Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Sémantický web - 10 let poté (Vilém Sklenák)

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Sémantický web - 10 let poté (Vilém Sklenák)

0 comments
Autoři: 

Vilém Sklenák

Vilém Sklenák z Katedry informačního a znalostního inženýrství Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické se před zaměřením na sémantický web nejprve věnoval druhé části názvu, tedy co to je 10 let? Z hlediska vývoje interentu je to hodně. Ve smyslu sémantického webu lze říci, 10 let od otevření tohoto tématu se nějak podařilo zformovat téma a také usměrnit vývoj. Přednáška si kladla za cíl shrnout celý vývoj a pokusit se také o pohled do budoucna.

10 let sémantického webu není úplně pravdivé označení, protože tato myšlenka se začala formovat již dříve - není ale možné přesně stanovit, kdy se objevila poprvé. Dá se ale říct, jaká ta základní idea je: tak, jako existuje web pro lidi, měl by existovat také web pro stroje, které by mu dokázaly porozumět, aby mohly lépe zpracovávat informace, případně na jejich základě vytvářet informace nové.

K tomu, aby bylo možné uskutečnit myšlenku sématnického webu, je nezbytné vyvinout nástroje pro syntaxi a sémantiku metadat, která budou popisovat web pro stroje. Sémantický Web přitom nebyl stavěn do kontrastu k tomu staršímu, jak se často zmiňovalo po nafouknutí bubliny webu 2.0 - stavět proti sobě Web 2.0 a Web 1.0 je jako srovnávat hrušky a jablka, protože každý termín má jiný smysl.

V prezentaci byly krátce přiblíženy nejen jazyky a technologie, které jsou pro tvorbu sémantického webu využívány, ale také historie a měnící se přístup k tomuto tématu. To bylo dokresleno využitím Googlu s dotazem „semantic web“ v čase, což je sice značným zjednodušením (takový přehled nepostihuje související témata), ale přesto lze sledovat poměrně stabilní (velmi mírně klesající) křivku. Pomoci mohou i různá zpracování v odborných zdrojích, kdy lze sledovat počet publikací s tímto pojmem. Ve Web of Science byl nejvyšší počet publikací k tématu v letech 2008 a 2009; pak dochází k poklesu. Přednášející ale vyslovil přesvědčení, že počet aktuálně opět vzroste. Stoupající křivku zaznamenává v obdobném hodnocení Scopus i Amazon.

Současné, ale i budoucí oblasti dalšího rozvoje tématu lze vysledovat s využitím dvou nejvýznamnějších konferencí o sémantickém webu. Ty nejsou čistě vědecké, a kromě výzkumu zahrnují i sekce zaměřené na aplikace a využití v komerční sféře. Již nyní existují různé služby, které fungují na principu sémantických prvků; většinou se ale úzce zaměřují a žádná není zcela komplexní. Obvykle se také jedná o start-upy, jejichž budoucnost není jistá. Na druhou stranu, i velké firmy si uvědomují, že sémantický web nemohou ignorovat, ale musí se mu věnovat. Přistupují k tomu různě: buď mají vlastní vývoj nebo sledují situaci a úspěšné společnosti pak skupují.

A co čekat v nejbližší budoucnosti? Vývoj jde různými směry, přičemž jeden z nich představují strukturovaná a dobře popsaná data, která jsou propojená a otevřená. Jedná se o koncept Linked Data, za kterým opět stojí internetová legenda Tim Berners-Lee. Ten zdůrazňuje, že data nejsou podstatná jen obsahem, ale také kontextem, souvislostmi.

(pk)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Sémantický web - 10 let poté (Vilém Sklenák). Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 5/2 [cit. 2023-12-05]. urn:nbn:cz:ik-13704. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13704

automaticky generované reklamy