Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze do Knihovny na Vinohradech

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Exkurze do Knihovny na Vinohradech

0 comments

Ve středu 14. 5. 2008 v 15 hodin se uskutečnila exkurze pražské organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) do Knihovny na Vinohradech. Deset účastnic exkurze se sešlo před vchodem do knihovny na Vinohradské třídě, kde jsem je přivítala a uvedla do knihovny. Exkurze začala stručným výkladem o historii knihovny.

Knihovna na Vinohradech patří mezi nejstarší pražské knihovny, otevřena byla již v roce 1885 tehdejším pražským ředitelstvím pošt a telegrafů jako odborářská knihovna spojená s rezortem spojů. Po vzniku samostatného Československa v roce 1918 změnila svůj původní název na název Knihovna poštovních a konceptních úředníků v Praze.

Rozvoj knihovny se datuje od roku 1941, kdy se jejím knihovníkem stal Josef Mleziva. Ten se zasloužil o reorganizaci knihovny a jejích depozitářů i celého systému nakupování a půjčování knih. Prostory knihovny v budově ředitelství pošt se staly v době okupace jedním z center odbojového hnutí, kde byl rovněž skladován tajný fond literatury zakázané Němci.

Po osvobození Československa v květnu 1945 byla knihova s celým fondem (17 000 svazků) přestěhována do ulice Politických vězňů. V září 1945 byla knihovna slavnostně otevřena pod novým názvem Bezručova knihovna poštovních zaměstnanců a resortně připadla pod správu Odborového svazu zaměstnanců v dopravě. Jako první knihovna v republice začala zasílat putovní soubory knih na pošty v pohraničí.

Obliba Bezručovy knihovny v Praze vzrůstala a knihovna začala poskytovat služby i širší kulturní veřejnosti, vzniklo samostatného dětského oddělení.

V roce 1954 byla knihovna přestěhována do budovy Radiopaláce na Vinohradech a zde byla otevřena pod názvem Bezručova knihovna Závodního klubu spojařů. V roce 1959 se knihovna znovu stěhovala, a to do ÚKDŽ (Ústřední kulturní dům železničářů) na náměstí Míru. V té době plnila knihovna i funkci obvodní lidové knihovny.

V roce 1996 se knihovna stala pod názvem Knihovna na Vinohradech příspěvkovou organizací MČ Praha 2 a přestěhovala se do prostor v Korunní ulici 15. V roce 2001 byl v knihovně spuštěn automatizovaný provoz v knihovnickém systému LANius a v roce 2006 knihovna přešla na systém Clavius.

Po výkladu o historii byly účastnice exkurze provedeny po knihovně, po výpůjčních i skladových prostorech a seznámeny se zajímavostmi z průběhu rekonstrukce a stěhování knihovny v roce 2007 i s tím, jak knihovna funguje v současné době.

V roce 2007 se Knihovna na Vinohradech přestěhovala v rámci Prahy 2 do prostor na Vinohradské třídě č. 69. Knihovna v novém je barevnější, modernější a dobře dopravně dostupná. Ze společného vstupu je možné vejít do oddělení pro děti či do oddělení pro dospělé. K dispozici je samostatná studovna - čítárna se čtyřmi počítači s přístupem na internet a elektronickým katalogem knih. V oddělení pro děti je zajímavým prvkem schodové pódium, na kterém děti mohou sedět, číst si, hrát hry, povídat si nebo poslouchat povídání paní knihovnice. V dětském oddělení jsou k dispozici dva počítače s elektronickým katalogem knih a přístupem na internet. V půjčovně pro dospělé jsou umístěny dva počítače s elektronickým katalogem knih a velký volný výběr knih.

Knihovna na Vinohradech poskytuje svým více než třem tisícům čtenářů výpůjční služby v oddělení pro dospělé a v oddělení pro děti. V roce 2007 (resp. 2006) využilo služeb knihovny 15 289 (21 621) návštěvníků, kteří si dohromady vypůjčili 95 244 (120 952) knihovních jednotek. V knihovně se půjčují knihy a periodika, v současné době má knihovna ve fondu cca 53 500 knihovních jednotek a odebírá 47 různých periodik. V roce 2007 přibylo do fondu knihovny 1 981 nových knih. Knihovna je pro dospělé čtenáře otevřena 38 hodin týdně od pondělí do soboty a v oddělení pro děti 19 hodin týdně od pondělí do pátku.

Exkurze skončila volnou diskusí všech účastnic.

Vchod do knihovny

Vchod do knihovny

Vstupní prostor

Vstupní prostor

Půjčovna

Půjčovna

Půjčovna

Půjčovna

Studovna

Studovna

Počítač s přístupem do elektronického katalogu

Počítač s přístupem do elektronického katalogu

Při otevření knihovny

Při otevření knihovny

Dětské oddělení

Dětské oddělení

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BĚHOUNKOVÁ, Běla. Exkurze do Knihovny na Vinohradech. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 6 [cit. 2023-11-30]. urn:nbn:cz:ik-12863. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12863

automaticky generované reklamy