:ik‐003910. ISSN 1212-5075.

Nostická knihovna

V rámci exkurzí do pražských knihoven, pořádaných Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR) a jmenovitě Šárkou Šuranovou, mělo 10 „nejrychlejších“ členů pražské organizace SKIP ČR 11. prosince 2006 možnost navštívit Nostickou knihovnu. Vzhledem k tomu, že knihovnu nelze navštívit jinak než na základě zvláštní domluvy se správci knihovny, jednalo se o značně výjimečnou příležitost, i když v rámci SKIP ČR ne první (a snad ani poslední).

Celbová, Ludmila. Nostická knihovna. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3909>. urn:nbn:cz:ik‐003909. ISSN 1212-5075.

Návštěva Odborné knihovny České národní banky

Poznámka redakce: Následující příspěvek vznikl na základě exkurze do Odborné knihovny České národní banky, kterou uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Návštěva Odborné knihovny ČNB se konala dne 27. 11. 2006 a průvodkyní byla vedoucí knihovny Marta Spurná.

Hronovská, Ingrid. Návštěva Odborné knihovny České národní banky. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3735>. urn:nbn:cz:ik‐003735. ISSN 1212-5075.

Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé dobývají Česko

Naše návštěva se uskutečnila v rámci exkurzí do různých knihoven pořádaných Šárkou Šuranovou z pražské organizace SKIP dne 22. 11. 2006.

Tyburcová, Helena. Na návštěvě v knihovně Institutu Cervantes v Praze aneb Španělé dobývají Česko. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3724>. urn:nbn:cz:ik‐003724. ISSN 1212-5075.

Husova knihovna v Modřanech

V úterý 24. října 2006 se uskutečnila exkurze v Husově knihovně v Modřanech (Komořanská 35/12, Praha 4 - Modřany). Akci uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Štorová, Hana; Voborná, Petra. Husova knihovna v Modřanech. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3691>. urn:nbn:cz:ik‐003691. ISSN 1212-5075.

Exkurze do knihovny Vojenského historického ústavu – papírově nostalgické imprese

Poznámka redakce: Následující příspěvek vznikl na základě exkurze do knihovny Vojenského historického ústavu, která se uskutečnila 16. října 2006. Exkurzi uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP ČR).

Pilař, Jindřich. Exkurze do knihovny Vojenského historického ústavu – papírově nostalgické imprese. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3672>. urn:nbn:cz:ik‐003672. ISSN 1212-5075.

Návštěva knihovny Goethova institutu v Praze

Návštěva německé kulturní organizace Goethe-Institut Praha zorganizovaná pražskou pobočkou SKIP 25. září 2006 v sobě spojila zážitek odborný i kulturní. Kulturní proto, že Goethův institut se nachází v Praze na Masarykově nábřeží 32 v krásné secesní budově bývalé První všeobecné zajišťovací banky, postavené v r. 1905 podle návrhu architekta Jiřího Stibrala s plastickou výzdobou Ladislava Šalouna. Do r. 1989 zde bylo velvyslanectví NDR.

Slezáková, Helena. Návštěva knihovny Goethova institutu v Praze. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/3631>. urn:nbn:cz:ik‐003631. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah