databáze

Novinky v nabídce projektu eIFL Direct

S praktickými výhodami licenčních podmínek, sjednaných mezi Open Society Institute a firmy EBSCO pro účastnické země projektu eIFL Direct, jsme se již setkali několikrát. Samozřejmě především je to cena určená pro celé konsorcium a následně rozdělená mezi jednotlivé účastnické země, která je mnohem nižší, než cena při nákupu databází byť i pro konsorcium jedné země. Také stanovení stejné výše ceny na tříleté období má nepochybně své klady. Jednoduše řečeno - za stejné peníze dostáváme více.

Nová, Hana. Novinky v nabídce projektu eIFL Direct. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/945>. urn:nbn:cz:ik‐000945. ISSN 1212-5075.

Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web

Dne 9. dubna se v Městské knihovně v Praze uskutečnila prezentace dvou online služeb ProQuest 5000 a PCI Web, jejímž cílem byla seznámení odborné veřejnosti s novinkami a dále možnost výměny zkušeností z jejich dosavadního využívání u nás. Akci ProQuest Update 2001, která proběhla druhý den také v Brně, uspořádaly ve spolupráci Ústřední knihovna Univerzity Karlovy, MKP a Albertina icome Praha.

Svoboda, Michael. Rekapitulace využití služeb ProQuest 5000 a PCI Web. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/767>. urn:nbn:cz:ik‐000767. ISSN 1212-5075.

Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu

Amatérská geneaologie patří ve Spojených státech bezesporu k rozšířeným zálibám. Pravda, v proslulém tamějším "tavicím kotli" se již rozpustily kulturní rozdíly, kterými se lidé, kteří se vydali na cestu přes oceán, vyznačovali (aspoň pokud jde o Američany evropského původu), ale to mnohým z nich nebrání v tom, aby se nesnažili vypátrat, kdy a hlavně odkud jejich předci do nové vlasti přišli.

Vojtášek, Filip. Unikátní databáze záznamů přistěhovalců do Ameriky na webu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/784>. urn:nbn:cz:ik‐000784. ISSN 1212-5075.

O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim

Rozhodnutí o novém majiteli společnosti Anopress, která je v konkurzním řízení od dubna t. r., by mohlo padnout v září nebo v říjnu. Potvrdil to Ikarovi správce konkurzní podstaty V. Brázda, který dále uvedl, že Anopress bude nabídnut k prodeji vcelku, tj. včetně obchodních smluv, licencí, pohledávek, závazků, práv a povinností k pokračování dosavadní činnosti. O koupi zatím projevilo seriózní zájem pět firem, na náš dotaz však V. Brázda odmítl sdělit podrobnější informace.

Vojtášek, Filip. O prodeji Anopressu se rozhodne zřejmě na podzim. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 7 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/794>. urn:nbn:cz:ik‐000794. ISSN 1212-5075.

Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury

Texty klasiků anglické a americké literatury (např. Williama Shakespeara, Charlese Dickense, Oscara Wilda, Jane Austenové, Edgara Allana Poa aj.) či texty laickému čtenáři méně známých autorů v originálním znění, shromážděné na jednom místě a přehledně uspořádané, aniž by bylo třeba procházet katalogy mnoha knihoven - tak by se dala stručně charakterizovat online antologie Literature Online.

Vojtášek, Filip. Cenný zdroj pro studium anglické a americké literatury. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/801>. urn:nbn:cz:ik‐000801. ISSN 1212-5075.

Katastr nemovitostí od září v plné verzi

Již od 23. června 2001 existuje možnost využít dálkový přístup ke Katastru nemovitostí prostřednictvím Internetu (ISKN). K dispozici byly dány údaje z těch katastrálních úřadů, ve kterých již proběhla migrace dat do nového systému. Od počátku září jsou k dispozici kompletní údaje z celé republiky, poslední tři katastrální úřady skončily migraci dat ke 2. 9. 2001.

Grosserová, Helena. Katastr nemovitostí od září v plné verzi. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/816>. urn:nbn:cz:ik‐000816. ISSN 1212-5075.

Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000

Nabídka online služby ProQuest 5000, kterou díky národní licenci využívá v současnosti 245 institucí převážně z neziskového sektoru, se dočasně - od 1. září do 31. prosince 2001 - rozroste o další tři významné oborové databáze: AGRICOLA PlusText, ERIC PlusText a MEDLINE with Full Text. Tyto produkty vznikly spojením původních bibliografických databází s vybraným souborem titulů v plnotextové podobě.

Vojtášek, Filip. Databáze AGRICOLA, ERIC a MEDLINE částečně s plnými texty v online službě ProQuest 5000. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 9 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/818>. urn:nbn:cz:ik‐000818. ISSN 1212-5075.

Konsorcium eIFL Direct - co nového

Ve dnech 14. - 15. září 2001 se v Budapešti konalo setkání národních koordinátorů projektu eIFL Direct. Pro více než 50 účastníků byl připraven velice zajímavý, ale velice nabitý program. Kromě společných jednání se dále ve třech skupinách uskutečnily čtyři pracovně intenzivní "working session". Hovořilo se o problémech při zaváděním projektu, prezentacích, školeních, statistikách atd. K dispozici byly již předem zaslané zprávy jednotlivých zemích a porovnaní s jinými zúčastněnými zeměmi je zajímavé a inspirující.

Nová, Hana. Konsorcium eIFL Direct - co nového. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/830>. urn:nbn:cz:ik‐000830. ISSN 1212-5075.

O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě

Společnost Anopress, která provozuje fulltextovou databázi českých médií TamTam, bude prodána formou veřejné dražby, která by podle správce konkurzní podstaty V. Brázdy měla proběhnout v prosinci tohoto roku. J. Kozel z obchodního oddělení Anopress doplnil, že "tato forma byla zvolena jako nejtransparentnější také proto, že mezi zájemci jsou i zahraniční společnosti". Příslušný soudní a znalecký audit společnosti byl měl být dokončen během tohoto týdne a následně bude zveřejněna dražební vyhláška.

Vojtášek, Filip. O novém vlastníkovi Anopressu se rozhodne ve veřejné dražbě. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/864>. urn:nbn:cz:ik‐000864. ISSN 1212-5075.

Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu

Mnohý z českých klasických filologů a medievistů se v posledních letech postupně doslýchal, že ani v našem oboru již není přístup k jeho primárním pramenům omezen pouze na knižní edice.

Kalivoda, Jan. Latinská a řecká literatura antiky a středověku dostupná na českém Internetu. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/874>. urn:nbn:cz:ik‐000874. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah