Celbová, Iva

Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány

Hlavní budova Městské knihovny v Praze, která byla po dvou letech stavebních úprav otevřena v dubnu 1998, přičemž byl zaveden automatizovaný systém Koniáš, tvoří jen špičku ledovce jménem knihovní sítě v hlavním městě, jejíž součástí je 57 poboček. O plánech MKP v této oblasti jsme hovořili s vedoucím oddělení automatizace RNDr. Tomášem Řehákem.

Uvažuje Městská knihovna v Praze o automatizaci provozu ve svých pobočkách?

Celbová, Iva; Vojtášek, Filip. Největší pobočky Mětské knihovny v Praze budou automatizovány. Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 1 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/260>. urn:nbn:cz:ik‐000260. ISSN 1212-5075.

Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS

Na veletrhu Svět knihy ´98 byly v pravém křídle Průmyslového paláce umístěny mimo jiné také stánky všech známých firem, které distribuují automatizované knihovnické systémy. Vedle systému TINLIB, Aleph, Rapid Library, LANius, KP-SYS či BIBIS byl na samostatném stánku firmy SEFIRA, spol. s r. o. představen systém KIS (Knihovní informační systém).

Činnost firmy SEFIRA je zaměřena obecně na problematiku vývoje podnikových informačních systémů.

Celbová, Iva. Jak účelně zautomatizovat velkou podnikovou knihovnu? Pořídit si KIS. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/234>. urn:nbn:cz:ik‐000234. ISSN 1212-5075.

L@SER zprostředkovává přístup k odborným elektronickým časopisům

Německé nakladatelství Lange und Springer představilo na veletrhu Svět knihy ´98 svou novou elektronickou službu (nejen) pro knihovny s názvem L@ser (Lange @nd Springer Electronic Resources).

V rámci této služby firma Lange und Springer zprostředkovává přes Internet uživatelům přístup k plným textům odborných časopisů, které vycházejí jak v klasické tištěné podobě, tak v podobě elektronické.

Celbová, Iva. L@SER zprostředkovává přístup k odborným elektronickým časopisům. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/236>. urn:nbn:cz:ik‐000236. ISSN 1212-5075.

Katalog skladovaných knih 1998 je na světě

Na veletrhu Svět knihy ´98 se u stánku Svazu českých knihkupců a nakladatelů prodávaly první (ještě horké) výtisky třetího vydání Katalogu skladovaných knih 1998. Tento katalog představuje obdobu publikace, která je známa pod názvem Books in Print. Eviduje tituly, které jsou v daném období k dispozici na knižním trhu v České republice.

Do Katalogu skladovaných knih nejsou zahrnuty jen knihy, ale také některé další typy dokumentů.

Celbová, Iva. Katalog skladovaných knih 1998 je na světě. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 6 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/244>. urn:nbn:cz:ik‐000244. ISSN 1212-5075.

Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné?

V tomto příspěvku, který navazuje na článek PhDr. M. Matoušové uveřejněný v tomto čísle, Ikaros nabízí alternativní pohled na to, jak této teoretické vymezení instituce "veřejné kihovny" odpovídá praxe ve dvou největších pražských knihovnách, které mají statut veřejné knihovny. Jedná se o Městskou knihovnu v Praze (resp. Ústřední knihovnu MKP) a Národní knihovnu České republiky.

Nejprve si připomeňme nejdůležitější parametry veřejné knihovny:

Celbová, Iva. Jsou dvě největší veřejné knihovny v Praze opravdu veřejné?. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 7 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/249>. urn:nbn:cz:ik‐000249. ISSN 1212-5075.

Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR

V Národní knihovně ČR se pořádá dvakrát měsíčně instruktáž (nejen) pro nové čtenáře knihovny. Zajímalo mě, co se účastník vůbec může dozvědět (zejména pokud jde o vyhledávání záznamů v automatizovaném katalogu Národní knihovny). Rozhodla jsem se proto situovat do pozice naprostého knihovního a knihovnického laika a této akce se zúčastnit. Nyní vám z ní přináším exkluzivní reportáž. Snažila jsem se věrně zachytit průběh instruktáže, bez dalšího subjektivního komentáře.
Celbová, Iva. Jak probíhá „Instruktáž pro čtenáře - začátečníky" v Národní knihovně ČR. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 4 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/197>. urn:nbn:cz:ik‐000197. ISSN 1212-5075.

Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně

U příležitosti rekonstrukce ústřední budovy Městské knihovny v Praze, která byla znovu otevřena 20. dubna 1998, vznikl na půdě této instituce nový automatizovaný knihovnický systém, který dostal poněkud rozporuplný název Koniáš. Systém byl ušit na míru potřebám pražské Městské knihovny a ta bude také jeho jediným uživatelem.

Na první pohled (a pro běžného uživatele knihovny zřejmě i na ty další pohledy) je systém velmi příjemný a užitečný.

Celbová, Iva. Koniáš začal kázat v pražské Městské knihovně. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/211>. urn:nbn:cz:ik‐000211. ISSN 1212-5075.

Na veletrhu Svět knihy ´98 nenajdeme jen nové tituly

Ve dnech 21. - 24. května 1998 proběhne na pražském Výstavišti v pořadí již čtvrtý Mezinárodní knižní veletrh Svět knihy ´98, který pořádá Svaz českých knihkupců a nakladatelů (SČKN) ve spolupráci s Výstavištěm Praha. První den nejvýznamnější akce tohoto druhu (čtvrtek) je dnem kontraktačním, v pátek 22. 5. se pak úderem desáté hodiny dopolední otevřou brány Výstaviště knihchtivé veřejnosti.
Celbová, Iva. Na veletrhu Svět knihy ´98 nenajdeme jen nové tituly. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 5 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/217>. urn:nbn:cz:ik‐000217. ISSN 1212-5075.

Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II.

V minulém čísle Ikara jsem se zabývala jedním z problémů, které vyvstaly spolu se vznikem a rozvojem elektronického publikování, problematikou archivace elektronických publikací. Na tento článek navazuje následující text, jehož tématem je další významná problematika spojená (nejen) s elektronickým publikováním - autorským právem.

Celbová, Iva. Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování II.. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 3 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/174>. urn:nbn:cz:ik‐000174. ISSN 1212-5075.

Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování I.

Vyhledávání v on-line i off-line katalozích a databázích, zpřístupňování textů na vlastní webovské stránce, komunikace prostřednictvím e-mailu, účast v elektronických konferencích či publikování článku v některém elektronickém časopise (např. v Ikarovi) se pro mnohé z nás stalo všední záležitostí.
Celbová, Iva. Problémy spojené s fenoménem elektronického publikování I.. Ikaros [online]. 1998, roč. 2, č. 2 [cit. 20.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/154>. urn:nbn:cz:ik‐000154. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah