databáze

Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR

Databáze RSZ (Referenční služby a informační zdroje v knihovnách) Národní knihovny ČR vznikla v roce 2000 v rámci projektu Referenční centrum NK ČR – brána do světa informací, který získal finanční podporu z prostředků ministerstva školství (program Informační zdroje pro výzkum a vývoj).

Hlasivcová, Markéta; Manoušková, Zdeňka. Referenční služby a informační zdroje v knihovnách ČR. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 12 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1528>. urn:nbn:cz:ik‐001528. ISSN 1212-5075.

Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce

Práce v malé vědecké knihovně mi před téměř pěti lety připadala díky nízkému platu a ospalé atmosféře státního sektoru nezajímavá. Při studiu jsem však na zkoušku nastoupila do knihovny Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR a postupně poznávala, že zdání někdy klame a závěry není radno dělat bez zkušeností.

Novotná, Michaela. Knihovníkem v malé vědecké knihovně s Jednotnou informační bránou po pravé ruce. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1481>. urn:nbn:cz:ik‐001481. ISSN 1212-5075.

Databáze staveb a rekonstrukcí knihoven

V červnu 2003 byl ve spolupráci SKIP a Státní technické knihovny zahájen projekt databáze staveb a rekonstrukcí v ČR. Každý záznam na stavební akci obsahuje soubor standardních údajů (celek 56 položek), který svým obsahem a strukturou vychází z dotazníku, který používá komise pro výstavbu knihoven IFLA. Jedná se o tyto základní bloky údajů:

Richter, Vít. Databáze staveb a rekonstrukcí knihoven. Ikaros [online]. 2003, roč. 7, č. 9 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1479>. urn:nbn:cz:ik‐001479. ISSN 1212-5075.

Báze národních autorit v polovině roku 2002

Úvodem

Když jsem v r. 1999 psala pro časopis Národní knihovna článek "Úskalí tvorby a využívání báze jmenných autorit", byli jsme na počátku budování autoritní báze a já nebyla přílišným optimistou, pokud jde o další vývoj v této oblasti.

Dvořáková, Helena. Báze národních autorit v polovině roku 2002. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 11 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1202>. urn:nbn:cz:ik‐001202. ISSN 1212-5075.

Specializované registry klinických studií

Ve sloupku z prosince minulého roku byla řeč o možnostech vyhledávání klinických studií prostřednictvím webovských registrů. Jak jsem ostatně slíbila na konci článku, vracím se opět k této problematice, avšak tentokrát se zaměřím na registry specializované na určitou oblast.

Jarolímková, Adéla. Specializované registry klinických studií. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 10 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1190>. urn:nbn:cz:ik‐001190. ISSN 1212-5075.

ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR

V roce 1983 rozhodlo prezídium tehdejší ČSAV o vytvoření automatizovaného bibliografického systému, zahrnujícího veškerou původní vědeckou publikační produkci všech svých ústavů. Na rozdíl od běžných bibliografických soupisů měla tato evidence sloužit též k hodnocení produktivity vědecké práce v základním výzkumu. Vytvořením tohoto systému byla pověřena Základní knihovna-Ústředí vědeckých informací ČSAV (KNAV), nynější Knihovna AV ČR (KNAV).
Vítek, Antonín. ASEP - Automatizovaný systém evidence publikací v AV ČR. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 8 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1159>. urn:nbn:cz:ik‐001159. ISSN 1212-5075.

O Current Contents je zájem především na přírodovědeckých a lékařských fakultách

Mezi nejvýznamnější databázové zdroje sekundárních informací patří bezesporu Current Contents, které produkuje Institute for Scientific Informaction (ISI). Jde o elektronickou podobu referátového časopisu Current Contents. Pro sedm řad týdně aktualizovaných Current Contents je excerpováno okolo sedmi tisíc časopisů z oblasti vědy, techniky, sociálních a humanitní věd i umění.
Grosserová, Helena. O Current Contents je zájem především na přírodovědeckých a lékařských fakultách. Ikaros [online]. 2000, roč. 4, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1142>. urn:nbn:cz:ik‐001142. ISSN 1212-5075.

Databáze elektronických seriálů

Hned na úvod tohoto sloupku by bylo dobré zastavit se u jeho názvu. Pojem databáze elektronických seriálů je poměrně široký a může obsáhnout prakticky cokoli - od nejjednoduššího souboru elektronických seriálů volně dostupných v síti internet až po propracované online plnotextové databáze, či šířeji, služby renomovaných nakladatelů a dalších zprostředkovatelských firem. Samozřejmě se zde zaměříme především na tu druhou jmenovanou variantu, pro kterou se u nás používá i termín elektronické informační zdroje.

Šťastná, Petra. Databáze elektronických seriálů. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 3 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1001>. urn:nbn:cz:ik‐001001. ISSN 1212-5075.

Historik a databáze

Výzkumné centrum pro dějiny vědy spolu s Ústavem dějin a Archivem Univerzity Karlovy pořádají jednodenní pracovní seminář "Historik a databáze. Možnosti a meze využití databázových programů pro historický výzkum", který se koná ve čtvrtek 3. října 2002 v Zelené posluchárně Karolina (Praha 1, Celetná 20, 1. p., č. 141).

Svatoš, Michal. Historik a databáze. Ikaros [online]. 2002, roč. 6, č. 7 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1019>. urn:nbn:cz:ik‐001019. ISSN 1212-5075.

Co je Web of Sciences a jak ho lze využít

Díky grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získalo 28 vědeckých institucí přístup do databáze Web of Sciences, která je zpracovávána ve Filadelfii (USA) v Ústavu pro vědecké informace (Institute for Scientific Information). Projekt nese název Velkoplošná multilicence na přístup do databáze Web of Sciences.

Pitterová, Květa. Co je Web of Sciences a jak ho lze využít. Ikaros [online]. 2001, roč. 5, č. 1 [cit. 21.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1047>. urn:nbn:cz:ik‐001047. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah