databáze

Denní zpravodajství v databázi KnowEurope

Po zpřístupnění českého rozhraní databáze KnowEurope, které bylo oznámeno v červnovém čísle, se uživatelé dočkali další příjemné změny. Pod názvem Denní zpravodajství (Daily Bulletin) byla do databáze zařazena denně aktualizovaná rubrika, která obsahuje souhrn novinek týkajících se Evropské unie. Její jádro tvoří úvodní článek o důležité události doplněný odkazy na související dokumenty Evropské komise.

Nová, Hana. Denní zpravodajství v databázi KnowEurope. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 8 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/988>. urn:nbn:cz:ik‐000988. ISSN 1212-5075.

Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince

Veřejná dražba informační agentury Anopress se uskuteční 18. prosince t. r. od 14 hodin v sídle Autoklubu ČR (Opletalova 29, Praha 1). Předmětem dražby, kterou pořádá společnost GAVLAS, jsou hmotný investiční a neinvestiční majetek, práva k užívání programů, registrované domény a další majetkové hodnoty podle stavu k 30. září 2001 a v ceně, která na základě znaleckého posudku činí více než 18,5 miliónu korun.

Vojtášek, Filip. Anopress bude prodán v dražbě 18. prosince. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/886>. urn:nbn:cz:ik‐000886. ISSN 1212-5075.

Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu

V minulém pokračování tohoto sloupku jsme se zabývali problematikou internetových knihkupectví. Dnes se podíváme na zdroje, které jsou internetovým knihkupectvím příbuzné - minimálně do té míry, že přinášejí v prostředí Internetu strukturované informace o novinkách na knižním trhu. Těmito zdroji jsou databáze, resp. katalogy dostupné knižní produkce přístupné v prostředí Internetu.

Uvedený typ zdroje může mít v podstatě dvě podoby:
1. Books in Print
2. databáze subjektů knižního trhu na WWW

Celbová, Iva. Databáze/katalogy knižní produkce přístupné na Internetu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/897>. urn:nbn:cz:ik‐000897. ISSN 1212-5075.

Druhé kolo dražby Anopressu v lednu

Rozhodnutí o dalším osudu informační agentury Anopress se zatím odkládá. Žádný z účastníků veřejné dražby, která se konala 18. prosince 2001 v sídle Autoklubu ČR v Praze, nakonec o koupi neprojevil zájem. Dražební jistotu ve výši jeden milión korun složily tři společnosti (tj. méně, než se předpokládalo), včetně Newton IT, hlavního konkurenta Anopressu. Podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy se druhé kolo dražby uskuteční v lednu. Termín ještě nebyl stanoven. J.

Vojtášek, Filip. Druhé kolo dražby Anopressu v lednu. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 1 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/902>. urn:nbn:cz:ik‐000902. ISSN 1212-5075.

Česká národní databáze ISSN na webu STK

V lednu 2002 byla na webových stránkách INVIK Státní technické knihovny vystavena Česká národní databáze ISSN obsahující záznamy seriálových publikací, kterým bylo přiděleno ISSN. Kromě záznamů klasických dokumentů jsou do databáze zahrnuty i údaje o elektronických časopisech.

Jeřábková, Eva. Česká národní databáze ISSN na webu STK. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 2 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/913>. urn:nbn:cz:ik‐000913. ISSN 1212-5075.

MEDLINE zdarma - mnoho povyku pro nic?

Medline, elektronická obdoba tištěných bibliografických soupisů Index Medicus, Index to Dental Literature a International Nursing, je v současné době největší bibliografickou databází v oblasti medicíny - obsahuje cca 11 miliónů záznamů od roku 1959.

Baková, Adéla. MEDLINE zdarma - mnoho povyku pro nic?. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 2 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/705>. urn:nbn:cz:ik‐000705. ISSN 1212-5075.

Právní ochrana databází v novém autorském zákoně

Úvod

S prvním dnem prosince loňského roku nabyl na účinnosti zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen autorský zákon; AZ). Byl tak nahrazen původní autorský zákon z roku 1965, jehož právní úprava již často neposkytovala vhodnou odpověď na rychlý vývoj společnosti. Nový AZ je úpravou namnoze komplexnější a v mnohém ohledu právně preciznější.

Smejkal, Ladislav. Právní ochrana databází v novém autorském zákoně. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 3 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/718>. urn:nbn:cz:ik‐000718. ISSN 1212-5075.

Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web

Dne 9. dubna se v Městské knihovně v Praze uskutečnila prezentace dvou online služeb ProQuest 5000 a PCI Web, jejímž cílem byla seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dále možnost výměny zkušeností z jejich dosavadního využívání u nás. Akci ProQuest Update 2001, která proběhla druhý den také v Brně, uspořádaly ve spolupráci Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, MKP a Albertina icome Praha.

Svoboda, Michael. Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/767>. urn:nbn:cz:ik‐000767. ISSN 1212-5075.

Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu

Amatérská geneaologie patří ve Spojených státech bezesporu k rozšířeným zálibám. Pravda, v proslulém tamějším "tavicím kotli" se již rozpustily kulturní rozdíly, kterými se lidé, kteří se vydali na cestu přes oceán, vyznačovali (aspoň pokud jde o Američany evropského původu), ale to mnohým z nich nebrání v tom, aby se nesnažili vypátrat, kdy a hlavně odkud jejich předci do nové vlasti přišli.

Vojtášek, Filip. Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/784>. urn:nbn:cz:ik‐000784. ISSN 1212-5075.

O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim

Rozhodnutí o novém majiteli společnosti Anopress, která je v konkurzním řízení od dubna t. r., by mohlo padnout v září nebo v říjnu. Potvrdil to Ikarovi správce konkurzní podstaty V. Brázda, který dále uvedl, že Anopress bude nabídnut k prodeji vcelku, tj. včetně obchodních smluv, licencí, pohledávek, závazků, práv a povinností k pokračování dosavadní činnosti. O koupi zatím projevilo seriózní zájem pět firem, na náš dotaz však V. Brázda odmítl sdělit podrobnější informace.

Vojtášek, Filip. O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 27.11.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/794>. urn:nbn:cz:ik‐000794. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah