Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Mluvící zvířata v knihovně? I to je možné...

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Mluvící zvířata v knihovně? I to je možné...

0 comments

Na začátku června 2009 se konalo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně (KJM) závěrečné setkání projektu ANIMALITER. Jednalo se o dvouletý mezinárodní projekt hrazený z programu CULTURE 2007/2009, který se věnoval jednomu z nejrozšířenějších bohatství každé země – knižní ilustraci. Zaměřil se především na tematiku zvířat v ilustraci a navázal na oblíbenou tradici zvířecích bajek. Sám název je novotvarem, který se skládá ze dvou francouzských výrazů pro živočicha a písmeno. Do projektu bylo zapojeno devět významných evropských měst – Štrasburk (Francie), Brno (Česká republika), Varšava (Polsko), Debrecín (Maďarsko), Ruse (Bulharsko), Praha (Česká republika), Arad (Rumunsko), Košice (Slovenská republika) a Barcelona (Španělsko).

Na brněnském semináři, konaném ve dnech 1.-3. června 2009, se sešli knihovníci z Aradu, Barcelony, Prahy, Ruse, Štrasburku a Varšavy. Každá ze zúčastněných knihoven prezentovala aktivity realizované v rámci projektu a zároveň představila své nejzajímavější aktivity pro děti. Účastníky semináře oslovil například projekt španělských knihovnic věnovaný těm nejmenším čtenářům a jejich rodičům „Born to read“ (Zrozen ke čtení). Zástupkyně knihovny v Ruse představily projekt nazvaný Virtuální muzeum bulharských dětských knih.

Na tomto mezinárodním setkání se KJM nechtěla pochlubit pouze aktivitami a projekty vlastními. Chtěla svým hostům poskytnout možnost nahlédnout „do kuchyně českého knihovnictví“, proto byla na seminář pozvána Mgr. Zlata Houšková z Národní knihovny ČR, která s kouzlem a elánem sobě vlastním vylíčila činnost Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Na její vystoupení navázala vedoucí dětské knihovny KJM Bc. Helena Selucká a představila propojení Klubu dětských knihoven v Jihomoravském kraji a návaznost „Klubíčka“ v KJM, které podněcuje intenzivní spolupráci všech pracovnic jednotlivých dětských oddělení KJM. Obohacením pro všechny účastníky semináře byla odborná přednáška Mgr. Martina Reissnera věnovaná české ilustraci pro děti.

Součástí semináře byla slavnostní vernisáž putovní výstavy „Mluvící zvířata“. V Brně se konala v červnu pod záštitou primátora města Brna a byla zařazena mezi kulturní akce pořádané v rámci českého předsednictví v Radě EU. Vybraná evropská města spojila své síly s cílem oslovit co nejširší okruh lidí na téma „ilustrace v Evropě“. Díky vzájemné spolupráci uměleckých škol, městských knihoven, muzeí a různých sdružení byla vytvořena společná putovní výstava na téma „Mluvící zvířata“. Každé z partnerských měst zde představilo výběr ilustrací z tvorby své země. Mezi shromážděnými dokumenty byly nejen knihy ze současnosti, ale i originály rukopisů, vzácné a výjimečné tištěné knihy. Svou cestu po Evropě zahájila výstava ve francouzském Štrasburku, odkud putovala přes Debrecín, Košice, Prahu, Varšavu a Brno. Odtud se výstava přesunula do bulharského Ruse a svou cestu zakončí v rumunském Aradu.

Knihovnický seminář - přednáška M. Reissnera

Knihovnický seminář - přednáška M. Reissnera

Výstava Animaliter

Výstava Animaliter

Výstava Animaliter

Slavnostní vernisáž výstavy - taneční vystoupení dětí ZUŠ J. Kvapila v Brně

Slavnostní vernisáž výstavy - taneční vystoupení dětí ZUŠ J. Kvapila v Brně

Slavnostní vernisáž výstavy - taneční vystoupení dětí ZUŠ J. Kvapila v Brně

Slavnostní vernisáž výstavy

Slavnostní vernisáž výstavy

Účastníci knihovnického semináře

Účastníci knihovnického semináře

Účastníci knihovnického semináře

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
POSPÍŠILOVÁ, Kateřina. Mluvící zvířata v knihovně? I to je možné.... Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 9 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-13235. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13235

automaticky generované reklamy