databáze

Proč knihovny volí Dialog (Wendy Sheville)

Wendy Sheville

Ve svém příspěvku se autorka zaměřila nejdříve na výčet aktivit a tematické pokrytí databází společnosti Thomson Dialog. Zmínila fakt, že v rámci Dialogu je možno v současné době nalézt 900 databází, přes 470 milionů záznamů a je užíván více jak 20 miliony koncových uživatelů z celého světa.

Ikaros, redakce. Proč knihovny volí Dialog (Wendy Sheville). Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1926>. urn:nbn:cz:ik‐001926. ISSN 1212-5075.

Prezentace posterů

Milan Talich

Milan Talich představil oborový monitoring médií čili "elektronickou výstřižkovou službu" Odvětvového informačního střediska a Zeměměřická knihovny VÚGTK (Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického). Tu zajišťuje Newton IT a sledovány jsou nejen české deníky a časopisy, ale i rozhlasové a televizní stanice a vybrané zpravodajské servery.

Ikaros, redakce. Prezentace posterů. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1929>. urn:nbn:cz:ik‐001929. ISSN 1212-5075.

Scopus - nový navigační nástroj pro vědce

Scopus

Společnost Elsevier představila svůj relativně nový produkt - Scopus - vyhledávač v největší a denně aktualizované databázi abstraktů (s 27 miliony záznamů, 230 miliony citacemi a více než 200 miliony odkazy na relevantní vědecké webové stránky za použití systému Scirus). Abstrakty v databázi pokrývají historii do roku 1966 a všechny vědní obory.

Ikaros, redakce. Scopus - nový navigační nástroj pro vědce. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1931>. urn:nbn:cz:ik‐001931. ISSN 1212-5075.

About.com

Přehlcení informacemi, daty a fakty. Všedostupnost (nejen) pomocí Googlu vs. kolísající kvalita zdrojů na internetu a související problémy, které se snaží řešit mnozí a nejrůznějšími způsoby. Podívejme se dnes na jeden úspěšný "projekt", příklad, jak se podařilo získat důvěru lidí, zajistit důvěryhodnost informací a přitom vytvořit "znalostní databázi", ve které není koncový uživatel ztracen a opuštěn, "ponechán napospas".

Štogr, Jakub. About.com. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1845>. urn:nbn:cz:ik‐001845. ISSN 1212-5075.

Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele

Když byl v září 1991 v bibliografickém oddělení Ústavu pro českou literaturu AV ČR (ÚČL) uložen první záznam do databáze v počítači, neměl asi nikdo z tehdejšího týmu bibliografů úplně přesnou představu, kam výměna tradičních nástrojů (lístkových kartoték nebo tištěných ročenek) za programové prostředí CDS/ISIS povede.

Mika, Jiří; Miková, Jana. Databáze české literární bibliografie pohledem zpracovatele a uživatele. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1778>. urn:nbn:cz:ik‐001778. ISSN 1212-5075.

Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie

Wikipedia (www.wikipedia.org) je projektem Wikimedia Foundation, jehož cílem je vytvořit online zdarma přístupnou, čistě elektronickou encyklopedii, a to v mnoha jazykových verzích. Jejím specifikem je však zejména charakter vzniku jejího obsahu - jedná se o kolaborativní dílo uživatelů Wikipedie, tj. obsah této encyklopedie je volně spoluvytvářen a přetvářen.

Štogr, Jakub. Wikipedia - otevřená kolaborativní encyklopedie. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1745>. urn:nbn:cz:ik‐001745. ISSN 1212-5075.

Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008

Mezi schválenými projekty druhého kola grantového programu 1N vyhlášeného MŠMT ČR je projekt podaný Národní knihovnou ČR „Databáze EBSCO - zdroj vědeckých informací pro humanitní a společenské obory”. Projekt se na základě hodnocení oponentních posudků a rozhodnutí odborné komise umístil jako osmý v celkovém pořadí, jeho financování je tedy v letech 2004-2008 zabezpečeno.

Nová, Hana. Databáze EBSCO díky podpoře z programu 1N přístupná do roku 2008. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1740>. urn:nbn:cz:ik‐001740. ISSN 1212-5075.

Books@Ovid plně integrovány s bibliografickými databázemi a elektronickými časopisy (Reiner Klimesch)

Databáze Books od Ovid Technologies se specializuje na oblast medicíny, ošetřovatelství a farmacie. Vysoká pozornost je věnována vyhledávání, které probíhá v přirozeném jazyce, řeší problém synonym a vytváří speciální hodnotící škály pro určení relevance vyhledaných záznamů. Databáze je propojena se všemi zdroji Ovid (umožňuje tedy tzv.

Ikaros, redakce. Books@Ovid plně integrovány s bibliografickými databázemi a elektronickými časopisy (Reiner Klimesch). Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5/2 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1661>. urn:nbn:cz:ik‐001661. ISSN 1212-5075.

Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové

V rámci loňské akce Březen - měsíc internetu si hudební oddělení KMHK vyžádalo 14denní bezplatný zkušební vstup do Grove Music Online. Chtěli jsme nejen využít možnosti, která se v průběhu BMI nabízela, ale hlavně jsme si chtěli ověřit, zda bude o tento elektronický zdroj zájem. Encyklopedie není v Královehradeckém ani Pardubickém kraji dostupná a tak jsme všechny zájemce ani neuspokojili. Opakované dotazy na encyklopedii nás v průběhu roku přivedli k myšlence pokusit se o zakoupení předplatného.

Hrdá, Libuše. Zpřístupnění databáze Grove Music Online Knihovně města Hradec Králové. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 5 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1626>. urn:nbn:cz:ik‐001626. ISSN 1212-5075.

Databáze fyzikálních a matematických článků

Abstrakt: Tento příspěvek seznamuje s ojedinělým elektronickým informačním zdrojem - internetovou databází fyzikálních a matematických článků - arXivem. arXiv je databáze jak již publikovaných, tak i doposud ještě nepublikovaných článků, z nichž všechny je možno volně stáhnout. On-line databáze arXiv se stává prvořadým knihovnickým informačním zdrojem, rovnocenným s on-line přístupem ke špičkovým vědeckým časopisům, publikovaným v této oblasti.

Opletalová, Gabriela. Databáze fyzikálních a matematických článků. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1553>. urn:nbn:cz:ik‐001553. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah