databáze

Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny

V rámci Března - měsíce internetu jsme poskytli knihovnám bezplatný přístup do svých elektronických databází s cílem seznámit je s obsahem, formou a možnostmi produkce ČTK. Nyní před vás předstupujeme s nabídkou na možnost využívání našich databází za zvýhodněné ceny.

Dle ohlasu na bezplatný přístup a z dřívějších mnohaletých kontaktů s pracovníky knihoven jsme vytvořili nabídku strukturovanou do těchto skupin:

Chloupková, Andrea. Nabídka České tiskové kanceláře pro knihovny. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/971>. urn:nbn:cz:ik‐000971. ISSN 1212-5075.

Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000

Nabídka online služby ProQuest 5000, kterou díky národní licenci využívá v současnosti 245 institucí převážně z neziskového sektoru, se dočasně - od 1. září do 31. prosince 2001 - rozroste o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Tyto produkty vznikly spojením původních bibliografických databází s vybraným souborem titulů v plnotextové podobě.

Vojtášek, Filip. Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/818>. urn:nbn:cz:ik‐000818. ISSN 1212-5075.

Konsorcium eIFL Direct - co nového

Ve dnech 14. - 15. září 2001 se v Budapešti konalo setkání národních koordinátorů projektu eIFL Direct. Pro více než 50 účastníků byl připraven velice zajímavý, ale velice nabitý program. Kromě společných jednání se dále ve třech skupinách uskutečnily čtyři pracovně intenzivní "working session". Hovořilo se o problémech při zaváděním projektu, prezentacích, školeních, statistikách atd. K dispozici byly již předem zaslané zprávy jednotlivých zemích a porovnaní s jinými zúčastněnými zeměmi je zajímavé a inspirující.

Nová, Hana. Konsorcium eIFL Direct - co nového. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/830>. urn:nbn:cz:ik‐000830. ISSN 1212-5075.

O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě

Společnost Anopress, která provozuje fulltextovou databázi českých médií TamTam, bude prodána formou veřejné dražby, která by podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy měla proběhnout v prosinci tohoto roku. J. Kozel z obchodního oddělení Anopress doplnil, že "tato forma byla zvolena jako nejtransparentnější také proto, že mezi zájemci jsou i zahraniční společnosti". Příslušný soudní a znalecký audit společnosti byl měl být dokončen během tohoto týdne a následně bude zveřejněna dražební vyhláška.

Vojtášek, Filip. O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/864>. urn:nbn:cz:ik‐000864. ISSN 1212-5075.

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu

Mnohý z českých klasických filologů a medievistů se v posledních letech postupně doslýchal, že ani v našem oboru již není přístup k jeho primárním pramenům omezen pouze na knižní edice.

Kalivoda, Jan. Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/874>. urn:nbn:cz:ik‐000874. ISSN 1212-5075.

Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského

Bibliografická a dokumentační činnost má ve Státní pedagogické knihovně Komenského (SPKK) více než půlstoletou tradici. Od konce padesátých let byly v SPKK budovány bibliografické kartotéky, jmenná i systematická. V dnešní době je využívána především jmenná kartotéka, která byla doplňována nepřetržitě zhruba 40 let. Technika pokročila, a tak systém lístkových kartoték nahradily počítače. V současné době jsou v SPKK budovány dvě bibliografické databáze:
1. Pedagogická bibliografická databáze

Košková, Alice. Informace o databázích Státní pedagogické knihovny Komenského. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/875>. urn:nbn:cz:ik‐000875. ISSN 1212-5075.

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

Veřejná dražba informační agentury Anopress se uskuteční 18. prosince t. r. od 14 hodin v sídle Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1). Předmětem dražby, kterou pořádá společnost GAVLAS, jsou hmotný investiční a neinvestiční majetek, práva k užívání programů, registrované domény a další majetkové hodnoty podle stavu k 30. září 2001 a v ceně, která na základě znaleckého posudku činí více než 18,5 miliónu korun.

Vojtášek, Filip. Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/886>. urn:nbn:cz:ik‐000886. ISSN 1212-5075.

Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu

V minulém pokračování tohoto sloupku jsme se zabývali problematikou internetových knihkupectví. Dnes se podíváme na zdroje, které jsou internetovým knihkupectvím příbuzné - minimálně do té míry, že přinášejí v prostředí Internetu strukturované informace o novinkách na knižním trhu. Těmito zdroji jsou databáze, resp. katalogy dostupné knižní produkce přístupné v prostředí Internetu.

Uvedený typ zdroje může mít v podstatě dvě podoby:
1. Books in Print
2. databáze subjektů knižního trhu na WWW

Celbová, Iva. Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/897>. urn:nbn:cz:ik‐000897. ISSN 1212-5075.

Druhé kolo dražby Anopressu v lednu

Rozhodnutí o dalším osudu informační agentury Anopress se zatím odkládá. Žádný z účastníků veřejné dražby, která se konala 18. prosince 2001 v sídle Autoklubu ČR v Praze, nakonec o koupi neprojevil zájem. Dražební jistotu ve výši jeden milión korun složily tři společnosti (tj. méně, než se předpokládalo), včetně Newton IT, hlavního konkurenta Anopressu. Podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy se druhé kolo dražby uskuteční v lednu. Termín ještě nebyl stanoven. J.

Vojtášek, Filip. Druhé kolo dražby Anopressu v lednu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/902>. urn:nbn:cz:ik‐000902. ISSN 1212-5075.

Česká národní databáze ISSN na webu STK

V lednu 2002 byla na webových stránkách INVIK Státní technické knihovny vystavena Česká národní databáze ISSN obsahující záznamy seriálových publikací, kterým bylo přiděleno ISSN. Kromě záznamů klasických dokumentů jsou do databáze zahrnuty i údaje o elektronických časopisech.

Jeřábková, Eva. Česká národní databáze ISSN na webu STK. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 23.09.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/913>. urn:nbn:cz:ik‐000913. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah