Skolková, Linda

Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004

Již jedenáctý ročník mezinárodního semináře CASLIN se uskutečnil ve dnech 5.-9. září 2004 v krásném prostředí Slovenského ráje, konkrétně v hotelu Čingov u Spišské Nové Vsi. Tematicky byl zaměřen na šedou literaturu a na spolupráci paměťových institucí. Elektronický sborník příspěvků ze semináře je dostupný z http://www.pulib.sk/elpub/CASLIN04/Zbornik1.htm, příspěvek M.

Skolková, Linda. Zpráva z mezinárodního semináře CASLIN 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1785>. urn:nbn:cz:ik‐001785. ISSN 1212-5075.

Zpráva ze semináře IVIG 2004

23. září 2004 se v areálu Univerzity Karlovy v Praze-Jinonicích uskutečnil již druhý ročník semináře IVIG – Informační vzdělávání a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Seminář byl uspořádán Asociací knihoven vysokých škol ČR, Ústavem informačních studií a knihovnictví FF UK a Společností pro rozvoj informační gramotnosti (SPRIG), o.s.

Skolková, Linda. Zpráva ze semináře IVIG 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1776>. urn:nbn:cz:ik‐001776. ISSN 1212-5075.

Vyhlášení padesáti nejoblíbenějších knih obyvatel ČR

Anketa Moje kniha se pomalu blíží ke slavnostnímu závěru

1. září 2004 byly v kavárně Astra v Domě knihy na Václavském náměstí v Praze vyhlášeny výsledky třetí etapy ankety Moje kniha. Výsledky této předposlední etapy, která k 23. září zahrnovala již přes 82 tisíc hlasů, jsou k dispozici na http://www.mojekniha.cz/ mojeVysl.htm#200.

Skolková, Linda. Vyhlášení padesáti nejoblíbenějších knih obyvatel ČR. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 10 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1777>. urn:nbn:cz:ik‐001777. ISSN 1212-5075.

Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus

31. srpna 2004 byl na Karlínském náměstí č. 10 v blízkosti kostela sv. Cyrila a Metoděje slavnostně zahájen provoz již třetího bibliobusu Městské knihovny v Praze (MKP). Slouží jako náhrada pobočky MKP v Šaldově ulici v Karlíně, která byla před dvěma lety zničena povodněmi.

Skolková, Linda. Čtenářům Městské knihovny v Praze slouží nový bibliobus. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 9 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1772>. urn:nbn:cz:ik‐001772. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference Knihovny v pavučině spolupráce

Ve dnech 24.-26. června 2004 se v Jindřichově Hradci na Fakultě managementu VŠE u příležitosti 5. valné hromady SKIP uskutečnila konference Knihovny v pavučině spolupráce. Plné texty většiny příspěvků (respektive prezentace) jsou dispozici na http://skip.nkp.cz/valHro800/valPro.htm.

Bulínová, Eva; Kotrlová, Jindřiška; Skolková, Linda. Zpráva z konference Knihovny v pavučině spolupráce. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1754>. urn:nbn:cz:ik‐001754. ISSN 1212-5075.

Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku

14. červenec se letos stal nejenom dnem oslav 215. výročí pádu Bastily, ale také dnem, kdy byly ve vinárně Veronský dům blízko pražského Karlova mostu slavnostně vypuštěny knihy českých autorů přeložené do holandštiny, a to v rámci projektu Zoekboek.

Skolková, Linda. Zoekboek čili Knihotoč po nizozemsku. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 8 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1756>. urn:nbn:cz:ik‐001756. ISSN 1212-5075.

Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010

Dne 8. 6. 2004 byla v Zrcadlové kapli Klementina uspořádána tisková konference, na níž byla jednak představena výroční zpráva Národní knihovny České republiky za loňský rok, jednak současný stav a výhled instituce do roku 2010. Plné znění tiskové zprávy je dostupné z http://www.nkp.cz/files/nkcr_Tiskova_zprava.rtf.

Skolková, Linda. Národní knihovna ČR představila strategii svého rozvoje do roku 2010. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1730>. urn:nbn:cz:ik‐001730. ISSN 1212-5075.

ICDL = Mezinárodní dětská digitální knihovna

Na adrese http://www.icdlbooks.org je zpřístupněna International Children’s Digital Library, tedy Mezinárodní dětská digitální knihovna. Jedná se o pětiletý společný výzkumný projekt Univerzity v Marylandu (konkrétně laboratoře HCI, tj. interakce člověka a počítače) a Internetového archivu.

Skolková, Linda. ICDL = Mezinárodní dětská digitální knihovna. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 7 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1731>. urn:nbn:cz:ik‐001731. ISSN 1212-5075.

Online zpravodajství z konference INFORUM 2004

Redakce Ikara děkuje sponzorům online zpravodajství - firmám Sefira a Briard a Albertině icome Praha, VŠE a Hewlett-Packard za technickou a organizační pomoc. Zprávy reflektují skutečný obsah příspěvků. Jejich text (příp. prezentace v PPT) najdete na stránkách www.inforum.cz.


http://www.ikaros.cz/DefaultArchiv.asp?ID=2004in

Schwarz, Josef; Skolková, Linda; Štogr, Jakub. Online zpravodajství z konference INFORUM 2004. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1710>. urn:nbn:cz:ik‐001710. ISSN 1212-5075.

Plné texty děl Eugena Garfielda online

Tento příspěvek stručně představuje webovou prezentaci význačného informačního vědce Eugena Garfielda, Ph.D., který se proslavil zejména tvorbou citačních rejstříků. Stránky si zaslouží pozornost zvláště z toho důvodu, že svým návštěvníkům nabízí plné texty nejenom Garfieldových prací z poslední "elektronické" doby, ale také naskenované práce z dob dřívějších, a to v úctyhodném množství a s neobvyklou retrospektivou. Práce jsou dostupné převážně ve formátu PDF.

Skolková, Linda. Plné texty děl Eugena Garfielda online. Ikaros [online]. 2004, roč. 8, č. 6 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/1712>. urn:nbn:cz:ik‐001712. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah