elektronické publikování

Nové oborové kolaborativní projekty ve znamení wiki

Před časem jsme v rámci série článků o elektronických zdrojích psali o projektu Wikipedie - online encyklopedie vznikající spontánně, díky komunitě dobrovolných přispěvatelů-editorů. V následujícím článku se dotkneme hned dvou projektů, které jsou Wikipedii velice podobné, jsou velice mladé a navíc se oba pohybují v našem oboru. Jde o:

Štogr, Jakub. Nové oborové kolaborativní projekty ve znamení wiki. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2023>. urn:nbn:cz:ik‐002023. ISSN 1212-5075.

Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií

Úvod

Šušol, Jaroslav. Elektronické informačné zdroje - vzťah používateľských a autorských preferencií. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/2004>. urn:nbn:cz:ik‐002004. ISSN 1212-5075.

Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení

Internetová veřejná knihovna (The Internet Public Library), která je dostupná na http://www.ipl.org/, si klade za cíl jednak sloužit veřejnosti, jednak jako studijní a výukové prostředí Fakulty informací na Michiganské univerzitě. Její počátky spadají již do roku 1995, letos si tedy připomíná své desáté výročí. Využijme tedy této příležitosti a podívejme se na tento projekt blíže.

Skolková, Linda. Internetová veřejná knihovna slaví desáté výročí svého založení. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1991>. urn:nbn:cz:ik‐001991. ISSN 1212-5075.

Jak skončil Computer-Mediated Communication Magazine

Jestliže se vám obvykle a pravidelně snažíme v Ikarovi představovat elektronické zdroje, které "stojí za to" a které hodnotíme vysoce, pak nyní uděláme výjimku. Připravte se tedy na kritiku vpravdě kritickou.

Štogr, Jakub. Jak skončil Computer-Mediated Communication Magazine. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1879>. urn:nbn:cz:ik‐001879. ISSN 1212-5075.

CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu

Po měsíci se opět vracíme s naším sloupkem oborových webových stránek. V dnešním čísle se seznámíme s databází, která vykazuje hned dvě odlišnosti od informačních zdrojů, o nichž jsme doposud psali. Jedná se o databázi z oblasti počítačových věd a vůbec poprvé o databázi česko-slovenskou.

Opletalová, Gabriela. CSTUG - Československé sdružení uživatelů TeXu. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1799>. urn:nbn:cz:ik‐001799. ISSN 1212-5075.

Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004

Již jedenáctý ročník mezinárodního semináře CASLIN se uskutečnil ve dnech 5.-9. září 2004 v krásném prostředí Slovenského ráje, konkrétně v hotelu Čingov u Spišské Nové Vsi. Tematicky byl zaměřen na šedou literaturu a na spolupráci paměťových institucí. Elektronický sborník příspěvků ze semináře je dostupný z http://www.pulib.sk/elpub/CASLIN04/Zbornik1.htm, příspěvek M.

Skolková, Linda. Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1785>. urn:nbn:cz:ik‐001785. ISSN 1212-5075.

Plné texty děl Eugena Garfielda online

Tento příspěvek stručně představuje webovou prezentaci význačného informačního vědce Eugena Garfielda, Ph.D., který se proslavil zejména tvorbou citačních rejstříků. Stránky si zaslouží pozornost zvláště z toho důvodu, že svým návštěvníkům nabízí plné texty nejenom Garfieldových prací z poslední "elektronické" doby, ale také naskenované práce z dob dřívějších, a to v úctyhodném množství a s neobvyklou retrospektivou. Práce jsou dostupné převážně ve formátu PDF.

Skolková, Linda. Plné texty děl Eugena Garfielda online. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1712>. urn:nbn:cz:ik‐001712. ISSN 1212-5075.

WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů

Workshop s názvem WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů se jako součást konference Inforum 2004 uskutečnil dne 24.5.2004 v Zasedací místnosti NK ČR. Účastníky nejprve jménem organizačního výboru konference přivítal PhDr. Filip Vojtášek. Poté se ujala slova Mgr. Ludmila Celbová a s dalšími příspěvky vystoupili Markéta Simonová, Petra Kačírková, Ing. Petr Žabička a Ing. Jan Heisler.

Ikaros, redakce. WebArchiv : získávání, archivace a zpřístupnění domácích webových zdrojů. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1638>. urn:nbn:cz:ik‐001638. ISSN 1212-5075.

PLoS = Public Library of Science

Tento příspěvek si klade za cíl stručně představit PLoS, tedy Public Library of Science, principy, jimiž se řídí, její vznik a zejména možnosti vyhledávání (nyní v článcích časopisu PLoS Biology, v brzké budoucnosti také v připravovaném časopise PLoS Medicine).

Skolková, Linda. PLoS = Public Library of Science. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1629>. urn:nbn:cz:ik‐001629. ISSN 1212-5075.

Book On Demand

V klasické nakladatelské praxi se od jednoho titulu vydává minimálně 1000 výtisků, přičemž průměrný náklad se v České republice pohybuje okolo 3 500 výtisků. Z ekonomického hlediska se firmám vyplatí vydávat již osvědčené tituly či knihy od známých a osvědčených autorů, neboť každý chybný krok, a to především při výběru titulu, s sebou přináší značné riziko v podobě neprodejných výtisků. Proto dnes nakladatelé neradi produkují díla začínajících autorů a úzce profilové publikace zaměřené jen na omezený okruh čtenářů.

Zátková, Markéta. Book On Demand. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1561>. urn:nbn:cz:ik‐001561. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah