Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

85 let veřejné městské knihovny v Brně

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

85 let veřejné městské knihovny v Brně

0 comments
Autoři: 

Již celé generace Brňanů vyslovují důvěrné „jdeme do Mahenky“. V očích nezasvěcených by mohlo toto označení znít poněkud nedůstojně a obyčejně. Pro samotnou Knihovnu Jiřího Mahena v Brně (KJM) a její pracovníky je to však cenná známka, kterou si knihovna vysloužila za 85 let své existence od svých uživatelů a čtenářů.

Za každým oborem lidské činnosti stojí vždy konkrétní lidé. Stejně tomu bylo i při zrodu první veřejné městské knihovny v Brně dne 1. února 1921. Na počátku její historie stála osobnost v podobě spisovatele a dramatika Jiřího Mahena, kterého knihovní rada na brněnské radnici jmenovala prvním městským knihovníkem. Čtenářům se knihovna otevřela po roce a půl, v listopadu roku 1922. Sídlila tehdy ve dvou místnostech obecní školy Veveří 26 a měla 13 228 svazků, 14 poboček a veřejnou čítárnu v budově měšťanské školy na Křenové ulici. Od svého vzniku byla knihovna vždy úzce spojena s kulturním a společenským životem města a spolu s ním procházela obdobími společensky tíživými i obdobími rozkvětu. Je tomu tak i v 21. století.

V současné době je KJM největší veřejnou městskou knihovnou na Moravě, druhou největší v České republice. Knihovní fond dosahuje cca 800 tisíc knihovních jednotek. Za rok se v KJM - dílem v ústřední knihovně, dílem na 35 pobočkách na území města - zaregistruje 40 tisíc čtenářů (1/4 tvoří dětští čtenáři), kteří uskuteční více než 2,5 milionů výpůjček. Knihovna se svojí činností zapojuje do četných celoměstských a celorepublikových kulturních aktivit a projektů, spolupracuje s řadou partnerů a osobností kulturního a politického života s cílem vytvořit nabídku přitažlivých akcí a informací pro veřejnost a touto cestou podporovat pozitivní vnímání knihovny a města Brna. V roce 2004 například udělilo Ministerstvo kultury ČR knihovně ocenění Knihovna roku 2004 v kategorii Významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb za projekt na podporu dětského čtenářství Poprvé do školy – Poprvé do knihovny.

Výroční den prožívá knihovna v zrekonstruovaných podmínkách Schrattenbachova paláce, který se v listopadu 2001 po celkové rekonstrukci otevřel veřejnosti jako kulturně společenské a informační centrum. Podařilo se tak vytvořit skutečnou knihovnu pro město a nové století.

V rámci výročí připravila knihovna pro svoje čtenáře řadu zajímavých aktivit:

  • Dárkem pro čtenáře KJM k únorovému jubileu bude „Čtenářská amnestie“ - zapomnětlivým čtenářům, kteří od 13. do 28. února 2006 vrátí knihy, časopisy nebo kompaktní disky ze starších výpůjček, promine KJM veškeré poplatky z prodlení. Tato vstřícná nabídka platí pro všechny provozy ústřední knihovny i poboček na celém území města Brna.
  • Dárkem pro všechny čtenáře, kteří v roce výročí činnosti knihovny, tj. od 1. ledna do 31. prosince 2006, dovrší 85 let, bude průkazka na rok zdarma.
  • V rámci výročí chce knihovna rovněž oslovit ty, kteří doposud nejsou našimi čtenáři. Znamená to, že každý rodič, který se během února 2006 stane novým čtenářem, získá pro svoje děti do 15 let průkazku na rok zdarma (při registraci nutná společná návštěva rodiče a dětí). Na každého nově zapsaného čtenáře v únoru 2006 čeká dárek.
  • Od 1. do 28. února 2006 bude možné v ústřední knihovně a později během roku i na některých pobočkách zhlédnout výstavu o historii knihovny pod názvem „85 let veřejné městské knihovny“ .
  • Pro všechny soutěživé návštěvníky KJM je připravena znalostní soutěž pod názvem „Po stopách Mahenovy knihovny“ , která bude probíhat od 1. do 28. února 2006. Soutěžní letáčky budou k dispozici na všech provozech KJM. Soutěžit se bude o zajímavé ceny.
  • Pro výtvarně a literárně nadané návštěvníky budou připraveny další soutěže pod společným názvem „S knihovnou nás baví svět již 85 let“ .
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KUNCOVÁ, Jana. 85 let veřejné městské knihovny v Brně. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 2 [cit. 2024-07-13]. urn:nbn:cz:ik-12015. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12015

automaticky generované reklamy