elektronické publikování

Ikaros vstoupil do druhého ročníku

Když jsem se na gymnáziu podílel na vydávání časopisu, potřebovali jsme k tomu psací stroj, papír, nůžky, lepidlo, xerox jako zázračné zařízení a nezbytnou dávku nadšení. Nápad využít počítačovou síť jako prostředek distribuce informací by nám připadal jako vystřižený ze sci-fi románu. Po osmi letech, kdy přišel na svět Ikaros, nezůstal kromě nadšení v této sféře kámen na kameni.

Zvykl jsem si na to, že uvedené pomůcky patří do dávnověku a že je vystřídala pécéčka, diskety, scanner, textový, grafický a HTML editor.

Vojtášek, Filip. Ikaros vstoupil do druhého ročníku. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/130>. urn:nbn:cz:ik‐000130. ISSN 1212-5075.

Co je a co není elektronický časopis

V minulém čísle jsem zmínila několik zásad webdesignu. V tomto článku naváži ve smyslu stanovení několika pravidel elektronického publikování. Neberte to tak, že považuji Ikara za jediný, nejdokonalejší elektronický časopis. :-)

Pod pojem "elektronický časopis" jsou zařazována všechna periodika i pseudoperiodika uveřejněná na Internetu.

Jonáková, Karolina. Co je a co není elektronický časopis. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/135>. urn:nbn:cz:ik‐000135. ISSN 1212-5075.

WWW otevřel elektronickému publikování dveře dokořán, ale idyla nás nečeká

Když se výpočetní technika usadila v roce 1992 v redakcích českých novin a časopisů, obrátila naruby dosavadní způsob jejich přípravy, ale výsledný produkt, který opouští rotačky, se nezměnil (bývalá špatná kvalita reprodukcí fotografií je dávno zapomenuta).
Vojtášek, Filip. WWW otevřel elektronickému publikování dveře dokořán, ale idyla nás nečeká. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/136>. urn:nbn:cz:ik‐000136. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah