databáze

Databáze disertací přístupná v rámci konsorcia ProQuest 5000/PCI Web

Členové konsorcia ProQuest 5000/PCI Web (více než 360 institucí) získali do prosince 2002 možnost přístupu do dalšího významného bibliografického zdroje v kompletní podobě - ProQuest Digital Dissertations, který je jedním z kmenových produktů společnosti ProQuest Information and Learning.

Svoboda, Michael. Databáze disertací přístupná v rámci konsorcia ProQuest 5000/PCI Web. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/982>. urn:nbn:cz:ik‐000982. ISSN 1212-5075.

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu

Mnohý z českých klasických filologů a medievistů se v posledních letech postupně doslýchal, že ani v našem oboru již není přístup k jeho primárním pramenům omezen pouze na knižní edice.

Kalivoda, Jan. Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/874>. urn:nbn:cz:ik‐000874. ISSN 1212-5075.

Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského

Bibliografická a dokumentační činnost má ve Státní pedagogické knihovně Komenského (SPKK) více než půlstoletou tradici. Od konce padesátých let byly v SPKK budovány bibliografické kartotéky, jmenná i systematická. V dnešní době je využívána především jmenná kartotéka, která byla doplňována nepřetržitě zhruba 40 let. Technika pokročila, a tak systém lístkových kartoték nahradily počítače. V současné době jsou v SPKK budovány dvě bibliografické databáze:
1. Pedagogická bibliografická databáze

Košková, Alice. Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/875>. urn:nbn:cz:ik‐000875. ISSN 1212-5075.

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

Veřejná dražba informační agentury Anopress se uskuteční 18. prosince t. r. od 14 hodin v sídle Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1). Předmětem dražby, kterou pořádá společnost GAVLAS, jsou hmotný investiční a neinvestiční majetek, práva k užívání programů, registrované domény a další majetkové hodnoty podle stavu k 30. září 2001 a v ceně, která na základě znaleckého posudku činí více než 18,5 miliónu korun.

Vojtášek, Filip. Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/886>. urn:nbn:cz:ik‐000886. ISSN 1212-5075.

Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu

V minulém pokračování tohoto sloupku jsme se zabývali problematikou internetových knihkupectví. Dnes se podíváme na zdroje, které jsou internetovým knihkupectvím příbuzné - minimálně do té míry, že přinášejí v prostředí Internetu strukturované informace o novinkách na knižním trhu. Těmito zdroji jsou databáze, resp. katalogy dostupné knižní produkce přístupné v prostředí Internetu.

Uvedený typ zdroje může mít v podstatě dvě podoby:
1. Books in Print
2. databáze subjektů knižního trhu na WWW

Celbová, Iva. Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/897>. urn:nbn:cz:ik‐000897. ISSN 1212-5075.

Druhé kolo dražby Anopressu v lednu

Rozhodnutí o dalším osudu informační agentury Anopress se zatím odkládá. Žádný z účastníků veřejné dražby, která se konala 18. prosince 2001 v sídle Autoklubu ČR v Praze, nakonec o koupi neprojevil zájem. Dražební jistotu ve výši jeden milión korun složily tři společnosti (tj. méně, než se předpokládalo), včetně Newton IT, hlavního konkurenta Anopressu. Podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy se druhé kolo dražby uskuteční v lednu. Termín ještě nebyl stanoven. J.

Vojtášek, Filip. Druhé kolo dražby Anopressu v lednu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/902>. urn:nbn:cz:ik‐000902. ISSN 1212-5075.

Česká národní databáze ISSN na webu STK

V lednu 2002 byla na webových stránkách INVIK Státní technické knihovny vystavena Česká národní databáze ISSN obsahující záznamy seriálových publikací, kterým bylo přiděleno ISSN. Kromě záznamů klasických dokumentů jsou do databáze zahrnuty i údaje o elektronických časopisech.

Jeřábková, Eva. Česká národní databáze ISSN na webu STK. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/913>. urn:nbn:cz:ik‐000913. ISSN 1212-5075.

MEDLINE zdarma - mnoho povyku pro nic?

Medline, elektronická obdoba tištěných bibliografických soupisů Index Medicus, Index to Dental Literature a International Nursing, je v současné době největší bibliografickou databází v oblasti medicíny - obsahuje cca 11 miliónů záznamů od roku 1959.

Baková, Adéla. MEDLINE zdarma - mnoho povyku pro nic?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/705>. urn:nbn:cz:ik‐000705. ISSN 1212-5075.

Právní ochrana databází v novém autorském zákoně

Úvod

S prvním dnem prosince loňského roku nabyl na účinnosti zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon; AZ). Byl tak nahrazen původní autorský zákon z roku 1965, jehož právní úprava již často neposkytovala vhodnou odpověď na rychlý vývoj společnosti. Nový AZ je úpravou namnoze komplexnější a v mnohém ohledu právně preciznější.

Smejkal, Ladislav. Právní ochrana databází v novém autorském zákoně. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/718>. urn:nbn:cz:ik‐000718. ISSN 1212-5075.

Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web

Dne 9. dubna se v Městské knihovně v Praze uskutečnila prezentace dvou online služeb ProQuest 5000 a PCI Web, jejímž cílem byla seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dále možnost výměny zkušeností z jejich dosavadního využívání u nás. Akci ProQuest Update 2001, která proběhla druhý den také v Brně, uspořádaly ve spolupráci Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, MKP a Albertina icome Praha.

Svoboda, Michael. Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 23.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/767>. urn:nbn:cz:ik‐000767. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah