Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak se chovají uživatelé Googlu?

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Jak se chovají uživatelé Googlu?

0 comments

11. července 2006 se na katedře počítačů Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze na Karlově náměstí uskutečnila přednáška Jennifer Goveové, PhD., ze společnosti Google Inc. Přednáška byla nazvána The Science and Art of User Experience at Google, týkala se tedy problematiky zkoumání zkušenosti uživatelů, jak je pojímána ve společnosti Google. Akci uspořádala Czech SIGCHI (Special Interest Group on Computer-Human Interaction, tedy Odborná zájmová skupina zabývající se interakcí člověka s počítačem). Na jejím webu lze nalézt zatím alespoň abstrakt přednášky. Přednáška nebyla nahrávána a byly omezeny i možnosti fotografování a pořizování dalších záznamů.

J. Goveová nejprve stručně představila společnost Google, zmínila její poslání (organizovat informace z celého světa a učinit je všeobecně přístupnými a užitečnými) a upozornila na její hlavní produkty (v současné době jich je cca třicet). Cca 70 % svého úsilí věnuje společnost Google na rozvoj v oblasti vyhledávání a internetové reklamy, 20 % pak na různá rozšíření základního vyhledávání a 10 % na výzkum.

Jedním z typických znaků produktů společnosti Google je snaha o zachování jednoduchosti vyhledávacího rozhraní, která byla a dosud je typická pro stejnojmenný vyhledávač (ten přitom můžeme považovat za bránu k dalším produktům). Přednášející zdůraznila, že 80 % uživatelů bude vždy využívat pouze 20 % funkcí a vlastností produktu. Ty lze vylepšovat na základě výzkumu chování uživatelů – hlavním doporučením je nenechat se vést pouze intuicí a snažit se porozumět cílům uživatele.

Ve společnosti Google je proto využívána řada technik a metod určených pro testování chování uživatelů – od vzdáleného testování až po testování, kdy se výzkumný pracovník nachází na stejném místě jako uživatel (ať už v počítačové laboratoři nebo např. v pracovně uživatele). Získaná data jsou porovnávána také se záznamy z tzv. log souborů. První výzkumy uživatelů se ve společnosti Google uskutečnily v lednu roku 2000 a od té doby jsou prováděny pravidelně. Výzkum a design v oblasti user experience jsou jsou úzce spjaty – výzkumní pracovníci spolupracují s designéry a díky tomu mohou postupně jednotlivé produkty stále více odpovídat očekáváním uživatelů.

V závěru svého vystoupení J. Goveová znovu připomněla, že nejdůležitější je zaměřit se na uživatele a všemu ostatnímu věnovat pozornost až následně, resp. vše ostatní bude následovat samo.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Jak se chovají uživatelé Googlu?. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12205. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12205

automaticky generované reklamy
registration login password